Henrik Olesen. Afsked med forældrene | x-rummet

23. maj 2014 - 28. september 2014

En overflod af malerier, tegninger, fotografier, bøger, videoer, ord og lyd fyldte x-rummet, etablerede overraskende forbindelser og skabte nye fortællinger. Den komplekse samling undersøgte og fortolkede den selvstændiggørelse, der måske måske ikke finder sted i et ungt menneskes liv, der forlader sine forældre for at lede efter nye værdier.

Den danske samtidskunstner, Henrik Olesen, havde inviteret sine to samarbejdspartnere, venner og gallerister gennem mange år, Daniel Buchholz og Christopher Müller, til sammen med ham at kuratere udstillingen Afsked med forældrene i x-rummet. Her præsenterede de en overvældende samling af malerier, bøger, fotografier, videoer, lyd og tegninger af blandt andre Ariane Müller, Judith Scott, Lutz Bacher, Jean Genet, Richard Hawkins, Dieter Roth, Zoe Leonard, Lili Elbe, Arthur Köpcke, Kristian Zarthman, Wolfgang Tillmans, Hannah Hoech, Henriette Heise, Gerry Bibby, Albert Mertz og Galerie Krise fra Berlin.

Se et udvalg af værkerne

Udstillingen præsenterede en samling af ca. 250 genstande, der gennem alternative forbindelser skabte nye betydninger. Udstillingen fungerede som én stor collage, der udfoldede et bud på den identitetsudvikling, som vi alle sammen oplever. Afsked med forældrene udforskede nemlig det grænseland, vi alle står i, når vi gør op med det velkendte "forældrene" for at begive os ud på usikker, ukendt grund i søgen efter vores identitet.

© Et udvalg af værkerne i der kunne opleves i udstillingen: Judith Scott, Untitled, 2003 sammen med bl.a. Lukas Duwenhögger, Probleema, 1995, Henriette Heise, Tv-video, 1997 og Gerry Bibby, The Drumhead Avt IV, 2014. Foto: Anders Sune Berg.

Et personligt udgangspunkt for en generel fortælling

Sammensætningen af værker udsprang af de tre kuratorers personlige afsøgningsproces, hvor de var på jagt efter værker, historier og kunstnere, de kan spejle sig i. Udstillingen var en fremstilling af tre sammenvævede homoseksuelle autobiografier, men pegede også på de mekanismer, ønsker og intuitioner, som er byggestenene for enhver formning af identitet.

Mange af de kunstnere der var repræsenteret i udstillingen, har været vigtige holdepunkter i Olesens kunstneriske virke. De repræsenterer nemlig de identifikationsmæssige og kunstneriske forbilleder og inspirationskilder, der har været udgangspunkt for hans identitetssøgen og kunstneriske virke.

Læs mere om Henrik Olesen


Trods udstillingens personlige udgangspunkt udfoldede den komplekse samling i x-rummet samtidig en generel fortælling om den identitetssøgen, -udvikling og -konstruktion, vi alle gennemgår ustandseligt.

En udfordrende udstilling

Afsked med forældrene var en udstilling, der nytænkte det klassiske udstillingsformat og satte spørgsmålstegn ved kunstværkets autonomi. I udstillingen var alle værker ligeværdige. Om det så var en kopi, en original, et historisk maleri, et brev eller en lydoptagelse. Alle værker havde betydning, og alle var de vigtige komponenter til at fortælle historien om opbrud, frigørelse og søgen efter nye værdier.

Afsked med forældrene
opløste på den måde museets entydige kunsthistoriske perspektiv og gav et bud på en alternativ kunsthistorie formuleret ud fra et perspektiv, baseret på en homoseksuel erfaring.

© Et udvalg af værkerne i udstillingen: Vincent Fecteau, Untitled, 2006 sammen med bl.a. Jeanne Mamman, Totem und Tabou, ca. 1971 og Richard Hawkins, First Appearance of the Ancestor Spirit, Medicine Man Clarence 'Beace Butcher' Hawkins (1760's). Foto: Anders Sune Berg