Udstillinger

Fem spørgsmål til kuratoren

Hvad får jeg ud af at se udstillingen?

For det første får du indtryk af kunstnerens rundfart i forskellige kunstneriske retninger indtil efterkrigsårene. Men udstillingen sætter også fokus på den måde, hvorpå aspekterne ”tid” og ”fortælling” fletter sig ind i hinanden i hans produktion som tegner og grafiker. De kommer til at fremstå som en vedvarende tematik på tværs af den stilistiske omskiftelighed i hans værk.

Hvilket værk skal jeg bruge længst tid på?

Udstillingens tyngdepunkt er et værkfragment i flere kapitler, nemlig 38 stykker grafik fra Vollard-suiten” fra 30erne. Suiten er ét værk, der består af 100 forskellige tryk, der har en fortællende karakter, men som på ærkesurrealistisk vis leger med fortællingens konventioner og bryder dens bestanddele op med inciterende forvirring til følge.

Var Picasso kubist eller surrealist?

Picassos rundrejse i forskellige ismer eller strømninger i tiden mellem 1900 og 1950 er især det, som udstillingen viser. I første årti giver det mening at beskrive ham som både socialrealist og symbolist, i det andet årti starter han ud med at lancere kubismen sammen med Georges Braque. Men så forlader han kubismen igen for at arbejde i en traditionel, klassisk stil i nogle år, før han kaster sig over inspiration fra surrealismen.

Hans kunstneriske orientering er altså bred, og hans position er på intet tidspunkt blivende. Men én ting er sikker: Han erklærer på intet tidspunkt at være surrealist. Han udtaler, at surrealismen er det mest spændende, der foregår i 1920’erne, og han udstiller med surrealisterne og leverer illustrationsmateriale til deres tidsskrifter – og surrealistiske koryfæer skriver om ham som særligt laber – men han har aldrig udtalt, at han var surrealist.

Er Picasso fransk eller spansk?

Det kommer an på, hvordan spørgsmålet stilles. Han var født, opvokset og uddannet i Spanien, men præget af det kunstneriske miljø i Paris. Under borgerkrigen (1936-39) blev han gjort til titulær direktør (en ret spændende titel, som jeg håber på et tidspunkt vil lande på mit seniorforskerbord) for Prado i Madrid, Spaniens nationalgalleri. Svært spørgsmål, for er Wilson Kipketer fra Danmark eller Kenya? Eller er jeg århusiansk eller københavnsk, når jeg er vokset op i Århus, men har boet i København i 12 år?

Laver Picasso tegneserier?

Det kan man godt sige. Det kommer an på, hvad man forstår ved tegneserier. Men, det er kendetegnende for kunstnere, der arbejder i det grafiske medium (i hvert fald indtil begyndelsen af 1900-tallet), at de arbejder i serier, og at seriens iboende tendens til fortælling gør den tegneserieagtig. Grafik er en del af publiceringskulturen og lægger sig tæt op ad andre trykte medier.

 

Tilbage til forsiden af Picasso. Fortællinger fra labyrinten

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo