Udstillinger

L.A. Ring. På kanten af verden

2. september 2006 - 7. januar 2007

På kanten af verden var en udstilling om realisten og symbolisten L.A. Ring og hans værker. I sit liv såvel som i sin kunst bringes Ring ud til kanten; her finder vi en verden præget af melankoli, venten, rastløshed, skæve vinkler og markante afskæringer. En verden, hvor mennesket selv må skabe mening.

I samfundets yderkant
L.A. Ring (1854-1933) kom til verden i en husmandsfamilie i den lille sydsjællandske landsby Ring. Gennem sin opvækst var Ring vidne til, hvordan en stor del af landbefolkningen levede under meget vanskelige kår. Han tog de undertryktes parti og var i 1880-erne politisk engageret i kampen for forbedringer af bøndernes og arbejdernes sociale og økonomiske vilkår. Nogle af billederne malet i disse tidlige år blev direkte betragtet som politiske indlæg i tidens debat.

Det sociale engagement kom især til udtryk i en række motiver, der usentimentalt beskriver landbefolkningens leveforhold. Ring forsøger ikke at vække beskuerens medlidenhed. Tværtimod bliver værkerne i en række skildringer til nærmest heroiske fremstillinger af arbejdssituationer og mennesker, som han nærer stor respekt for.

Billedets kant
Som beskuere involveres vi på forskellig vis i Rings værker. Det kan være fordi, billedets realisme er uomgængelig, eller at det symbolske indhold påvirker os. Kompositionen er, hvad enten der er tale om det ene eller det andet, et vigtigt virkemiddel i Rings billedunivers: Ring går til kant. Han beskærer sine motiver, så man mister helhedsindtryk og overskuelighed, linieføringen er ofte diagonaler, der skarpt kanter sig ind i billedet.

På kanten af et nyt århundrede
Det er den moderne erfaring, der melder sig i tiden op mod år 1900. Byerne vokser, tempoet øges; jernbaner, skibsforbindelser og telegrafen, gør verden mindre. Inden for kulturen argumenterede en af det moderne gennembruds forgangsmænd, litteraten Georg Brandes for, at den moderne kunst og litteratur skulle sætte tidens problemer under debat. Der blev sat spørgsmålstegn ved de gamle værdier: Gud, konge og fædreland. Det enkelte menneske måtte selv danne sin egen selvstændige mening uafhængigt af bestående traditioner og værdier.

Ring tog den nye tids opfindelser til sig, og som det moderne gennembruds tænkere var han ateist. Dette ses i værkerne, hvor en romantisk entydighed er afløst af en mere moderne flertydighed uden faste holdepunkter.

Udstillingen var doneret af OAK FOUNDATION DENMARK

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster