Nyheder

Det sker | Bag om | Nyt om kunsten | 9.jun.2016

Spørgsmål og svar: Ændring af museumstitler

SMK's ændring af 14 museumstitler har skabt voldsom debat, men også forvirring omkring, hvad det egentlig er, der er blevet ændret. Nedenstående fem spørgsmål og svar søger at opklare eventuelle misforståelser.

Har SMK ændret på titler på kunstværker?
Det er helt almindelig museumspraksis at ændre titler og beskrivelser, hvis vi fx bliver klogere på, hvad et værk forestiller eller opdager titler med upræcist eller antikveret sprogbrug.

På SMK skelner vi mellem kunstnertitler og museumstitler. Kunstnertitler er kunstnerens egen, og dem er vi meget varsomme med at rette i. Hvis vi gør det, er det typisk i form af en forkortelse af en ældre, meget lang beskrivende titel. Men vi ændrer ikke i kunstnertitler, så vi fjerner noget af den betydning og kontekst, som værket og titlen indeholder. Derfor fjerner vi heller ikke ordet neger fra kunstnertitler. Museumstitler er titler, som kunsthistorikere på SMK har givet værker, som vi ikke kender kunstnerens egen titel på, ofte på flere hundrede års afstand til kunstværkets oprindelse. Et eksempel er Hoved af en afrikaner fra 1600-tallet, som vi erhvervede i 1938, hvor værket fik titlen Hoved af en neger. Vi mener ikke, at det er en tidssvarende titel for et værk i dag.

Hvad sker der med de titler, I ændrer?
De gamle titler bliver bevaret og registeret i vores digitale database som tidligere titler, hvor vi kan tilgå informationer om et givent værk. I databasen er det eksempelvis muligt at finde informationer om, hvornår og hvordan et værk er blevet erhvervet, hvor det tidligere har været udstillet og i nogle tilfælde, hvilke tidligere beskrivelser der har været tilknyttet værket.

Museet har altid ændret titler og ældre ændringer af værktitler og –beskrivelser fremgår af gamle bestandskataloger. De tidligere værktitler og –beskrivelser bliver derfor ikke glemt, men kommer til at indgå i den samlede historik om de pågældende værker. Vi arbejder nu på at give vores brugere adgang til denne viden via vores database og smk.dk.

Hvordan beslutter I de nye titler?
De fleste ændringer er resultat af ny forskning og nye opdagelser. Fx kan et motiv som før hed Jysk landskab blive identificeret og derefter få ændret titlen til Ringholm ved Laven nær Silkeborg, og det er både mere præcist og tilfører motivet ny betydning og relevans.

Det er museumsinspektørerne med ansvar for de forskellige samlingsområder, der beslutter om en titel skal ændres. De forsker selv i et samlingsområde og holder øje med, hvad der skrives om museets værker, og om der dukker nye oplysninger op, som gør det relevant at ændre en titel.

Vil I gøre noget anderledes fremover?
På baggrund af den verserende sag vil vi selvfølgelig igen diskutere vores praksis – for spørgsmålet er, om Hoved af en afrikaner er en god nok titel. Når vi ikke kan komme nationaliteten nærmere end Afrika, skal vi måske nøjes med titlen Portræthoved. Vi bruger jo heller ikke betegnelsen europæer om portrætter af ukendte personer fra det europæiske kontinent. Det er en diskussion, vi fortsætter på museet, og vi vil tage stilling fra værk til værk for at finde den bedste løsning i det enkelte tilfælde. For at undgå at den historiske betydning udviskes, vil vi også diskutere, hvordan vi bedst får formidlet ændringerne, når vi som nu erstatter ordet neger med noget mere tidsvarende.

Hvor mange titler med ordet ’neger’ har I ændret?
Vi ændrede i december 2015 i alt 13 titler, hvor ordet neger indgår og én titel, hvor ordet hottentot indgår.

Liste over ændringer

Senest opdateret: 19.jun.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo