Udstillinger

Sal 218A

Nationalfølelsen

Dansk Guldalder 1800-50

© Jørgen Haugen Sørensen, Nationalfølelsen, 2005.

Jørgen Sonne, Landlig scene, 1848

Det nationale er en følelse. Den tyske filosof Herder definerede det nationale i 1774 som en lyksalighedsfølelse af fuldkommenhed, der altid er "national, sekulær [verdslig] og ret beset individuel."

Følelser påvirkes udefra, af det du ser, hører, læser, af det der rører dig og af det, der berøres. Følelser kan være kærlige og voldelige, men ligegyldighed tæller ikke. Følelser er svære at styre og definere. Men man forsøger virkelig i 1800-tallet.

Føler du dig accepteret?

Trods det gammeldags sprog er emnerne ikke meget anderledes end i dag, hvor danskhed og globalisering er stående emner og risikoen den samme: føler man ikke det nationale på rette vis, risikerer man udelukkelse, som det skete for maleren Christian Albrecht Jensen, der måtte opgive sin malerkarriere efter kritik fra den toenangivende kunsthistoriker N.L. Høyen. Kommer man derimod indenfor i varmen, er der ingen ende på anerkendelsen af alt det gode, følelsen af fællesskab giver.

Citater om danskhed

Wilhelm Marstrand, Kunsthistorikeren N. L. Høyen, 1868

”Tro mig! den sikreste og retteste Vej til bestandig at komme i nærmere og nærmere Forbindelse med vore Brødre i Sverige og Norge er at hævde os selv som Danske, ogsaa i vor Konst; at giøre vor Nationalitet, vort Land, vore Sagn gældende; at vise, at vi ikke behøver bruge fremmede Fjer for at smykke os med.”

N.L. Høyen: Om National Konst, 1863

C.A. Jensen, Portræt af fysikeren H.C. Ørsted, 1832-33

”Hvorledes bliver jeg ægte Dansk i mit hele Sind og Væsen? Jeg ville nemlig sige ham: følg din Natur med Fornuft. Naar en Dansk, som er født og opdraget blandt Danske og har levet blandt dem, følger den Forskrift, bliver han uden videre ægte Dansk. Kun ved Kunstleri afviger han fra Danskheden.”

H.C. Ørsted: Tale om Danskhed, 1836

H. W. Bissen, Digteren Jens Baggesen, 1863-64

”Tydske! Franske! Engellændere! Hollændere! Danske, Norske og Svenske! Preussere! Polske! Ungarere! Italienere! Spaniere! Portugiesere! Ere I da ikke alle Mennesker? Alle, som Mennesker, lige?”

Jens Baggesen: Labyrinten, 1792-93

H.W. Bissen, Portræt af maleren Wilhelm Marstrand, 1858.

”Hvad har alt det Politiske, Nationalitet og Korntold med malerisk Virkning og Skiønhed i Linier at giøre? Hvad menes der med, at Konsten skal være National? Vil det sige politisk dansk fra Kongeaaen til Nordsøen med det til Gjenstand, som findes deri? Nej, ligesom den samme Sol skinner over hele Verden, saaledes er Kunsten ikke bundet; den er kun i Skjønhedens og Sandhedens Tjeneste.“

Wilhelm Marstrand: Brev til Constantin Hansen, 1846

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster