Udstillinger

Lille blomsterkarse (Tropaeolum L.), KKSgb2950/11

a: Citrus limon; (almindelig citron); b: Citrus limon; (almindelig citron), frugt; c: Citrus maxima; (pompelmus), frugt, KKSgb2948-63

Frederik den 3. – hertug og mæcen for kunst og videnskab

I 1600-tallet fik Frederik den 3. blomstermaleren Hans Simon Holtzbecker til at skabe blomsterbogen Gottorfer Codex. Det kostbare bogværk skulle give den udenrigspolitisk klemte hertug et omdømme, han ikke kunne få ved at vinde krige.

Julius Strachen, Friedrich 3., 1639. Maleriet tilhører Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg. Foto: Kit Weiss.

Ubekendt. Tysk, Hertug Frederik 3. af Slesvig-Holsten-Gottop, 1639. Maleriet tilhører Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg. Foto: Kit Weiss.

Frederik den 3.'s hertugdømme var bundet til Danmark gennem en unionsaftale. Det betød, at Danmark og hertugdømmet skulle hjælpe hinanden, hvis de blev angrebet af andre, og at de kun måtte gå i krig, hvis de var enige om det. Da Danmark var den stærkeste af de to, måtte Frederik den 3. føje den danske konge. Han kunne derfor ikke opnå et omdømme i Europa på det udenrigspolitiske felt. Men for en fyrste på den tid var det vigtigt at få et omdømme og opnå prestige.

Centrum for kunst og videnskab

I stedet for prestigegivende felttog satsede Frederik den 3. på at gøre Gottorp til et nordeuropæisk centrum for videnskab og kunst. Videnskab var på mode blandt de fremmeste fyrster, og derfor kunne Frederik den 3. på den måde opnå den eftertragtede prestige. For Frederik den 3. var kunstkammeret, blomsterbogen Gottorfer Codex og den nye have, som han begyndte at anlægge i 1637, alle en del af ét stort videnskabeligt projekt.

Grebet af tulipan-manien

Hertugen var ligesom mange andre haveejere i 1600-tallet grebet af en nærmest manisk interesse for tulipanen. Man kaldte det for tulipomani, eller som de kaldte det på tysk Tulpenraserei. Tulipanen blev kendt i Europa i 1500-tallet. Den blev indført fra Tyrkiet, hvor man var begyndt at dyrke vilde tulipaner, fordi man fandt dem smukke. Tulipanen blev meget hurtigt populær i Europa, hvor man foretrak de tofarvede tulipaner frem for de ensfarvede. I Gottorfer Codex er der kun tofarvede tulipaner. Hvad man ikke vidste var, at tulipanerne var tofarvede, fordi de var angrebet af en virus. Sygdommen medførte, at blomstens blade blev stribede, fordi de angrebne områder mistede deres farve.

Tulipankrakket

Løgene til de tofarvede tulipaner blev solgt til høje priser. I 1630'erne var de eftertragtede løg blevet umådeholdent kostbare, og handlen med tulipanløg i Nederlandene var blevet et marked for spekulation. En "tulipanboble" opstod, som brast i februar 1637. Kapitalismens første finanskrise var en realitet, og utallige gik fallit.

Den populære sørge-iris (Iris susiana L.) fra blomsterbogen Gottorfer Codex.

Den populære sørge-iris (Iris susiana L.) fra blomsterbogen Gottorfer Codex.


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo