SMK Akademiet

SMK Akademiet er en forelæsningsrække til dig, der gerne vil introduceres for de vigtigste fortællinger i kunsthistorien. Hver forelæsningsrække griber fat i en ny kunstperiode, kunstretning eller tendens.

Denne gang rejser vi tilbage i tiden, når vi fem torsdage henover februar og marts fordyber os i billedkunstens skildring af en helt særlig periode i dansk kunsthistorie: Det moderne gennembrud.
I forelæsningerne kan du komme helt tæt på mesterlige billedkunstnere som P.S. Krøyer, Anna Ancher, L.A. Ring og mange flere.

Du kan læse mere om alle fem forelæsninger nedenfor.


https://billetto.dk/e/smk-akademiet-fra-idyl-til-virkelighed-billetter-250706

Fra idyl til virkelighed?

22. februar kl. 11:15-12:30
Forelæsning ved overinspektør, seniorforsker og dr.phil Kasper Monrad.

Det moderne gennembrud i tiden ca. 1870-1900 varsler opbrud og nytænkning på alle fronter i Danmark; politisk, teknologisk, socialt og kulturelt. Mange kunstnere ser sig selv som talerør for det nye, ”moderne” samfund og for det ”moderne” menneske. Og mange vil ikke længere idyllisere, som man gjorde i guldalderen i første halvdel af 1800-tallet, men derimod sætte ting til debat.

https://billetto.dk/e/smk-akademiet-pa-taersklen-til-det-moderne-liv-billetter-250714

På tærsklen til det moderne liv

1. marts kl. 11:15-12:30
Forelæsning ved vicedirektør, samlings- og forskningschef Peter Nørgaard Larsen.

Ingen andre danske kunstnere har som L.A. Ring skildret omvæltningerne i kunsten og samfundskulturen i tiårene omkring år 1900, og brydningstiden sætter overalt sine spor. Ofte som en rastløs søgen efter noget andet og måske mere meningsfuldt.
I Rings landskaber og figurbilleder vendes det indadvendte, symbolistiske syn udad og møder den moderne verden.

https://billetto.dk/e/smk-akademiet-de-kvindelige-kunstnere-billetter-250715

De kvindelige kunstnere

8. marts kl. 11:15-12:30
Forelæsning ved Ph.d. stipendiat Emilie Boe Bierlich.

Internationalt anerkendte kunstnere som Anna Petersen, Bertha Wegmann, Agnes Lunn, Edma Frölich Stage, Suzette Holten og Anne Marie Carl-Nielsen havde omfattende professionelle karrierer, vandt medaljer, fik store offentlige bestillinger og blev beundret af deres samtidige.I dag er de glemt udenfor et snævert publikum af kunsthistorikere og en lille kunstinteresseret offentlighed; en skæbne der mere er reglen end undtagelsen for de kvindelige kunstnere i perioden.

https://billetto.dk/e/smk-akademiet-p-s-kroyer-og-skagensmalerne-billetter-250718

P.S. Krøyer og skagensmalerne

15. marts kl. 11:15-12:30
Forelæsning ved projektseniorforsker Marianne Saabye.

Fiskermiljøet og det høje lys på Skagen var afgørende for unge malere, der ville dyrke friluftsmaleri og ønskede at skildre hverdagens arbejdsliv, som naturalismens gennembrud krævede. Udviklingen på Skagen var dog dybt forbundet med de strømninger, der foregik i datidens kunstneriske centrum i Frankrig. I forelæsningen ser vi nærmere på nogle af de udefrakommende impulser, som førte til udviklingen af skagensmalernes særlige position i dansk malerkunst.

https://billetto.dk/e/smk-akademiet-anna-ancher-og-hendes-samtid-billetter-250720

Anna Ancher og hendes samtid

22. marts kl. 11:15-12:30
Forelæsning ved SMK's direktør Mikkel Bogh.

Som eneste skagbo blandt Skagensmalerne og som kunstner uden akademiuddannelse havde Anna Ancher særlige forudsætninger for at formulere en helt ny stemme i dansk maleri i årene omkring 1900. Anchers maleri var tematisk præget af en intim tilknytning til lokalsamfundet og et livslangt kendskab til Skagens lys og geografi.  Anna Ancher blev den af de mange kunstnere på Skagen, som med sin særegne impressionisme formåede at bane nye veje for et moderne maleri.

https://billetto.dk/e/smk-akademiet-det-moderne-gennembrud-billetter-250700

Praktisk information

Priser
Hele forelæsningsrækken / enkelt forelæsning
Årskortholdere: 350 kr. / 75 kr.
Unge under 30: 375 kr / 75 kr.
Voksne: 450 kr. / 75 kr.

Pris for hele rækken er inkl. entré
/ pris for enkelt forelæsning er ekskl. entré

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900

Det moderne gennembrud

Gå på opdagelse i hovedværker fra det moderne gennembrud i SMK's samling.