Udstillinger

Pablo Picasso, Fra Vollard-suiten. Et siddende barn og en sovende kvinde, ca. 1935. Radering og akvatinte © Succession Picasso / billedkunst.dk

Om udstillingen: Picasso. Fortællinger fra labyrinten

Udstillingens titel
Udstillingens titel tager udgangspunkt i den labyrintiske opbygning, der findes i Picassos fortællende hovedværk Vollard-suiten fra 1930’erne. Picasso slår her toner an, som bringer betragteren til at tænke på suitens billeder som afsnit i en fortælling med faste aktører, personligheder i udvikling, dramatiske højdepunkter og lignende. Men fortællingens velkendte ordning af begivenhedsforløb og tid udebliver, og betragteren desorienteres.

Tid hos Picasso
Tid er et gennemgående tema i Picassos grafiske produktion indtil efterkrigsårene. Tiden behandles som et som et aspekt ved fremstillingsformen og som et aspekt ved de fortællinger, som kunstneren har illustreret. Vollard-suitens ophævelse af den tidslige orientering genfindes i andre dele af kunstnerens grafiske værk. I hans kubistiske raderinger fra 1910’erne, hvor motiverne ses på samme tid fra forskellige vinkler, samordnes ”før”, ”nu” og ”efter” i et synsøjeblik uden hensyntagen til kronologisk orden. Samme tilsidesættelse af kronologi gør sig gældende i illustrationerne til Ovids Metamorfoser (forvandlinger) fra 1930, her i tilknytning til myter om forvandling af skikkelse og identitet.

Pablo Picasso, Banderillaerne, 1960. Pensel og sort tusch

Pablo Picasso, Banderillaerne, 1960. Pensel og sort tusch © Succession Picasso / billedkunst.dk

Tyren og Minotauros som motiver hos Picasso

Tyren og tyrefægtning som grundmotiv
Tyr og tyrefægtning optræder som grundmotiver i Picassos billedkunst. Efter tidligt at have skildret optrin fra tyrefægtning tog han for alvor fat på denne motivkreds fra og med 1920’erne. Her koncentrerede han sig om konfrontationer mellem tyren og den ridende tyrefægter, picadorens, hest. Konfrontationen kan have et seksuelt præg, hvor tyren gives mandens rolle og hesten kvindens, og den kan fremstå som en voldshandling.

Tyrefægtning i Vollard-suiten
I Vollard-suiten fra 30’erne er visse scener henlagt til en arena, men tyren er erstattet af Minotauros, en figur fra græsk mytologi, som var halvt mand, halvt tyr og boede i labyrinten ved paladset i Knossos på Kreta. Minotauros er stillet over for en klassisk billedhugger, hvis atelier han invaderer, og hvis model han skejer ud sammen med. Han repræsenterer i skikkelse af mand-som-tyr det utæmmede og dyriske.

Spanien som tyr
At Picasso tillagde tyren symbolsk betydning ses også af den politiske satire Francos løg og drøm, hvor tyren repræsenterer Spanien, der flere steder angriber den selvbestaltede korsriddder, General Francos hest.

Drabet af tyren – efter anden verdenskrig
Picassos tyrefremstillinger fra tiden efter anden verdenskrig drejer sig igen om tyrefægtningen, og især drabet på tyren er i fokus. Som optakt hertil placerer tyrefægteren såkaldte banderillas i tyrens nakke. At Picasso kan have tænkt på dette drama som symbolsk, fremgår af samtidige billeder, hvor han har fremstillet forholdet mellem mand og kvinde som forholdet mellem tyr og tyrefægter i netop denne situation.

Klik på værkerne for at se dem i stort format.

Tilbage til forsiden af Picasso. Fortællinger fra labyrinten

Ordforklaring

Se forklaring på teknikkerne hos Den Store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi:

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo