Udstillinger

1990-

I 1993 lanceredes “world wide web”, og mennesker verden over fik adgang til internettet. Den globalisering, som allerede var i gang, accelererede med den nye mulighed for at dele viden og information og for at indgå i en social udveksling med hele verden.

Spredningen af viden og adgangen til enorme mængder af visuel information får også indflydelse på kunsten, der downloader, sampler og kombinerer medier og materiale. De mere traditionelle praksisformer, maleri og skulptur, suppleres af foto, video, installation og performance, ligesom grænsefelter til film, design og arkitektur afsøges.

Storpolitisk præges perioden af terror og konflikter mellem den arabiske og vestlige verden. Billedkunsten forholder sig til den politiske situation og er i det hele taget kendetegnet af en fornyet tro på kunsten som et politisk rum, hvor samfundsmæssige spørgsmål som fx diskrimination af homoseksuelle og kvinders vilkår kan undersøges.

Men den globale orientering får samtidig modspil af et fornyet fokus på det nære, den individuelle historie og det private. Mange kunstnere tager udgangspunkt i sig selv og identitetsmæssige afsøgninger, hvor grænsefladen mellem virkelighed og fiktion bliver tvetydig.

Jens Haaning (1965- ), Arabic Jokes, 1996

© Jens Haaning (1965- ), Arabic Jokes, 1996

Kunstnere organiserer sig omkring udstillingssteder, arbejdsfællesskaber eller i deciderede selvorganiserede projekter uden for den etablerede institutionsverden. Fx John Kørner, Tal R, Kaspar Bonnén og Kirstine Roepstorff i Kørners Kontor; sidstnævnte er også med til at starte den feministiske kunstnergruppe Kvinder på Værtshus, mens Marianne T. Grønnow var medinitiativtager til udstillingsstedet Max Mundus.

I højere grad end tidligere positionerer kunstnerne sig på den internationale kunstscene. Mange bliver uddannet fra internationale kunstskoler, bosætter sig i udlandet og samarbejder helt selvfølgeligt omkring værkproduktion og udstillinger med kunstnere rundt om i verden.


Fokus på installationskunsten

Ann Lislegaard (1962- ), I-You-Later-There, 2000

© Ann Lislegaard (1962- ), I-You-Later-There, 2000

Fra 1990 og frem bliver installationskunsten en vigtig kategori i samtidskunsten. En installation er et rumligt værk, som du som betragter træder ind i. Og det er en af installationskunstens helt grundlæggende præmisser: Du bliver en fysisk del af værket, og din oplevelse af det er i højere grad baseret på en kropslig og flersanselig respons, end hvis du på afstand betragter fx et maleri.

Kunstnere havde tidligere arbejdet med rumligt organiserede værker, men fra 1990’erne bliver interessen for denne kunstform intensiveret. Værktypen understøtter på mange måder det fokus på betragterrollen, som kunstnerne generelt har i perioden.

Ligesom mange værker i perioden er karakteriseret af et “refleksionsloop”, hvor kunstneren hele tiden reflekterer over sit eget værk og sin egen praksis, så har kunstneren nu også et fornyet fokus på, hvordan værket modtages, ses og opleves. Installationen skaber en situation, som du som betragter deltager i, og din tilstedeværelse og respons har indflydelse på denne situation og dermed på selve værket. En installation kan bestå af mange forskellige elementer, men delene fremstår som en enhed og skaber tilsammen en rumlig situation.

Der findes forskellige typer af installationer. Det kan være mere arkitektoniske rum der er opbygget, så de skaber en ganske særlig rumlig fornemmelse eller måske mimer “virkelige” rum. Videoinstallationer er en særlig kategori, hvor en eller flere videoprojektioner vises på rummets vægge, nogle gange suppleret af scenografiske opbygninger eller skulpturelle elementer. Der kan også være tale om en udstilling af flere, egentlig individuelle værker, der tilsammen skaber en indholdsmæssig såvel som rumlig helhed organiseret af kunstneren.

I salene vises installationer af følgende kunstnere:

  • Elmgreen & Dragset
  • Ann Lislegaard
  • Thomas Bang
  • Martin Erik Andersen


I videosalen præsenteres løbende værker af skiftende kunstnere med en måneds intervaller:

  • Sofie Thorsen
  • Jesper Just
  • Eva Koch
  • Søren Martinsen

Læs mere om filmene og se, hvornår de vises


© Parl Kristian Bjørn Vester AKA Goodiepal viser, hvordan A Few Words on Building Mechanical Music Constructs fungerer. Foto: SMK Foto

A Few Words on Building Mechanical Music Constructs
af Goodiepal

I udstillingen Dansk og International Kunst efter 1900 kan du opleve værket A Few Words on Building Mechanical Music Constructs af Parl Kristian Bjørn Vester AKA Goodiepal.

Goodiepal fortæller
På lydsporene DJ Audio svar #52 og DJ Audiosvar #93 uddyber og forklarer Goodiepal om elementer i værket A Few Words on Building Mechanical Music Constructs.

Hør Goodiepal fortælle om værket

Se filmen, hvor Goodiepal viser, hvordan værket fungerer

Et værk i bevægelse

Du kan opleve værket i aktion hver onsdag kl. 17.00 i udstillingen Dansk og Internation Kunst efter 1900.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo