Udstillinger

Kamp mellem bønder og nøgne mænd

Billedet her er et eksempel på kunstnerens selvpromovering. Hvordan det?

Umiddelbart kan det ikke læses af motivet, der viser en kamp mellem (næsten) nøgne mænd og bønder i en skov, en typisk tysk Donauskoleskov med »hængende« nåletræer. Men forneden, yderst til venstre, ligger der et skilt med bogstaverne »N H«, som ses spejlvendt. De to nøgne mænd på hver side af skiltet peger ned på det. De peger endvidere ned på yderligere et skilt under billedet (altså uden for billedfeltet), som kun ses på visse tryk — og desværre ikke på museets eksemplar, som er klippet helt tæt til billedkanten.

På skiltet står: »HANNS / LEUCZELLBURGER / FURMSCHNIDER / 1522« (Hans Lützelburger, formskærer, 1522). Dette skilt, samt et tilsvarende skilt til højre med et alfabet af romerske kapitæler, er trykt på bladet med to, små separate blokke. De tre skilte fortæller henholdsvis, at det er mester NH, der har designet billedet, at det er Lützelburger, der har snittet blokken, og at Lützelburger også kunne snitte fin tekst, som alfabetet annoncerer. De to pegende mænd er blevet tolket som portrætter af henholdsvis mester NH og Lützelburger, designeren og formskæreren, der påpeger deres færdigheder. Altså at de både kunne opfinde et sådant, hidtil uset motiv og kunne snitte det med så stor dygtighed.

Hvad angår det mærkelige motiv, så er det blevet tolket som en slags kunstnerisk frihedserklæring i forhold til italiensk kunst, som var førende og normsættende på dette tidspunkt. Det er en tysk udgave af det inkarnerede italienske motiv, det antikke slag, hvor den avancerede gengivelse af menneskekroppen var i centrum. Her er tyskheden fremhævet: Tyske bønder og tyske »skovfolk« poserer i komplekse stillinger i en tysk skov.

Hvad angår det andet, snittearbejdets kvalitet, er det faktisk næsten ikke til at forstå, at det kan lade sig gøre og det er helt på højde med for eksempel Dürers Treenighed.

Du kan opleve flere beslægtede træsnit i udstillingens fjerde sal: Fra tryk til funktion

Klik på "zoom" ud for det værk, du vil zoome i

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo