Udstillinger

Omkring 1920: det åndelige i kunsten?

Kandinsky ønskede en kunst, der var åndelig og løsrevet fra den materielle verden. Spørgsmålet er, om første verdenskrigs erfaringer alligevel trænger sig på i Kandinskys værk?

I 1911 udgav Wassily Kandinsky sit kunstteoretiske hovedværk Om det åndelige i kunsten. Grundtanken hos Kandinsky var, at kunsten skulle bidrage til en generel spiritualisering af kulturen og samfundet.

En stræben efter det åndelige

Ved det åndelige forstod han noget, som ikke er materielt eller knyttet til menneskets dagligt erfarede verden. Der er tale om noget "indre", noget sjæleligt, som ligger fjernt fra den slags "ydre" ting og begivenheder. Kunsten skal deltage i udviklingen hen imod virkeliggørelsen af det åndelige, blandt andet gennem farvens suggestive egenskaber samt abstrakte former: punkt, linje og flade.

Små verdener

Den grafiske serie Små Verdener var for Kandinsky indbegrebet af den åndelige kunst. Små Verdener hører angiveligt til åndens rige uden påvirkning fra den materielle verden. Spørgsmålet er dog, om Kandinskys "eksplosioner" af farver og former alligevel kan ses som et efterbillede af første verdenskrigs erfaringer? I så fald trænger den ydre verden sig på i det åndelige billede.

Wassily Kandinsky, Små Verdener. planche III, 1922.

© Wassily Kandinsky, Små Verdener. planche III, 1922.


arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo