Udstillinger

Det nordisk sublime

J. T. Lundbye, En dansk kyst. Motiv fra Kitnæs ved Roskilde Fjord, 1842-43

J. T. Lundbye, En dansk kyst. Motiv fra Kitnæs ved Roskilde Fjord, 1842-43

Skræmmende og overvældende skønhed
Kunstnerne forsøgte med teatralske virkemidler at skabe et billede af en sublim landskabsoplevelse - et landskab, der på én gang var overvældende og skræmmende i sin skønhed. Her blev menneskets undseelighed bragt i spil i forhold til høje bjerge, dybe dale, brusende floder, øde sletter og stormfulde kyster med dramatiske skibbrud. Til trods for den faretruende scenografi synes mennesket dog altid at være uden for virkelig fare.

Naturen som symbolsk motiv
De storslåede landskabssyner var baseret på realistiske detaljeskitser fra naturen. Men de færdige værker blev malet, farvesat og komponeret i atelieret og havde i deres helhed sjældent nogen større lighed med den natur, der var udgangspunktet. Den storhed, værkerne kunne manifestere, gjorde naturen til et symbolsk motiv og var i høj grad med til at underbygge forestillingen om en national egenart.

CITATER
"Jeg lukkede Øinene, saae ikke uden det høieste til mine Fødder, og kom paa denne Maade hen paa Altanen, der er bygget ud under Cataracten. Med Eet slog jeg Øinene op - men hvor forstenet blev jeg ved dette alle Sandser overvældende Skuespil! Saaledes opvaagner man - ikke i Himmerige, ikke heller i Helvede, men i begge paa eengang. Skjønhed og Skræk er her blandet; det Skjønne er saa forfærdeligt, og det Forfærdelige saa skjønt, at Sjælen paa eengang flyver ind deri og tilbagestødes."
Digteren Jens Baggesen, Labyrinten, 1792-93

"Jeg tvivler på, at det sublime har et dansk udtryk: J.Th. Lundbyes En dansk kyst gør mere indtryk på grund af maleriets størrelse end på grund af klinternes størrelse og fremstår som et udtryk for national stolthed."
Kunsthistoriker Philip Conisbee, 2006

"Oplevelsen af den sublime natur bærer den religiøse indvielses eller åbenbarings træk, og i centrum for den står det oplevende jeg. Han er omdrejningspunktet, det er hans forvandling, der er oplevelsens mening."
Litteraturhistoriker Klaus P. Mortensen, 2006

"For romantikkens kunstnere, ligesom for de senere nordiske malere omkring århundredskiftet, var landskabet et spejl for menneskelige følelser."
Kunsthistoriker Torsten Gunnarsson, 2006

"De sublime landskaber blev malet i atelieret og kan lidt forenklet siges at repræsentere en ”nygerrighed i forhold til formen” [a "curiosity of form"], formet i fantasien."
Kunsthistoriker Annika Waenerberg, 2006

Naturen som læremester

I det fri

Stemningslandskabet

Det indre landskab

Det nationale landskab

Gå til forsiden for Verden som landskab

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo