Udstillinger

Udstillinger 2001

Sjælebilleder. Symbolismen i dansk og europæisk maleri 1870-1910

29. september 2000 - 14. januar 2001

Med denne udstilling blev opmærksomheden flyttet fra periodens virkelighedsnære hverdagsbilleder. I stedet blev  blikket rettet mod Sjælens Syner, de symbolistiske skildringer af den indre og ydre virkelighed, som blev udført af både danske og europæiske kunstnere på tærsklen til den moderne verden. Dansk symbolisme blev indskrevet i en europæisk samtidighed, der både inkluderede de kendte relationer til fransk og nordisk kunst og mere underbelyste berøringsflader med kunsten og kunstnere fra såvel Tyskland og Schweiz som England og Italien. Blandt kunstnerne skal nævnes foregangsmænd som Puvis de Chavannes, Arnold Böcklin, Gustave Moreau og Edward Burne-Jones og blandt symbolismens kernekunstnere Paul Gauguin, Emile Bernard, Franz von Stuck, Akseli Gallen-Kallela, Edvard Munch, Ferdinand Hodler, Vilhelm Hammershøi, Harald Slott-Møller, J.F. Willumsen, Ejnar Nielsen, Mogens Ballin og L.A Ring.

Katalog
Der blev udgivet et katalog på dansk og engelsk. "Sjælebilleder. Symbolismen i dansk og europæisk maleri 1870-1910", 336 sider, 299 kr.

Tegnekunst fra Tyskland omkring 1500

10. november 2000 - 21. januar 2001

Tiden omkring år 1500 er i Tyskland som i hele Europa en periode fuld af omvæltninger. Ny historisk og national bevidsthed og nye opfattelser af individets plads i forhold til Gud og verden går hånd i hånd med en rivende politisk, økonomisk, videnskabelig og kunstnerisk udvikling. Kunstens væsen og funktion forandres og udvides også. Kunsten bliver mere virkelighedsnær, men også mere intellektuel. Kunst bliver både masseproduceret propaganda og genstand for helt privat fordybelse. I Tyskland er tegningen en af de mest eksperimenterende og fornyende kunstformer. Ved et udvalg af Den Kongelige Kobberstiksamlings fornemme bestand af tyske tegninger søgte udstillingen at vise deres variation, særpræg og styrke.

I lyset af Holland. Mesterværker fra hollandsk og dansk guldalder

27. januar - 6. maj 2001

Meget af det, vi i dag forbinder med noget særligt dansk, stammer tilbage fra den danske guldalder. Musik, litteratur, teater, billedkunst og kendte kulturpersonligheder var dengang med til at forme vores nationale identitet. Også dengang udviklede kulturen i Danmark sig i dialog med fremmede kulturer. Man lod sig inspirere af andre europæiske lande, især Italien, Tyskland, Grækenland og Frankrig - men også hollandsk kultur havde en indflydelse, som det kunne ses på denne udstilling.

Nogle få danske malere besøgte Holland. Men for at se de hollandske malerier behøvede de ikke rejse så langt. En række værker kunne ses i de kongelige samlinger på Christiansborg Slot og i flere privatsamlinger. En anden måde at stifte bekendtskab med den hollandske guldalderkunst på var at studere kobberstik lavet efter malerierne.

Katalog
Der blev udgivet et katalog på både dansk og engelsk til udstillingen I lyset af Holland. Mesterværker fra hollandsk og dansk guldalder, 299 kr.

x-rummet - Sandra of the Tuliphouse or How to Live in a Free State af Matthew Buckingham og Joachim Koester

17. marts - 20. maj 2001

Matthew Buckingham og Joachim Koester valgte i deres videoinstallation at tage udgangspunkt i Christiania i København. Vi følger den fiktive hovedperson Sandra, der midlertidigt flytter ind i Tulipanhuset i Fristaden. Her går hun i gang med at undersøge sine nye omgivelser og prøver at afdække områdets historie. Hun finder ud af, at arealet engang var en del af det gigantiske forsvarsanlæg omkring København. Det fungerede som militærområde indtil 1971, hvor slumstormere trængte ind på området og dannede den anarkistiske og utopiske fristad Christiania.

Sandra filosoferer over, hvad hun ser, og lader sine refleksioner blandes med faktuelle oplysninger, historiske begivenheder, personlige erindringer og tilfældige hverdagsoplevelser. På den måde kommer Sandra til at konstruere sin egen alternative Danmarkshistorie.

Installationen består af fem store videoprojektioner. Umiddelbart kan værket opleves som en forførende strøm af billeder, der bliver ledsaget af Sandras næsten hypnotiske kommentarer og udlægninger. Beskueren overlades til selv at systematisere indtrykkene og skabe en individuel orden i kaos. Tilsammen danner projektionerne én stor kompleks fortælling, hvori publikums bevægelse rundt i rummet, deres intuition og subjektivitet bliver et vigtigt element.

I x-rummet sætter Statens Museum for Kunst fokus på samtidskunsten med kunstprojekter af yngre danske og internationale kunstnere. Der vil årligt blive vist tre udstillinger i x-rummet.

Katalog
Der blev udgivet et katalog til udstillingen. Sandra of the Tuliphouse or How to Live in a Free State, 49 kr, med dansk og engelsk tekst.

x-rummet - A Room Defined by its Accessibility - Michael Elmgreen & Ingar Dragset

23. juni - 9. september 2001

Michael Elmgreen og Ingar Dragset, som er henholdsvis dansk og norsk, har siden 1995 arbejdet kollektivt og udført en række fællesværker og -projekter, hvoraf mange indgår i værkserien Powerless Structures. Deres værker blander meget originalt forskellige medier blandt andet skulptur, installation og performance. I andre værker har de ironisk nok vendt tingene på hovedet, f.eks. blev det rum, som normalt bruges til at udstille kunstværker i, et værk i sig selv.

Projektet i x-rummet var det første større projekt, som Elmgreen og Dragset udførte på en dansk institution.

I x-rummet sætter Statens Museum for Kunst fokus på samtidskunsten med kunstprojekter af yngre danske og internationale kunstnere. Der vil årligt blive vist tre udstillinger i x-rummet.

Katalog
Der blev udgivet et katalog til udstillingen. A Room Defined by its Accessibility, 49 kr, med dansk og engelsk tekst.

Strindberg. Maleren og fotografen

9. juni -16. september 2001

I August Strindbergs samtid interesserede man sig næsten udelukkende for hans forfatterskab. Eftertiden har i højere grad forstået at værdsætte hans indsats som billedkunstner, og han regnes i dag for en af de mest betydningsfulde nordiske kunstnere i tiden omkring år 1900.

Som billedkunstner var Strindberg først og fremmest maler. I farvemættede ekspressive kraftudladninger forvandledes naturgengivelsen i hans billeder til fortættede psykiske skildringer. Omkring 120 malerier blev det til, og ca. halvdelen blev vist på udstillingen.

Udstillingen viste også Strindbergs eksperimenter med forskellige andre teknikker, især fotografiet; men man viste desuden tegninger, skitsebøger og historisk materiale, der gav et varieret indtryk af kunstneren, hans arbejde og relationer til andre kunstnere.

Maleriet Uvejr i Skærgården fra Statens Museum for Kunst blev også vist på udstillingen, som var arrangeret i samarbejde med Nationalmuseum i Stockholm og Musée D'Orsay i Paris.

Katalog
Der blev udgivet et katalog på svensk og engelsk til udstillingen.

Børnenes Kunstmuseum - Lys og Mørke

6. oktober 2000 - 6. maj 2001

Hvad er der tilbage, når vi fjerner alt lys? Mørke! Lys og mørke følges ad som nat og dag, ondt og godt. Prøv, om du kan fange en lysstråle i dagslys - enten med hånden eller øjet. Det er svært, fordi dagslys hverken har form eller farve. Men i et mørkt rum ser vi tydeligt lysets skær fra en tændt lampe. I kunstens verden har man til alle tider forsøgt at fremstille lys - hvad enten det er dagslys, levende lys eller guddommeligt lys. Hvordan kunne du se på udstillingen, der var en rejse i lys og mørke igennem 700 år. Fra svundne tiders guldlys til vor tids neonlys.

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo