Udstillinger

Hjemme i København udpeges Abildgaard som den kunstner, der skal udsmykke Christiansborgs vældige riddersal. Med 10 enorme malerier genfortolker Abildgaard kongens magt og hans relation til borgerne. Her er ikke længere udelukkende tale om skildringen af en evig og symbolsk kongemagt – og kongekrop, men også et alment handlende og dødeligt menneske i konkrete situationer.

Vor tids menneskerettigheder
Med Christiansborg billedernes skildringer, placerer Abildgaard sig midt mellem en gammel verdensorden og en ny, mellem et samfund med enevælde, hvor man fødes ind i en livsbane og et samfund, hvor de menneskerettigheder, vi kender i dag, har deres udspring.

De to kropstyper i riddersalens malerier
Riddersalen er en del af et større udsmykningsprogram og kongens selviscenesættelse. Serien beretter om Danmarkshistorie, kongernes handlinger, men især også om hvorfor den oldenborgske slægt har og bør have magten. Alligevel bryder Abildgaard hoffets og tidens forventninger til motiverne – og hans nyfortolkninger bliver accepteret.

På billederne nedenfor ser man de to typer kongekroppe, som Abildgaard skildrede i riddersalen.

©

©

Kunstneren i biblioteket – Abildgaard er historiemaler
Den belæste og uregerlige kunstner bliver i 1778 uddannet til historiemaler, den fineste af kunstens genrer, hvor historiske begivenheder og den antikke og kristne litteraturs store fortællinger er grundlaget for motiverne. Som historiemaler er Abildgaards omfattende bibliotek et uundværligt redskab. Men hos Abildgaard forfines repertoiret af symboler og mytologiske figurer, så selv hans kolleger ofte ikke kan følge med. Han er med andre ord Hypernoos – altså højpandet som de få!

Udstillingen præsenterede et stort udvalg af originale bøger fra Abildgaards bibliotek.

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo