Udstillinger

Om Dansk og International Kunst efter 1900

Kunsten i det 20. århundrede og den allernyeste samtidskunst indtager udstillingssalene i museets hvide tilbygning med en alsidig præsentation af hovedstrømningerne i dansk kunst, der levner plads til store enegængere, kollektive bevægelser og vægtige nedslag i den nyere internationale kunsts historie

© Max Ernst, To figurer uden køn. Kimærer, 1933

Den nye kunst i den nye bygning
Med den nye præsentation af kunsten efter 1900 flytter den nye kunst over i museets nye bygning. I den bevægelse er også arkitekturen blevet ført tilbage til C.F. Møller arkitekternes oprindelige idé om bygningen med ét lang centralt gangforløb.

Bevæg dig gennem tiden – den lange gang er en tidslinje
Den lange gang gennem bygningen fungerer som en slags tidslinje. Når man bevæger sig gennem huset i de store udstillingsrum ud mod Østre Anlæg, bevæger man sig samtidig i et kronologisk forløb gennem kunsten fra det tidlige 1900-tal op til i dag.

De store rum giver overblik
I de store udstillingsrum på den ene side af gangen kan man orientere sig og få overblik over kunsten fra starten af 1900-tallet og frem til i dag. Hvert rum præsenterer en periode.

Ved at fokusere på perioderne træder tidens karakteristika og udtryk frem, og det enkelte kunstværk kan ses og forstås i den sammenhæng, som det er skabt i. Men også de brud, forskelle og fokusskift, som kunsten gennemgår, træder tydeligt frem i den kronologiske ophængning. 

De små rum giver mulighed for fordybelse
De mindre rum på den anden side af gangen følger også det kronologiske snit, men her er fokus et andet, nemlig at give plads til at fordybe sig i parallelle fortællinger. Det kan være andre tendenser eller grupperinger som udvikler sig samtidig med dem, der vises i det store rum, internationale kunstnere fra samme periode eller monografiske præsentationer, som folder en enkelt kunstner ud eller uddyber særlige problemstillinger.

© Kirsten Justesen og Jytte Rex, Tornerose var et vakkert barn, 1971

Den klare kronologi giver plads til at gå på opdagelse
Den klare kronologiske disponering skaber nye muligheder for at gå aktivt på opdagelse i samlingen: Man kan forfølge fortællinger om nybrud og forandringer fra den tidlige modernisme til i dag, trække spor mellem maleriets pionerer fra Weie til Kirkeby eller se linjerne i en kvindelig avantgarde fra Olivia Holm Møller til Ursula Reuter Christiansen. Man kan undersøge internationale orienteringspunkter i blandt andet fransk, tysk og amerikansk kunst med figurer som Matisse og Picasso, Nolde og Robert Smithson eller gå på opdagelse i installationskunsten

Oversete kunstnere og anderledes medier bringes i spil
Det har været intentionen at nuancere den klassiske fortælling om dansk kunst ved også at bringe kunstnere i spil, som tidligere har været oversete - både mandlige og kvindelige.

Samtidig er der lagt vægt på at åbne perspektivet fra de klassiske medier, maleri og skulptur, og i videre omfang fokusere på den betydning nye medier har haft i perioden.

© Asger Jorn, Le soleil m’emmerde (Jeg er led og ked af solen), 1961

Nye værker i samlingen
Mange nyerhvervelser og inddeponeringer, som er foretaget igennem de seneste år, kommer nu op i salene, bl.a. en større samling af markante værker af Asger Jorn.

500 ud af flere tusinde af samlingens nye værker præsenteres i første omgang. I løbet af de næste år er der planlagt en serie af skiftende ophængninger i de mindre rum, der vil sikre at flere kunstnere og flere retninger også bliver repræsenteret.

Oplev 700 års kunst i nye præsentationer
Dansk og International Kunst efter 1900 udgør tredje og sidste etape af den gennemgribende nyophængning af samlingerne. I 2011 åbnede Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900, Fransk Kunst 1900-30 og Europæisk Kunst 1300-1800. Dermed kan vi byde velkommen til 700 års kunst og kunsthistorie.

Præsentationen er tilrettelagt af museumsinspektørerne Dorthe Aagesen, Birgitte Anderberg og Marianne Torp, samt formidlingschef Berit Anne Larsen

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo