Udstillinger

RETHINK Relations i perspektiv

RETHINK Relations satte som udstilling fokus på vores forhold til verden omkring os, og hvordan vi påvirkes af globale og klimatiske forandringer. Her kan du læse mere om, hvordan udstillingen var tænkt ind i et større perspektiv. Du kan også læse en introduktion til udstillingen her.

MEGAKAPITALISMEN, eksplosionen af nye teknologier, hyper-mobiliteten, neutraliseringen af afstande, grænseløs kommunikation og ikke mindst de voldsomme klimaforandringer er alle effekter af den udvikling, som verdenssamfundet har gennemgået i de seneste årtier.

Denne enorme udvikling har klimatiske såvel som sociale og økonomiske konsekvenser, som vi endnu ikke kan overskue omfanget af. Men den nye situation har allerede nødvendiggjort nye måder at tænke verden på.

Hidtidige nationale, geografiske og sociale opdelinger giver ikke længere mening, men må redefineres eller ligefrem overskrides. Tilsvarende nedbryder den aktuelle diskurs skellet mellem konventionelt modstillede kategorier som natur/kultur, individ/samfund, national/international og lokal.

KOMPLEKSE OG RADIKALE FORANDRINGER nødvendiggør andre samfundsformer og nye strukturer og relationer. Den nye viden om klimaforandringerne og prognoserne for den globale udvikling har tydeliggjort, hvordan adfærd i én geografisk region kan påvirke livet i en anden; hvordan det enkelte individ kan have indflydelse på vilkårene for andre menneskers tilværelse; hvordan befolkningsgruppers livsførelse påvirker naturen, og hvordan ændringer i naturen omvendt fremtvinger f.eks. migration og samfundsmæssige reorganiseringer.

Vi oplever en fornyet forståelse af, hvad man kunne kalde ”verdensordnens sommerfugleeffekt”, hvor tilsyneladende ubetydelige, lokale handlinger kan få vidtrækkende indflydelse på livsbetingelserne andre steder på kloden.

KUNST ER ET FELT, hvor forandringer og ændrede præmisser for vores eksistens ofte registreres og implementeres hurtigere end i andre dele af samfundet. En lang række billedkunstnere har tidligt været opmærksomme på og arbejdet med disse problematikker og ændrede præmisser.

RETHINK Relations præsenterede en række kunstnere, der på forskellig måde interesserer sig for disse ændrede relationer og de nye potentialer for udveksling af viden, erfaring, socialitet og organisationsmåder. Værkerne tilbød forskellige modeller for en intensiveret relation til verden omkring os og opfordrede til en skærpet bevidsthed om de sammenhænge, som vi indgår i og har ansvar for.

FÆLLES FOR KUNSTNERNE på RETHINK Relations var netop gentænkningen af relationer.

Tomás Saraceno opløste de rum og grænser, vi kender og lod natur og kultur mødes i sine biosfærer, der som en slags alternative sociale rum eller kloder syntes at kunne stige til vejrs og flyve frit over landegrænser.

Olafur Eliasson skabte med sin installation en situation, hvor vore sanser aktiverede vores erkendelse igennem en ny relation mellem os og værket.

Alloras & Calzadillas film pegede på et, på en gang politisk og poetisk, potentiale i overraskende kombinationer af forskellige objekter, billeder, lyd og betydning, der afspejlede en ny global virkelighed.

Henrik Håkansson overrumplede os med forstørrede detaljer af den natur, vi til dagligt overser. Udstillingens værker pegede dermed på nye mulige relationer til verden omkring os og en skærpet bevidsthed om de sammenhænge, som vi indgår i og kan påvirke.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo