Udsnit af: Michiel Sittow, Christian II af Danmark, 1514/1515.
Den Kongelige Malerisamling, SMK. 

Christian II er en af Danmarks mest fascinerende konger – og den første danske konge, der brugte billedkunsten til at promovere sig selv og fremme sine politiske mål. I udstillingen kunne du udforske, hvordan han brugte kunst som redskab i sine politiske strategier.

Christian II (1481-1559) var kongen, der giftede sig ind i et af Europas mest magtfulde fyrstedynastier, lagde sig ud med adelen, mistede kronen og blev fordrevet fra landet. Samtidig skulle han navigere mellem den gamle katolske kirke og den nye lutherske tro. Og så var Christian II den første danske konge, der i stor stil brugte billeder i forsøget på at promovere sig selv og fremme sine politiske mål.

I udstillingen kunne du dykke ned i og udforske, hvordan Christian II brugte billeder som strategisk magtmiddel – både mens han endnu var konge og senere i sin landflygtighed, hvor han forgæves kæmpede for at generobre de tabte riger.

Malerier og tryk af anerkendte kunstnere
Christian II brugte malerier og især grafiske tryk, kobberstik og træsnit til at få sit budskab ud. Og han benyttede sig af tidens mest berømte kunstnere til sin propaganda.

Med på udstillingen var malerier, tegninger, kobberstik og træsnit af bl.a. Albrecht Dürer, Jan Gossart, Michiel Sittow og Lucas Cranach den Ældre.

Billeder som våben


Christian II havde store visioner. Han ville samle de nordiske riger til ét. I 1520 lykkedes det ham da også at regere over både Danmark, Norge og Sverige/Finland. Men allerede i 1523 blev han afsat som konge og rejste i eksil til Nederlandene, hvorfra han arbejdede på at generobre sine riger.

I Christian II’s eksiltid fra 1523 til 1531 blev det hans vigtigste mål at genvinde magten. Han skulle overbevise både fyrster og borgerskab om, at han var en konge, der uretmæssigt var blevet fordrevet og burde støttes i at generobre tronen. Til det blev et af hans vigtigste våben billederne.

Massekommunikation
Inspireret af sin habsburgske svigerfamilie, der var eksperter i at kommunikere gennem billeder, anvendte Christian II malerier og især grafiske tryk, kobberstik og træsnit, til at få sit budskab ud. Og han benyttede sig af tidens mest berømte kunstnere til sin propaganda.

Trods Christian II’s ihærdige forsøg på at generobre tronen, lykkedes det ham aldrig. Under et forsøg i 1532 blev han taget til fange af Frederik I og levede i fangenskab indtil sin død i 1559.

Praktisk information

Udstillingsperiode:
15. juni  10. september 2017

Åbningstider
Tirsdag-søndag kl. 11-17
Onsdag kl. 11-20
Mandag lukket

Dagsbillet
Voksen: 110 kr.
Ung (u. 30): 85 kr.
Barn (u. 18): Fri entré
1 voksen + 1 barn: 90 kr.
Årskort: Fri entré

Se alle priser


Årskort til SMK
Få adgang til et helt års kunstoplevelser med et årskort

Udstillingskatalog

Dyk ned i historien om Christian II og hans strategiske brug af billeder. I forbindelse med udstillingen Magt og afmagt. Christian II's billedpolitik udgav SMK et forskningsbaseret udstillingskatalog skrevet af museumsinspektør og seniorforsker Hanne Kolind Poulsen.

Michiel Sittow, Christian II af Danmark, 1514/1515.
Den Kongelige Malerisamling, SMK.

Selviscenesættelse


Det tvedelte, rødbrune skæg, det halvlange, røde hår, den markante lange næse med et svagt knæk, de markerede kindben og den store, sorte hat.

Med Michiel Sittows portræt af Christian II fra 1514/1515, som du kan se ovenfor til venstre, får kongen fastlagt en ikonografi – en række visuelle kendetegn, som man kan genkende ham på. Kendetegn, der gentages i de senere portrætter af kongen, som i for eksempel Lucas Cranach den Ældres portræt som du kan se i det midterste værk ovenfor.

Det var dog ikke en gengivelse af manden i fotografisk forstand. Portrætter som disse var nemlig beregnet til at etablere og kommunikere sociale og politiske hierarkier, ikke nødvendigvis på en ”ægte” lighed.

Et upoleret portræt
I værket ovenfor til højre kan du se en tegning af Christian II – en tegning Dürer skabte i 1521 som forlæg til et maleri.

Tegningen viser kongens vigtigeste ansigtstræk. Det er et af de eneste portrætter, hvor man får en fornemmelse af, hvordan Christian II kan have set ud, når han ikke var "iklædt" sin ikonografi.
Lucas Cranach den Ældre, Christian II (1481-1559), efter 1523.
Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot. 

Albrecht Dürer, Christian II, 1521.

https://vimeo.com/198013244

Film

Før Michiel Sittows portræt af Christian II kunne udstilles, måtte det under kærlig behandling hos SMK's konservatorer.

I den forbindelse blev det afsløret, at der under maleriets overflade gemmer sig et andet portræt. Se filmen og kom under overfladen af det ikoniske portræt

Ubekendt, efter forlæg af Jan Gossaert, Christian II af Danmark, 1525. 
Graphische Sammlung, Städel Museum Frankfurt am Main.
Foto: Städel Museum - U. Edelmann - ARTOTHEK. 

Familien som propaganda

Christian II brugte ikke kun sit eget billede til at generobre magten. Han markedsførte også sin nære familie. Særligt dronning Elisabeth og børnene blev vigtige for kongens propaganda i eksilperioden.

Portrætter af dronning Elisabeth ses i mange tilfælde som pendanter til portrætter af kongen. Hans tre børn portrætteredes også, da de var gode ægteskabspartier. For Christian II kunne det rette ægteskab for hans børn være afgørende, både politisk og økonomisk i forhold til hans muligheder for at generobre tronen.

 Luther og reformationen

Udstillingen blev skabt i anledning af 500 året for reformationen – opgøret med den gamle (”katolske”) kirke og dannelsen af de protestantiske kirkesamfund.

Udstillingen viste, at Martin Luther ikke blot havde stor indflydelse på Christian II’s tro, men også på kongens billedbrug.

Læs om 500 året for reformationen

Om Christian II

1481: Christian II bliver født som søn af Kong Hans og Dronning Christine. 

1513:
Kong Hans dør og Christian II overtager tronen.

1514: Christian II bliver gift med Isabella af Østrig (1501-1526), i Danmark kaldet Dronning Elisabeth. Dronning Elisabeth var en af tidens mest eftertragtede kvinder, fordi hun var medlem af den magtfulde habsburgske fyrstefamilie, barnebarn til den tysk-romerske kejser Maximilian I og søster til den efterfølgende kejser Karl V.

1519: Christian II optages i det habsburgske ridderskab, Den Gyldne Vlies. Han modtager den prestigefyldte ordenskæde, som han derefter bærer på alle officielle portrætter. 

1520: Christian II bliver konge i Sverige/Finland. For at udslette svensk modstand fremover henretter han store dele af landets elite – det såkaldte Stockholmske Blodbad.

1522: Inspireret af sin svigerfamilie i habsburgske Nederlandene, Europas absolutte magtelite, styrker han handelsborgerskabet i byerne på bekostning af adlens gamle privilegier.

1523: Adlen opsiger sit troskab til kongen og indsætter Christian II’s farbror, Frederik I, som ny regent. Sammen med sin familie flygter Christian II til Nederlandene.

1532: Christian II sejler mod Danmark, hvor han har indvilget i at forhandle om sin fremtid. Frederik I bryder sit løfte og sejler i stedet Christian II direkte til Sønderborg Slot, hvor han bliver fængslet. 

1559: I januar dør Christian II i fangenskab på Kalundborg Slot.

Ubekendt, efter forlæg af Jan Gossart, Dronning Elisabeth af Danmark, ca. 1525.
Det Kgl. Bibliotek, København. 

Lucas Cranach den Ældre, Portræt af Martin Luther, 1532.
Den Kongelige Malerisamling, SMK.

http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/samlingerne/700-aars-kunst-og-kunsthistorie/om-kobberstiksamlingen/

Kobberstiksamlingen

Udstilling viste værker fra Den Kongelige Kobberstiksamling, som er en af de ældste grafiske samlinger i verden.

Samlingen har mere end 240.000 kunstværker af alt fra akvareller og fotografier til litografier og raderinger og kan muligvis føres tilbage til 1500-tallet.

http://www.smk.dk/om-museet/hvem-er-vi/smks-historie/

Kongernes samling

Dyk ned i fortællingen om kongernes samling, der er grundstenen i SMK's historie.