Udstillinger

© Dash Snow (1981-2009), Untitled (selfportrait), 2008

© Dash Snow (1981-2009), Untitled (selfportrait), 2008

Fotografiet som ren fiktion
Det iscenesatte fotografi kan ses som en kritik af forestillingen om fotografiets privilegerede adgang til en umedieret virkelighed. Som modreaktion begynder kunstnerne i 1970’erne at opfinde deres egne billeder gennem iscenesættelser af fiktive handlinger, der i form og indhold peger på fotografiet som ren konstruktion.

Ny virkelighed fremstilles
I fremstillingen af den virkelighed, som kunstnerne skaber ud fra egne subjektive forestillinger, bruger de modeller eller sig selv – poserende, agerende i bestemte situationer eller i narrative handlingsforløb – hvor aktørerne iscenesættes efter en allerede tilrettelagt fortælling eller idé.

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo