Nyheder

Billede: Jesper Just: Bliss and Heaven, 2004, 7:42 minutter. Henri Matisse: Nøgen kvinde med hvidt klæde, 1909, olie på lærred, 116,5 x 89 cm. Aino Kannisto: Uden titel (Kvinde under lagen), 1997, foto, 78 x 93 cm.

Udstilling | Nyt om kunsten | Det sker | 4.aug.2005

MATISSE &

Statens Museum for Kunst 13. august - 4. december 2005

MATISSE & ni af hans mesterværker fra museets samlinger
MATISSE & tre samtidskunstnere sat i dialog med hans værker
MATISSE & otte internationale forskeres indblik i hans univers


Statens Museum for Kunst fejrer hundredåret for fauvismens – og dermed Matisses – gennembrud med en anderledes og udfordrende udstilling, der sætter Matisses mesterværker fra museets samlinger i et nyt og vedkommende perspektiv.

Den stille oprører

Årene fra 1905 til 1918 er helt afgørende i Henri Matisses produktion. Det var i de år, han skabte sine mest betydningsfulde værker, som her godt 100 år efter stadig placerer ham som en uomgængelig hovedfigur i kunsthistorien og en af de mest vidtrækkende fornyere af det maleriske udtryk det 20. århundrede. Billedernes dristige frigørelse af farver, den rå streg og den yderst pågående fremhævelse af det maleriske var et for tiden markant brud med publikums forventninger til kunsten. Men hvor en chokeret samtid anså dem som vildt barbari, lå ønsket om konflikt og provokation fjernt fra Matisse selv. Med deres harmoni og optimistiske farver skulle billederne snarere tilbyde en nydelsesstund løsrevet fra dagligdagens tristesse og mange tragedier. De skulle være som en behagelig lænestol efter en udmattende dag, som han selv bemærkede.

Op af lænestolen
At Matisses værker også rummer andet og mere, end hvad kunstneren selv umiddelbart mente, er udgangspunktet for udstillingen "MATISSE &". Statens Museum for Kunst har en på verdensplan helt enestående samling af hovedværker af den tidlige Matisse. Værker, som var højt værdsatte af maleren selv, og som eftertiden regner for absolutte milepæle i hans produktion. Måske netop fordi de har den sjældne egenskab, at de til enhver tid åbner op for nye indfaldsvinkler, at de er tidløse og altid relevante. Derfor har vi med "MATISSE &" sat disse værker i en ramme, så de i højere grad taler til vores tid og også til et yngre publikum. Med andre ord: en udstilling, der viser Matisses suveræne klarsyn og store mod både i sin forskellighed fra og i sin sammenhæng med vores tid og kunst.

Matisse vinklet
"MATISSE &" viser ni af museets værker af den franske mester og genfortæller dem i samarbejde med vores tids kunstnere og tænkere. Vi har flettet Matisses værker i en dialog med værker af tre samtidskunstnere, der ligesom Matisse, blot hundrede år senere, er midt i deres gennembrud: Maleren Malene Landgreen, videokunstneren Jesper Just og den finske fotokunstner Aino Kannisto. Samtidig giver otte af verdens fremmeste Matisse-forskere en ny optik på museets værker, når de peger på hidtil oversete sammenhænge i Matisses motivbrug.

Landgreen, Just og Kannisto
De tre samtidskunstnere er valgt, fordi vi ser, at netop deres værker hver for sig skaber en række perspektivrige sammenfald og sammenstød med Matisse. Malene Landgreen (f. 1962), som både arbejder med maleriet i traditionel forstand og in situ med stedspecifikke værker, har til hvert af Matisses værker skabt en visuel rumlighed i udstillingen. Jesper Just (f. 1974) og Aino Kannisto (f. 1973), som i de seneste år hver især har opnået stor international anerkendelse, arbejder begge med iscenesættelse af identitet. Deres værker i udstillingen understreger et afgørende og interessant skred i skildringen og opfattelsen af selvet,  som Matisse foregriber i sine værker.

En eksperimenterende udstilling
Udstillingen tager fat i de betydninger, der opstår kunstværkerne imellem. Det, der opstår imellem kunstværkerne, kan være lige så uforudsigeligt og afgørende, som det, der sker i spændingsfeltet mellem mennesker. Publikum opfordres derfor til selv at kombinere værkerne på den mest givende måde, og udstillingen følger denne udfordring op med et omfattende formidlingsmateriale, der har til hensigt at skabe en interaktiv publikumsoplevelse. For første gang benytter Statens Museum for Kunst sms-formidling, som udstillingens gæster kan få adgang til via deres mobiltelefoner, og på museets hjemmeside åbner "Learning Space MATISSE &".

Publikationer
I forbindelse med udstillingen udgiver Statens Museum for Kunst to publikationer: et udstillingskatalog, som forklarer udstillingens idé, og som med hjælp fra en række danske kulturpersonligheder leverer fyldige præsentationer af Matisse, de deltagende samtidskunstnere og deres bidrag. Pris: 99 kr. Primo oktober udkommer så en forskningspublikation, hvor otte af verdens førende Matisse-forskere giver deres bud på udvalgte hovedværker fra museets samling. Pris: 349 kr. Samt  Pris ved samlet køb: 399 kr.

For yderligere oplysninger kontakt:

Pressekoordinator
Jakob Fibiger Andreasen
T 3374 8474
E jakob.fibiger@smk.dk

Kunstformidler
Tine Nygaard
T 3374 8435
E tine.nygaard@smk.dk

Senest opdateret: 19.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo