Udstillinger

Sal 217F

Det danske landskab

Dansk Guldalder 1800-50

J. Th. Lundbye, En dansk kyst. Motiv fra Kitnæs ved Roskilde Fjord, 1843.

H. W. Bissen, Den danske landsoldat efter sejren, 1850-1851.

Nationalfølelsen, forestillingen om en særlig danskhed, fik omkring 1840 en central rolle i de politiske og kulturelle diskussioner. Anledningen var den voksende strid om hertugdømmerne Slesvigs og Holstens tilhørsforhold til kongeriget. Her ønskede de tysksindede indbyggere løsrivelse og tilnærmelse til de tyske stater. I kunstens verden betød striden, at mange yngre danske kunstnere gav sig til at dyrke specifikt danske motiver.

J.Th. Lundbye, Sjællandsk landskab, 1842

Ude på landet

Opmuntret af kunsthistorikeren Niels Laurits Høyen søgte malerne ud i det danske landskab. Specielt Johan Thomas Lundbye ville vise, at den danske natur kunne måle sig med den tyske. Omkring udbruddet af den slesvig-holstenske krig i 1848 rettede flere malere al opmærksomhed mod det ”uspolerede” folkeliv på landet. Slesvig-holstenerne tabte krigen i 1851, men i krigen i 1864 mistede Danmark hertugdømmerne til Prøjsen.

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 22.mar.2017
Sideansvarlig: Webmaster