Franz Marc, Skabelseshistorie II, 1913.
1890'erne: tragediens fødsel og Käthe Kollwitz

1890'ene


I Kollwitz' skildring af de fattige væveres opstand finder vi elementer fra tragediens pathos.

Oak Foundation

 


Støtter Den Kongelige Kobberstiksamlings
udstillinger 2010-12

Om udstillingen

Om udstillingen

Læs om udstillingen der slog ned på et af de mest hæsblæsende kapitler i tysk kunsts historie.

Tyske Verdensbilleder 1890-1930 – fra Kollwitz til Nolde

20. april 2012 – 12. august 2012 | Den Kgl. Kobberstiksamling

 

Hvad er sand kunst? Hvordan ser kunst ud? Hvad handler kunst om? De spørgsmål søgte den europæiske avantgarde svar på. I Tyskland flettede spørgsmålene sig ind i forsøget på at finde en national identitet.


Følg med i jagten på svar og se, hvordan kunstnerne forsøgte at forny kunsten.At forny kunsten! Det var ambitionen for den europæiske avantgarde ved indgangen til det 20. århundrede. De ville have nye svar på spørgsmål: I Tyskland flettede spørgsmålene sig ind i forsøget på at finde en national identitet – og blandede sig med spørgsmålet om, hvad et folk er, og hvad det tyske folk er i særdeleshed.


Udstillingen slår ned på et tidspunkt i den tyske kunsthistorie, hvor modernismen bliver til, og den forfølger kunstneres forsøg på at besvare spørgsmålene om både kunst og folk hen over 1890'ernes begejstring for filosoffen Nietzsche til optakten til landets moralske og kulturelle katastrofe i 1930'erne.

Frem mod 1930: Nolde og kunstværkets oprindelse

Frem mod 1930

I Noldes værker fra 1920erne og ’30erne ses tilhørsforholdet til naturen i hjemegnen i Slesvig-Holsten.

1920'erne: internationalt udblik

1920'erne


I tiden efter første verdenskrig prægede det konstruktive formsprog den tyske kunst.

Fra 1905 til første verdenskrig: vilje til kunst

Fra 1905 til første verdenskrig

Kunsten skulle ikke efterligne virkeligheden, men være en udfoldelse af kreativ urkraft.

Omkring 1920: det åndelige i kunsten?

Omkring 1920

 

For Kandinsky skulle kunsten bidrage til en spiritualisering af både kultur og samfund.