Udstillinger

Naturen som læremester

Christen Købkes studie Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro er blot et af en række forarbejder, som maleren lavede til det endelige oliemaleri.

Christen Købke, Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro. Studie, ca. 1838

Christen Købke, Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro. Studie, ca. 1838

Fra blyantskitse til oliemaleri
Først havde kunstneren med blyant tegnet en skitse, så fulgte oliestudien, hvor han registrerer lys, luft og farver fra stedet, herefter er kompositionen bearbejdet og ændret yderligere i atelieret for endelig at kunne danne grundlag for det færdige oliebillede. Olieskitsen var på intet tidspunkt tænkt som et selvstændigt værk, der skulle udstilles, men derimod som et vigtigt redskab til at indfange og fremme den realistiske virkning i de færdige værker.

Realisme som ideal
Den mere realistiske tilgang til værkernes motiver kan ses som en reaktion på de teatralske virkemidler, som præger de storslåede landskaber i temaet, det nordisk sublime. Idealet blev en højere grad af realisme, men værkerne bar stadig præg af at være gennemkomponerede og idealiserede.

Christen Købke, Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro, 1838.

Christen Købke, Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro, 1838.

CITATER

"Naturen er dog den bedste læremester."
Maleren J.C. Dahl, 1825

"Størsteparten af friluftsstudier i første halvdel af 1800-tallet var heller ikke skitser til kompositioner beregnet for atelierværker, men blev udført med det formål at træne øjet og hånden og at "lære naturen udenad", som Dahl udtrykte det."
Kunsthistoriker Torsten Gunnarsson, 2006

"Det er rimeligt at antage, at sådanne oliestudier afspejlede en ny interesse for en mere sand gengivelse af naturen. Og at de desuden vidner om en stigende bevidsthed om, at virkelighedens landskaber ikke er statiske, men undergår stadig forandring som følge af omskift i lys og atmosfære, og derfor kun kan indfanges i et specifikt øjeblik."
Kunsthistoriker Torsten Gunnarsson, 2006

"Tingene i vore omgivelser var blot en slags ufuldkommen skal, hvor en ideel form kunne anes under overfladen. Den eneste måde at opnå dette ideal var at studere tingene, som de kan opfattes med sanserne i den fysiske verden. Kunstnerens opgave var derfor at sætte enkelte naturtro dele sammen til en smuk helhed og derigennem med sin intuition nærme sig en højere virkelighed."
Kunsthistoriker Torsten Gunnarsson, 2006

"Det sande stod ikke nødvendigvis i modsætning til det skønne. En åbenhed for det tilsyneladende ubetydelige kunne også føre til opdagelsen af skønheden i det nære og hverdagsprægede, som åbnede nye områder for kunsten."
Kunsthistoriker Torsten Gunnarsson, 2006

"Kunsten skal således ikke alene skildre naturen i dens naturlige tilstand, men i dens åndelighed; kun derigennem bliver kunsten naturlig."
Kunsthistoriker Torsten Gunnarsson, 2006

Det nordiske sublime

Naturen som lærermester

I det fri


Stemningslandskabet


Det indre landskab

Det nationale landskab

Tilbage til Verden som landskab

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo