Nyheder

Melchior Lorck: Portræt af Süleyman den Store, 1559

Udstilling | Nyt om kunsten | 10.apr.2008

NY SÆRUDSTILLING. Melchior Lorck

Et både fængslende og mærkværdigt kapitel i dansk kunst foldes ud, når Statens Museum for Kunst deltager i en større markering af 1500-tals kunstneren Melchior Lorck. Med særligt fokus på Lorcks skelsættende Tyrkerværk skildrer udstillingen et interessant og til dels forbilledligt kulturmøde mellem øst og vest. Samtidig markerer udstillingen startskuddet på en række tilbagevendende udstillinger, der på ny skal fremhæve museets rige Kobberstiksamling.

Et blik på det fremmede
Melchior Lorck i Tyrkiet 1555-59
Statens Museum for Kunst 18. april – 3. august 2008

Melchior Lorck (1526/27-1588?) er den første danskfødte kunstner, hvis livsværk er omfattende dokumenteret. Alligevel, og trods stor interesse fra danske og udenlandske forskere, er Lorck i bredere kredse en relativ ukendt kunstner. Senere på året udkommer et flerbinds bogværk om den markante kunstner, skrevet af Erik Fischer, den forhenværende og mangeårige overinspektør ved Den Kongelige Kobberstiksamling på Statens Museum for Kunst. Udstillingen vises i anledning af den store bogudgivelse og er således en del af en større markering af Lorck, hvor også Det Kongelige Bibliotek medvirker.

Kosmopolit på kongens regning
Melchior Lorcks bemærkelsesværdige liv begyndte i Flensborg. Allerede som ung udviste han et overbevisende kunstnerisk talent. Kong Christian 3. tilbød at finansiere Lorcks uddannelse i udlandet, imod at han senere gjorde tjeneste som hofkunstner. Lorck besøgte de førende kunstcentre i Tyskland, Nederlandene og Italien, men vendte ikke som lovet tilbage til sin velgører, da pengene slap op. I stedet forsørgede han sig ved mindre fyrstehoffer i Europa, indtil han i 1555 blev ansat i Wien af den kommende kejser Ferdinand 1.

Tyrkerværket
Kejseren sendte Lorck til Konstantinopel (Istanbul) som en del af et gesandtskab, der skulle forhandle fred med Det Osmanniske Rige. Lorcks opgave var at skildre liv og levned og den vej øge Vestens kendskab til den tyrkiske kultur. Da Lorck vendte tilbage i Wien i 1559 bearbejdes skitserne fra rejsen til de i alt 128 træsnit, som i dag går under navnet Tyrkerværket. Nogen endelig afslutning på værket nåede den tilsyneladende rastløse kunstner dog ikke. Han realiserede aldrig selv det planlagte bogværk. I stedet rejste Lorck i 1580 tilbage til Danmark, hvor den nye konge Frederik 2. tog kunstneren til nåde og gav ham arbejde. Men blot to år efter rejste den aldrende Lorck ud igen og efterlod sig kun sparsomme spor for sin videre færden. De sidste af hans værker er overraskende nok motiver fra Guldkysten i Vestafrika. Tyrkerværket udkom første gang i 1626.

Uden forbilleder
Med 106 værker giver udstillingen på Statens Museum for Kunst et omfattende indblik i Lorcks helt særgene udtryk. Indledningsvist med en billedrig introduktion til kunstneren og hans tid. Dernæst med en tematisk ophængning af næsten samtlige træsnit fra Tyrkerværket. Originaliteten i disse sirlige og detaljerede billeder er uomtvistelig. Den virkelighed, som Lorck mødte i Tyrkiet, havde ingen europæisk kunstner før skildret i samme udstrækning. Lorck stod med andre ord uden en ikonografisk tradition at læne sig op ad. Udstillingen belyser Tyrkerværkets helt særlige manierede elegance som Lorcks opfindelse af et formsprog, der kunne "oversætte" den fremmede kultur til et europæisk billedsprog. Samtidig viser udstillingen, hvorledes Lorcks billeder fra Tyrkiet skiller sig markant ud fra tidens fordomme i Europa om tyrkerne. Her spejles ikke de vanlige fortællinger om den muslimske kultur som vantro, fjendtlig og primitiv. Tværtom synes Lorcks billeder at være præget af en vis nøgternhed og en gennemgående respekt og interesse for det fremmedartede.

Bogudgivelse
Det er kunsthistorikeren Erik Fischers livslange forskning, der ligger til grund for det firebinds store bogværk Melchior Lorck. Bogen er det første samlede katalog over Lorck og således en milepæl i forskningen og formidlingen af kunstnerens værk. Kataloget ledsages af faksimile-gengivelser af henholdsvis det komplette Tyrkerværk og det godt 12 meter lange prospekt af Istanbul, som opbevares på Universitetsbiblioteket i Leiden.

Det er Forlaget Vandkunsten, som senere på året udgiver på bogen på engelsk i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek. Et femte og sidste bind ventes at udkomme i 2010.

Øget fokus på Kobberstiksamlingen
Udstillingen ligger i forlængelse af museets ambition om i højere grad at synliggøre Kobberstiksamlingen. Som sådan er den første skud på stammen af en række årlige udstillinger, der tager afsæt i museets forskning og den rige samling af over 240.000 tegninger, grafiske værker og fotografier. De tilbagevendende udstillinger vil således byde på markante nedslag i de 700 års kunst, som Kobberstiksamlingen rummer, og vil blive perspektiveret med væsentlige indlån fra ind- og udland.

For yderligere oplysninger kontakt:

Pressekoordinator

Jakob Fibiger Andreasen
T +45 3374 8474
E jakob.fibiger@smk.dk

Museumsinspektør
Hanne Kolind Poulsen
T +45 3374 8512
E hanne.kolind@smk.dk

Senest opdateret: 19.jun.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo