SMK Akademiet

SMK Akademiet er en forelæsningsrække til dig, der gerne vil introduceres for de vigtigste fortællinger i kunsthistorien. Hver forelæsningsrække griber fat i en ny kunstperiode, kunstretning eller tendens.

Denne gang rejser vi tilbage i tiden, når vi fem torsdage henover februar og marts fordyber os i billedkunstens skildring af en helt særlig periode i dansk kunsthistorie: Det moderne gennembrud.
I forelæsningerne kan du komme helt tæt på mesterlige billedkunstnere som P.S. Krøyer, Anna Ancher, L.A. Ring og mange flere.

Du kan læse mere om alle fem forelæsninger nedenfor.


https://billetto.dk/e/smk-akademiet-det-moderne-gennembrud-billetter-250700

Det moderne er det komplekse (UDSOLGT)

22. februar kl. 11:15-12:30
Forelæsning ved museumsinspektør Henrik Holm

Da Georg Brandes erklærede kunsten før 1870 for død, fordi den ikke satte ”problemer under debat” åbnede han en for, at en malstrøm af kompleksitet og dermed modernitet, kunne finde vej ind i kunsten.Ca. 10 år før havde Charles Baudelaire defineret det moderne som en blanding af det flygtige og det evige, og allerede i 1848 havde Karl Marx og Friedrich Engels beskrevet det moderne som opløsningen af alt fast og solidt. Vi tager et kig på kunsten før og efter 1870, og på definitionerne af det moderne.

https://billetto.dk/e/smk-akademiet-det-moderne-gennembrud-billetter-250700

På tærsklen til det moderne liv (UDSOLGT)

1. marts kl. 11:15-12:30
Forelæsning ved vicedirektør, samlings- og forskningschef Peter Nørgaard Larsen.

Ingen andre danske kunstnere har som L.A. Ring skildret omvæltningerne i kunsten og samfundskulturen i tiårene omkring år 1900, og brydningstiden sætter overalt sine spor. Ofte som en rastløs søgen efter noget andet og måske mere meningsfuldt.
I Rings landskaber og figurbilleder vendes det indadvendte, symbolistiske syn udad og møder den moderne verden.

https://billetto.dk/e/smk-akademiet-det-moderne-gennembrud-billetter-250700

De kvindelige kunstnere (UDSOLGT)

8. marts kl. 11:15-12:30
Forelæsning ved Ph.d. stipendiat Emilie Boe Bierlich.

Internationalt anerkendte kunstnere som Anna Petersen, Bertha Wegmann, Agnes Lunn, Edma Frölich Stage, Suzette Holten og Anne Marie Carl-Nielsen havde omfattende professionelle karrierer, vandt medaljer, fik store offentlige bestillinger og blev beundret af deres samtidige.I dag er de glemt udenfor et snævert publikum af kunsthistorikere og en lille kunstinteresseret offentlighed; en skæbne der mere er reglen end undtagelsen for de kvindelige kunstnere i perioden.

https://billetto.dk/e/smk-akademiet-det-moderne-gennembrud-billetter-250700

P.S. Krøyer og skagensmalerne (UDSOLGT)

15. marts kl. 11:15-12:30
Forelæsning ved projektseniorforsker Marianne Saabye.

Fiskermiljøet og det høje lys på Skagen var afgørende for unge malere, der ville dyrke friluftsmaleri og ønskede at skildre hverdagens arbejdsliv, som naturalismens gennembrud krævede. Udviklingen på Skagen var dog dybt forbundet med de strømninger, der foregik i datidens kunstneriske centrum i Frankrig. I forelæsningen ser vi nærmere på nogle af de udefrakommende impulser, som førte til udviklingen af skagensmalernes særlige position i dansk malerkunst.

https://billetto.dk/e/smk-akademiet-det-moderne-gennembrud-billetter-250700

Anna Ancher og hendes samtid (UDSOLGT)

22. marts kl. 11:15-12:30
Forelæsning ved SMK's direktør Mikkel Bogh.

Som eneste skagbo blandt Skagensmalerne og som kunstner uden akademiuddannelse havde Anna Ancher særlige forudsætninger for at formulere en helt ny stemme i dansk maleri i årene omkring 1900. Anchers maleri var tematisk præget af en intim tilknytning til lokalsamfundet og et livslangt kendskab til Skagens lys og geografi.  Anna Ancher blev den af de mange kunstnere på Skagen, som med sin særegne impressionisme formåede at bane nye veje for et moderne maleri.

https://billetto.dk/e/smk-akademiet-det-moderne-gennembrud-billetter-250700

Praktisk information

Priser
Hele forelæsningsrækken / enkelt forelæsning
Årskortholdere: 350 kr. / 75 kr.
Unge under 30: 375 kr / 75 kr.
Voksne: 450 kr. / 75 kr.

Pris for hele rækken er inkl. entré
/ pris for enkelt forelæsning er ekskl. entré

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900

Det moderne gennembrud

Gå på opdagelse i hovedværker fra det moderne gennembrud i SMK's samling.