Udstillinger

AFSLØRING: To ægte Rembrandt-malerier på Statens Museum for Kunst

Ny forskning afslører to ægte Rembrandt-malerier på Statens Museum for Kunst.

Foto: Tidligere museumsdirektør Allis Helleland, museumsinspektør Lene Bøgh Rønberg og bevaringschef Jørgen Wadum foran de to gentilskrevne malerier af Rembrandt på Statens Museum for Kunst.

Foto: Tidligere museumsdirektør Allis Helleland, museumsinspektør Lene Bøgh Rønberg og bevaringschef Jørgen Wadum foran de to gentilskrevne malerier af Rembrandt på Statens Museum for Kunst.

Rembrandt van Rijn. Korsridderen, ca. 1659-61, Olie på lærred. 79 x 65 cm. Statens Museum for Kunst

Rembrandt van Rijn. Korsridderen, ca. 1659-61, Olie på lærred. 79 x 65 cm. Statens Museum for Kunst

To malerier på Statens Museum for Kunst er på ny blevet tilskrevet Rembrandt. Efter tre års forskning i tæt samarbejde med internationale eksperter kunne Statens Museum for Kunst endelig konstatere, at museet - foruden sin rige samling af grafik og tegninger af Rembrandt - også ejede to ægte malerier af mesteren selv. De to "nye" malerier spiller en central rolle i udstillingen Rembrandt? Mesteren og hans værksted, som åbnede 4. februar 2006.

Det er en kombination af avancerede tekniske og kunsthistoriske undersøgelser, der ligger til grund for, at malerierne af en korsridder og en olding nu er blevet tilskrevet den hollandske mester Rembrandt van Rijn (1606-69). De to skitser Korsridderen, ca.1659-61 og Studie af et oldingehoved i profil, ca. 1630 har ellers levet en anonym tilværelse i samlingerne på Statens Museum for Kunst, siden de begge op gennem 1900-tallet blev fraskrevet som ægte Rembrandter.

Det er en hård skæbne, der har hvilet over de i alt ti malerier, som i 1931 blev anset som autentiske Rembrandter fra samlingerne på Statens Museum for Kunst. Allerede 15 år efter var antallet halveret, og i 1987 blev det sidste, hovedværket Kristus i Emmaus, afvist af Rembrandt Research Project. "I lyset af museets triste Rembrandt-historik, er det en helt fantastisk gave, at flere af verdens fremmeste Rembrandt-forskere har taget en så aktiv del i gentilskrivelsen af Korsridderen og Studie af et oldingehoved i profil. Rembrandts fine kvindeportræt på Nivaagaardsamlingen får nu selskab af disse to herrer. Det er med til at give dansk publikum en fornemmelse af den enestående spændvidde, der er i Rembrandts malerier," sagde museumsdirektør Allis Helleland.

Rembrandt van Rijn. Studie af oldingehoved i profil, ca. 1630. Olie på træ. 19,5 x 16 cm. Statens Museum for Kunst

Rembrandt van Rijn. Studie af oldingehoved i profil, ca. 1630. Olie på træ. 19,5 x 16 cm. Statens Museum for Kunst

Under huden på Rembrandt og co.

I 2003 påbegyndte Statens Museum for Kunst et omfattende forskningsprojekt, der skulle kaste nyt lys over de malerier på museet, som gennem historien er blevet sat i forbindelse med Rembrandt. Forskningen er sket i samarbejde med et internationalt ekspertpanel bestående af leder af Rembrandt Research Project professor dr. Ernst van de Wetering, forskningstekniker ved Rembrandt Research Project Karin Groen, seniorkonservator David Bomford fra National Gallery i London samt Statens Museum for Kunsts nuværende bevaringschef Jørgen Wadum, som under en del af forskningssamarbejdet var chefkonservator ved Mauritshuis i Haag. På baggrund af den nyeste viden om Rembrandt og kunstnerne omkring ham, samt ved hjælp af røntgenoptagelser, infrarød reflektografi, dendrokronologi (aldersbestemmelse af træ), undersøgelser af lærredernes trådtæthed, grundering og farvelag m.m. har museet opnået langt større viden om de pågældende værker, ligesom det er lykkedes at placere de to nyopdagelser tidsmæssigt i hver sin ende af Rembrandts livsværk. Forskningen dokumenteres i en stor bog, som udkommer i forlængelse af udstillingen Rembrandt? Mesteren og hans værksted.

Korsridderen
Den forhenværende direktør og Rembrandt-connoisseur på Statens Museum for Kunst Karl Madsen fandt Korsridderen i 1911 i en afsides krog på Fredensborg Slot, hvor det var midlertidigt deponeret. Trods Karl Madsens begejstring, blev der hurtigt sået tvivl om maleriets status, før det i 1969 blev fraskrevet Rembrandt. Den seneste forskning viser nu, at der er tale om en skitse til Ridderen med Falken (Göteborgs Konstmuseum). Røntgenoptagelser understøtter denne antagelse, idet de viser, at maleriets underliggende malelag er bygget op på en måde, der er typisk for Rembrandt. Motivet forestiller formentlig den hollandske helgen Skt. Bavo, og maleriet indeholder den overbevisende vekselvirkning mellem det præcise og det spontane, der er typisk for Rembrandt. Samtidig viser det den pastose malemåde, som er karakteristisk for kunstnerens sene arbejde. Der er i midlertidigt tegn på, at dele af maleriet er udført af en af Rembrandts elever, hvilket var gængs praksis i mesterens værksted.

Studie af et oldingehoved i profil
Det lille Studie af et oldingehoved i profil er endnu et af Karl Madsens fund fra Fredensborg Slot. Her genfandt han billedet på et magasinloft i 1899. Men allerede fra 1933 betvivlede Rembrandt-forskere tilskrivningen. Det skyldtes især billedets grove malestil, som med datidens øjne var svært forenelig med den typisk minutiøse og gennemarbejdede stil i Rembrandts tidlige værker. Nyere kunsthistorie har dog påpeget, at Rembrandt allerede i de tidlige arbejdsår i fødebyen Leiden eksperimenterede med en mere bred og varieret penselføring. Ligesom tilsvarende værker af den unge Rembrandt, fremstår dette lille maleri som en øvelse fra kunstnerens side. Det bekræftes i røntgenoptagelser, som afslører, at oldingehovedet er malet oven på et andet hoved, som optræder i flere af Rembrandts billeder fra disse år. Samtidig viser undersøgelserne af træpladen, at den geografisk og tidsmæssigt kan placeres i forlængelse af Rembrandt.

Begge malerier samt en fyldestgørende præsentation af museets Rembrandt-forskning blev præsenteret på udstillingen Rembrandt? Mesteren og hans værksted.

Udstillingen og bogen var doneret af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

Tidligere udstillinger 2006

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo