Udstillinger

Skyggerne, spor i sneen

I slutningen af 1800­tallet dukker træsnittet op igen som en strømførende kunstform efter et par hundrede år, hvor der ikke er sket markante forandringer. Det var især symbolismen og den begyndende ekspressionisme, der genopdagede træsnittet.

I Danmark fik træsnittet en markant plads — i mellemkrigsårene med Aksel Jørgensen og i 1950’erne ikke mindst med hans elev Palle Nielsen (1920­-2000). De ekspressionistiske formelle greb blev hos Nielsen udnyttet til fulde, men nu i en anden sags tjeneste. Det er ikke en idyllisk oprindelighed, der visualiseres, men en rå, kold og truende verden, hvor mennesket ikke føler sig hjemme. En verden, der er blevet skyldig.

I værket Skyggerne. Spor i sneen fra 1955 er mennesket den sorte silhuet, der vandrer rundt, ikke kun i verden, men også på den — på billedfladen, uden for illusionens perspektiviske system. Mennesket er blevet en fremmed i verden, og Nielsen konstruerer denne fremmedhed til perfektion inden for træsnittets muligheder.

Du kan opleve flere moderne træsnit i udstillingens sidste sal: Fra streg til flade

Klik på "zoom" ud for det værk, du vil zoome i

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo