Udstillinger

Ordforklaring

Ord: Rammer
Forklaring:
Læs mere om forgylderteknikker og opbygningen af en ramme her. Her kan du også se eller downloade de teknik- og ordforklaringer der findes i rammeudstillingen.

Ord: Akantus
Forklaring:
Grøn plante, hvis fligede blade siden oldtiden har været et vigtigt forlæg for dekorative ornamenter i arkitektur og rammekunst.

Ord: Arkitrav
Forklaring:
Nederste demarkering af frisen på entablementet af en tabernakel-ramme, som regel i form af en profileret liste, som hviler direkte på søjlerne eller pilatrene.

Ord: Bodendick-ramme
Forklaring:
Profilramme, optræder i forskellige varianter f.eks. glat liste efterfulgt af frise med tenmønster. Hulkel med rødlig mat olieforgyldning. Glat liste med blank vandforgyldning. I rammen varierer guldet fra grønlig til rødlig til lys gul farve. Rammen har fået sit navn fra Johan Christian Bodendick (1735-1818), der var ivrig kunstsamler og livslæge hos Frederik VI. Han lod denne ramme udforme til malerierne i hans private samling, som han i 1810 skænkede Frederik VI.

Ord: Entablement
Forklaring:
På altertavler og ædikulære rammer; det bjælkelag som hvilker oven på søjlerne og understøtter pedimentet. Typisk bestående af arkitrav, frise og kransegesims.

Ord: Forgyldning
Forklaring:
At beklæde genstande med bladguld

Ord: Hulkel
Forklaring:
Profilelement bestående af en konkav kvart- til halvcirkel.

Ord: Kartouche
Forklaring:
På rammer; fremtrædende dekorationselement f.eks. i form af en tavle eller et skjold, omgivet af slyngede ornamenter, anbragt centreret foroven og/eller forneden på en ramme, ofte forsynet med våbenskjolde, inskriptioner mv. Opfundet i renæssancen og udbredt anvendt på officielle og portrætrammer siden hen.

Ord: Karnisprofil
Forklaring:
S-formet profil på en ramme

Ord: Konsol
Forklaring: Bærende arkitektonisk element i form af snirkelværk, bladværk eller figurer. Brugt fra den tidlige barok til at erstatte søjler og pilastre på f.eks. Sansovino-rammer.

Ord: Olieforgyldning
Forklaring: Forgyldning ved brug af guldgrund, hvor bladguldet lægges oven på den halvhærdede og klistrende oliebaserede guldgrund. Når guldgrunden er næsten tør, presses guldet på plads, og overskydende blade børstes væk. Bruges ofte til forgyldning med slagmetal.

Ord: Pediment
Forklaring:
Frontispice. Gavllignende topstykke, som hviler oven på entablementet på en tabernakkelramme.

Ord: Perlestaf
Forklaring:
På rammer; ornament bestående skiftevis af perler og stave.

Ord: Pibesnit
Forklaring: En række af parallelle hulkel-formede snit, som er vinkelret på rammeprofilen. Kendes især på italienske 1500-tals og empire-tidens rammer.

Ord: Punsering
Forklaring:
En præge- eller stempelteknik, som i forbindelse med maleri udføres på polerforgyldning ved hjælp af punser. En punse er et værkstøj (ofte af metal), hvis spids er udformet, så den afsætter et mønster i det materiale, hvori den presses ned. I andre håndværk forekommer punseringsteknikker også, eksempelvis i bogbinderhåndværket, hvor punser bruges til at præge mønster i lædder.

Ord: Spidsbueslag
Forklaring: Efterligning af en hvælving med spids top, også kaldet himmelhvælvning, fra klassisk og gotisk arkitektur.

Ord: Spiralsnoning
Forklaring:
Dekorativt ornament på en ramme forestillende et bånd snoet til en spiralformet staf.

Ord: Springliste
Forklaring:
En bølgeformet rammeprofil, hvor profileringen forskyder sig op og ned.

Ord: Tabernakel
Forklaring:
Alterform med baldakin, sammensat af arkitektoniske elementer. Udsprunget af middelalderens liturgiske opbevaringsskrin.

Ord: Tenfrise
Forklaring: Ornamentalt mønster af snirklede, spirende planteskud

Ord: Vandforgyldning
Forklaring:
Den mest tidskrævende form for forgyldningsproces, som er blevet anvendt på trægenstande, herunder rammer, siden middelalderen. Træet forlimes og grunderes med adskillige lag gesso og bolus, med slibning imellem lagene. Herefter fugtes boluslaget med anskydervæske inden pålægning af guldbladene. I modsætning til andre processer kan vandforgyldningen poleres til en meget høj glans med polersten.

Ord: Volut
Forklaring: Snirklet, rullet dekorationselement, som minder om en skriftrulle, og som er blevet anvendt siden antikken som et dekorativt vægtbærende arkitektonisk element.

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo