Udstillinger

Sal 225

Det sjælelige gennembrud

Dansk og Nordisk Kunst 1880-1910

Jan Verkade, Selvportræt, 1891-94.

Gad Frederik Clement, Bretonsk landskab med hvilende pige, 1892

1880’ernes fremskridtsoptimisme og dyrkelsen af alt det, der kan måles og vejes, blev gradvist afløst af en mere indadvendt og fantasibåret kunst, der betonede det stemningsprægede og det symbolistiske. For nogle kunstneres vedkommende var vendingen ensbetydende med en religiøs vækkelse, en sværmen for det katolske og en kunst, der i slyngede arabesker og harmoniske former hyldede skønheden og sjælens syner.

Mellem realisme og symbolisme

Med digteren Johannes Jørgensen som pennefører oplevede bevægelsen en kort men markant opblomstring i midten af 1890’erne omkring kunstnerne Mogens Ballin, Jan Verkade og Gad Frederik Clement. De fleste kunstnere bekendte sig dog til en mere naturalistisk og stemningsbåret kunst som Albert Gottschalk, Prins Eugen og Johan Rohde eller som Laurits Andersen Ring og Vilhelm Hammershøi (sal 227-228) udviklede en egenartet og virkelighedsnær form for symbolisme.

Thorvald Niss, Solsikker på en strand, 1893

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster