Udstillinger
Olafur Eliasson: Et fotografisk udsnit af "Your watercolour machine", 2009

©

Olafur Eliasson

Om kunstneren
Olafur Eliasson undersøger, hvordan kropslige og sanselige erfaringer fører til erkendelsesmæssige indsigter. Igennem hele sin kunstneriske produktion har han været optaget af, hvordan den fysiske verden, naturens grundlæggende elementer og basale fænomener som lys, mørke og refleksion kan danne afsæt for erkendelse.

Hans installationer skaber situationer, hvor sådanne nye relationer mellem værk og betragter kan opstå.

Installationen Your watercolour machine

I installationen Your watercolour machine kaster en dagslysprojektør sine stråler på et prisme, lysets brydes og spaltes i farver, der i et sindrigt system reflekteres i spejle og bassinets vandoverflade for endelig at projekteres op på en lodretstillet skærm, hvor farvefeltet møder os som billede. En motor vipper med faste intervaller bassinet, så der på vandoverfladen opstår uro, som igen forvrænger farvefeltets refleksion i tilsvarende bølgebevægelser.

Olafur Eliasson: "Your watercolour machine", 2009

©

Æstetikken og det fysiske
I Eliassons værk opstår den æstetiske oplevelse som en respons på en række meget konkrete fysiske elementer. Billedet på det klassiske todimensionelle lærred udspringer af basale fysiske fænomener og i beskuerens rum.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo