Nyheder

Hubert og Jan van Eyck, Tilbedelsen af det Mystiske Lam (detalje), ca. 1432. Foto: http://closertovaneyck.kikirpa.be/#home/sub=copyright

Bag om | 6.aug.2013

Hvis et kunstværk kunne tale…

SMK's bevaringschef Jørgen Wadum deltager i restaureringen af en verdensberømt altertavle. Et 600 år gammelt kunstværk har overlevet hårdhændede restaureringer, været røvet af Napoleons tropper og gemt dybt inde i østrigske saltminer af nazister.

"Det er lidt af et mirakel, at det overhovedet har overlevet", fortæller Jørgen Wadum. Han er dansk repræsentant i et internationalt team af konservatorer, der er i fuldt gang med at restaurere den belgiske altertavle Tilbedelsen af det Mystiske Lam.

Altertavlen er et af Nordeuropas største bevarede 1400-tals altertavler. Det kan opleves i Sankt Bavo katedralen i Gent, Belgien, hvor det udstilles under panserglas i et bombesikret rum. Det er forståeligt, hvis man tager dets dramatiske historie i betragtning. Jørgen Wadum fortæller, hvad tre års analyser og arkivundersøgelser blandt andet har afsløret om altertavlens historie.

Skjult under reformationen
Altertavlen er udført af brødrene Hubert (ca. 1385-90 – 1426) og Jan van Eyck (1395 – 1441) som et bestillingsarbejde af en velhavende politiker og filantropist. Efter reformationen i 1500-tallet blev mange gudebilleder i kirkerne ødelagt, og altertavlen blev derfor skilt ad og skjult. Analyser har vist, at den behandling kan være årsag til en række tidlige skader på tavlen. Op til år 1794 har tavlen også været udsat for en række hårdhændede restaureringer og rengøringer, som i den grad har skadet altertavlen.

Fra Napoleons tropper til ildebrand
I 1794 røvede Napoleons tropper de midterste dele af altertavlen og fragtede dem til Paris. Først efter Napoleons nederlag i 1816 blev de igen returneret til Sankt Bavo katedralen i Gent.
Selv samme år valgte kirken at sælge flere af altertavlens fløje til en kunsthandler fra Bruxelles. Fløjene blev solgt videre og endte i hænderne på Wilhelm 2. af Preussen. Han havde et brændende ønske om at skabe et større og prægtigere museum end Louvre i Paris, hvor altertavlen skulle indgå.

Mens flere af fløjene befandt sig på preussisk jord, opstod der brand i Sankt Bavo katedralen, hvor de centrale dele af altertavlen stadig befandt sig. Men katedralens personale handlede heldigvis hurtigt, og tavlen slap med få skader.

Krigsbytte hos nazisterne
Altertavlens fløje og midterste dele blev senere samlet, men under 2. verdenskrig fik tavlen igen alvorlige knubs. Ved begyndelsen af krigen blev det fragtet til Chateau de Pau i Frankrig og skjult for nazisterne. Den transport og oplagring medførte flere skader på tavlen.
Nazisterne fandt dog skjulestedet, og sammen med tusindvis af andre stjålne kunstværker blev altertavlen gemt væk i saltminerne ved Alt Aussee i Østrig. I 1945 blev minen endelig fundet af den amerikanske hær, som atter returnerede tavlen til Sankt Bavo katedralen i Gent.

I kærlig behandling
De dramatiske begivenheder har sat deres præg på altertavlen. Og de sidste tre års analyser af værket danner nu grundlag for en omfattende restaurering.

Læs om restaureringen i Gent:

Læs om forskning på SMK

Senest opdateret: 18.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo