Udstillinger

RETHINK Relations

31. oktober 2009 -  5. april 2010

RETHINK Relations er Statens Museum for Kunsts bidrag til fællesudstillingen RETHINK Contemporary Art & Climate Change. Her på siden kan du læse mere om de medvirkende kunstnere og selve udstillingen.

RETHINK Relations var museets bidrag til den fælles udstilling RETHINK Contemporary Art & Climate Change.

Udstillingen spredte sig over Nikolaj Kunsthal, Den Frie Udstillingsbygning og Statens Museum for Kunst.

På Statens Museum for Kunst viste vi værker af:

Tomás Saracenos værk Biospheres vises frem til efteråret 2010 Læs mere om hans værk

Klimaforandringer i kunsten
Statens Museum for Kunst fokuserede med sin udstilling på den skærpede bevidsthed, som diskussionen af verdens klima synes at have affødt.

Den nye viden om klimaforandringerne og prognoserne for den globale udvikling har gjort det tydeligt:

  • Hvordan adfærd i én geografisk region kan påvirke livet i en anden
  • Hvordan det enkelte individ kan have indflydelse på vilkårene for andre menneskers tilværelse
  • Hvordan befolkningsgruppers livsførelse påvirker naturen
  • Hvordan ændringer i naturen omvendt fremtvinger migration og samfundsmæssige reorganiseringer.

Udstillingen viste værker af billedkunstnere, der på forskellig måde interesserer sig for de nye komplekse sammenhænge.

Nye måder at tænke verden på
Klimakrisen fordrer nye måder at tænke verden på, som ofte overskrider hidtidige nationale, geografiske, og sociale opdelinger og nedbryder skellet mellem kategorier som natur/kultur, individ/samfund, national/international og lokal/fremmed.

I stedet peger disse værker på nye potentialer for udveksling af viden, erfaring, socialitet, organisationsmåder i en ny form for universalisme, hvor forskellighed, forandring og gensidighed er vilkåret.

RETHINK Relations er støttet af:
Nordisk Kulturfond
Fonden for markedsføring af Danmark
Kunststyrelsen
Københavns Kommune
NetKom
Projection Design
Secoya
Infogalleri
Mermaid

Tomás Saracenos værk er støttet af Nykredit som en del af sponsoratet for x-rummet.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo