Udstillinger

1900-20

Astrid Holm (1876-1937), Rose dækker bord, 1914

 Astrid Holm (1876-1937), Rose dækker bord, 1914 

De første tiår af 1900-tallet forvandlede livet i de vestlige storbyer. Elektriske gadelamper blev installeret, og hestetrukne sporvogne blev erstattet af eldrevne. Moderne eksprestog gjorde rejser mellem de europæiske centre hurtigere end nogensinde før.

Fotografiets udbredelse og især filmens fremkomst ændrede samtidig den visuelle kultur. Det var også en tid med politiske Spændinger, der kulminerede med 1. Verdenskrigs udbrud i 1914. Danmark, der havde neutral status under krigen, oplevede et økonomisk boom, der fik en gunstig virkning på kulturlivet.

Den samfundsmæssige realitet er kun sjældent direkte aflæselig i de værker, der blev skabt i perioden. Kunstnere var optaget af at modernisere deres udtryk, men mange af deres motiver er klassiske.

Vilhelm Lundstrøm (1893-1950), Det andet bud, 1918

© Vilhelm Lundstrøm (1893-1950), Det andet bud, 1918

Udenlandske kunstnere som Gauguin og Cézanne – og senere kubister og ekspressionister – blev en vigtig inspiration til det fornyende arbejde med former og farver. Flere, som Weie og Jerichau, stræbte dog højere.

En antirationalistisk tendens i tiden dannede modpol til den industrialiserede kultur og gav sig udslag i en dyrkelse af subjektiviteten og en længsel mod åndelige værdier.

De første, der rejse til Paris og ved selvsyn så de nye tendenser, var Giersing og Swane. Til miljøet hørte også Isakson og Weie, der begge blev grebet af at udforske farvens potentiale. Efter krigens udbrud kom en lidt yngre generation til, heriblandt Jais Nielsen, Rude og Lundstrøm.

I krigsårene skærpedes eksperimenterne, ligesom erfaringer fra den moderne urbane virkelighed vandt indpas blandt motiverne. Reaktionære kritikere beskyldte kunstnerne for sindssygdom. Fronterne blev trukket hårdere op.

Jens Adolf Jerichau (1890-1916), Evas skabelse. Komposition. Opus II, 1915

Jens Adolf Jerichau (1890-1916), Evas skabelse. Komposition. Opus II, 1915

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo