Nyheder
Kirsten Vittrup. SMK Foto

Kirsten Vittrup. SMK Foto

SMK digital | 7.nov.2012

En digital pionér takker af

At gå forrest på en ubetrådt sti kan være en kunst i sig. Kirsten Vittrup har i i årevis skabt digitale spor og takker nu af og går på pension. Her følger en tak for en bemærkelsesværdig indsats.

Når udfordringer bliver til viden
Kunsten giver os dagligt udfordringer på SMK. Om det er konservatoren, der slider med krakeleringer under restaureringsarbejdet; eller kunsthåndteringens stærke fyre, der elegant balancerer af sted med skrøbelige objekter med umulige former og store størrelser; eller om det er kunsthistorikeren, der igen og igen må betragte et motiv og analysere dets betydning, så opstår der i det daglige arbejde ny viden. Erfaringer og erkendelser om kunsten forsøger vi ærbødigt at give en form og lagre, så også fremtiden kan få glæde af nutidens indsats.

Usynlig infrastruktur
I det daglige taler vi medarbejdere ofte om forskellen på det arbejde, publikum kan se og bemærker, og om alt det arbejde, som finder sted bag kulissen. Vi undrer os ikke over, hvis nogen blandt publikum måtte tænke: Hvordan kan det være, at der skal knap 200 ansatte til at køre det kunstmuseum? For vi ved, at hvis vores anstrengelser ikke bemærkes, så er det forhåbentlig fordi, vi har gjort arbejdet godt.

Men nogle gange bliver vi selv overraskede over, hvad der foregår bag kulissen, og én af de personer, som nok i det sidste årti har overrasket flest, er museumsinspektør Kirsten Vittrup.

Digital rød tråd
Kirsten har siden 1984 haft sin gang på museet i mange forskellige stillinger, fra voluntør til leder, og når hun selv skal sige det, så har det været sjovt. Hun har nok været en af de første kunsthistoriemagistre i Danmark, som afleverede sit speciale skrevet på sin egen computer i 1993. Og den røde tråd i hendes arbejde fra midt-halvfemserne har været digital.

Mange, væsentlige projekter
At følge med Kirsten har krævet digital kondition! Hun var med og ofte i anførerrolle: Da Kunst Indeks Danmark blev tilgængeligt online i 1997, da DMOL blev lanceret i 2000, da nytænkningen så nye højder med Det Virtuelle Kunstmuseum i 2001, da det store kunstnerleksikon Weilbach blev digitaliseret i 2002, da det europæiske online samarbejde mellem store museer Euromuse.net opstod i 2003, og da de store statslige institutioner i 2006 begyndte at tale om samarbejde på danskkulturarv.dk.

Bærende fundament af viden
Al den viden og de mange erfaringer var både en nødvendighed og en gave, da vi i 2008 intensiverede vores digitale arbejde med SMK Digital. Uden Kirsten havde vi slet ikke kunnet tænke SMK Digital og ville ikke stå i den privilegerede situation, at vi i dag i hvert fald nogenlunde kan følge med i den digitale udvikling. Kirsten så det før de fleste og har modsat mange altid insisteret på, hvad hun har set komme. Hun har arbejdet med den digitale strøm. Hun har kæmpet for at sikre de store linjer uden at glemme detaljernes og kompleksitetens betydning. Hun har gjort det klart for sine faglige omgivelser, at den digitale tidsalder allerede har givet og vil stille store udfordringer i sigte for museerne −og omvendt, at museerne også stiller store udfordringer til de digitale aktiviteter.

Tak
Kirstens viden og hendes indsats er mørtlen i SMKs digitale museum. Det har absolut været komplekst at være pionér på dette område, hvorfor Kirsten ofte har hentet inspirationen til sit arbejde blandt internationale kolleger.  Hendes afsluttende opgave med at bygge en open source database til at huse al vores viden om kunstsamlingerne foregår i samarbejde med et stærkt hold. Forhåbentligt forbliver mestendels af også dette arbejde usynligt for både medarbejdere og gæster, der besøger os fysisk såvel som digitalt, netop på grund af dets professionalisme.

Så selvom Kirsten har takket af for at gå på pension, så er det i virkeligheden os og fremtidens kulturarvsbrugere, der takker, for en imponerende og nysgerrig indsats!

  • Af:
  • 7.nov.2012
Senest opdateret: 18.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo