Udstillinger

FOS - One Language Traveller

- med bidrag af Krüger & Pardeller

© FOS og Krüger & Pardeller, One Language Traveller, 2011. Foto: Anders Sune Berg

One Language Traveller var en rejse gennem membraner, teltrum, gitre og en sær fabrik. Der var maskiner og kuriositeter, lyd og gadelamper, skæve gulve og en mystisk sæbeproduktion.

Den danske kunstner FOS’ værk forenede skulptur, design og arkitektur i en æstetisk og idébaseret hybridform, som han selv kalder for ”social design”. Han er interesseret i, hvordan vores sociale relationer og vores fysiske omgivelser gensidigt påvirker hinanden. Hans værker danner ramme for sociale muligheder – møder, aktiviteter, oplevelser og erkendelser. Omvendt får de fysiske rum først mening gennem den sociale aktivitet, der finder sted i dem.

© FOS og Krüger & Pardeller, One Language Traveller, 2011. Foto: Anders Sune Berg

En rejse
På vej gennem One Language Traveller mødte man hele tiden elementer, der pegede tilbage til tidligere og frem til andre. I teltrummene passerede man vitriner med objekter, der synes omhyggeligt indsamlet efter særlige, men ukendte kriterier. En maskine recirkulerede en kugle og ophævede adskillelsen mellem produktion og produkt. I et blåt telt gir man over et jordgulv og forbi en skulptur i jord, som havde form som et stejlt bjerg.

I den anden ende af installationen kom man igen til en jordhøj. På toppen af denne meget større høj producerede en fabrik sæber formet som de allerførste ”designede” genstande, nemlig pilespidser og flintøkser. I et andet telt blev lyden af en ens skridt optaget, og herefter sendt forvrænget ud gennem højttalere et andet sted. Avancerede gadelamper markerede en zigzag-rute gennem rummet og bandt installationen sammen. Ruten førte den rejsende gennem enorme membraner til andre zoner og gennem en gitteragtig struktur, med et tegnsystem af symboler.

© FOS, One Language Traveller, 2011. Foto: Anders Sune Berg

Et socialt rum
FOS insisterer på, at kunsten kan være et alternativ til de systemer, der normalt regulerer vores adfærd og samvær. Hans egne projekter fungerer som komplicerede kredsløb af materiale, ideer, objekter, symboler og situationer.

Projekterne danner en mærkværdig og uoverskuelig fortælling, der hele tiden knopskyder, spaltes og transformeres, men som også griber tilbage til tidligere stadier. På den måde genererer de samme elementer hele tiden nye betydninger, som føjer sig til de tidligere i et stadig større og mere vidtforgrenet mønster. Ligesom sprog.

FOS tror på, at denne fortsatte ophobning af kommunikation producerer en skærpet bevidsthed og basis for en anderledes, fælles social situation. Og vigtigt for ham finder denne refleksion sted i kraft af ens egen fysiske bevægelse igennem og ind og ud ad installationens rum.

© FOS, One Language Traveller, 2011. Foto: Anders Sune Berg

Kunstens potentiale
Ifølge FOS er ”billedkunstneren den sidste frie instans i vores samfund”. Han tror på, at kunsten kan skabe et rum, der muliggør andre oplevelser, andre former for handlinger og måske endda andre måder at tænke på.

Dette værk var en krøllet og mærkværdig rejse, hvor nogle af disse alternative måder muligvis fandt sted, mens man overskred tærskler mellem installationens forskellige zoner, mellem kunst og arkitektur, mellem ude og inde, mellem interaktion og iagttagelse. Hele tiden måtte man oversætte det ene system til det andet i en fortsat proces, der samlede stadig nye informationer og indsigter op.

Krüger & Pardeller
FOS arbejder ofte tæt sammen med andre kunstnere og integrerer den kollektive proces i værket. Den østrigsk-italienske kunstnerduo Krüger & Pardeller bidrog til One Language Traveller med bl.a. maskinen i det sorte teltrum og udviklede ideen til sæbefabrikken og aluminiumsporten i tæt samarbejde med FOS. Ligesom FOS er Krüger & Pardeller interesserede i, hvordan kunsten kan udfordre og gribe ind i sociale og funktionelle sfærer.

Læs mere om Krüger & Pardeller

© FOS, One Language Traveller, 2011. Foto: Anders Sune Berg

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo