En dreng i værkstedet på SMK

Undervisningsmateriale til grundskolen


Her kan du se vores gratis undervisningsmateriale til elever i grundskolen.

Meget af det kan du downloade, mens andet kan sendes til dig i klassesæt. Hvis du har spørgsmål eller vil have undervisningsmateriale tilsendt, så kontakt Bookingen.

SMK + Skoletube

Statens Museum for Kunst ønsker at inspirere til kreativitet og refleksion. I samarbejde med Skoletube har vi udviklet en række undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i kunstværker fra SMK og brugervenlige digitale værktøjer. 

Undervisningsforløbene indeholder forløbsbeskrivelser med læringsmål, undervisningsdesign og andre læringsressourcer.

Se mere her.

Ufortalte historier - stemmer fra det koloniale arkiv

I 2017 markeredes 100-året for salget af De Vestindiske Øer. I den anledning har SMK i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek og Living Archives set på museets samlinger med nye øjne. Vi har udviklet et toolkit. Undervisningsaktiviteterne anviser måder hvorpå kunst og arkivalier kan inddrages i undervisningen. Aktiviteterne problematiserer og forholder sig til en vanskelig fortid, men bidrager også til refleksion over koloniale strukturer, som også i dag er med til at forme menneskers bevidsthed. Målrettet udskoling.

Se mere her.

Sex & Samfund materialer

Vi udvikler løbende nye materialer i samarbejde med Sex & Samfund til brug hjemme på skolen eller til besøg på egen hånd på museet. I år er værker fra SMK repræsenteret i uge sex kampagnens grundmaterialer, hvor der til alle trin indgår øvelser, der baserer sig på værker fra SMK. Værkerne er udvalgt, fordi de på forskellig vis udtrykker perspektiver på centrale temaer fra seksualundervisningen.

Hent materialet Følelser, krop, identitet og seksualitet i kunsten
Hent materialet Sundhed og trivsel i kunsten

André Derain. Outsider i fransk kunst

André Derain (1880-1954) var en outsider, en videbegærlig og skæv person, der til tider førte an og inspirerede sine kollegaer, og til andre med sin individuelle og indimellem umoderne stil gik sine helt egne vegne.

Undervisningsmaterialet sætter fokus på Derains vilde stilskift og hans forbindelser til tidens andre betydelige kunstnere. 

9-10. klasse. Hent undervisningsmaterialet

Bjørn Nørgaard. Gips og guld

Undervisningsmaterialet sætter fokus på en af dansk kunsts store nulevende kunstnere: Bjørn Nørgaard.

Materialet kan med fordel læses sammen med Rundt om skulpturen og 2+2=7

0-7. klasse. Hent undervisningsmaterialet

Blomsten og bien


Undervisningsmaterialet handler om de nære relationer. Om kys, kærester og kærlighed. Hvordan bliver vi skabt, og hvad vil det sige at skabe i psykologisk og kunstnerisk forstand?

Hent undervisningsmaterialet (pdf)

Cornelius Nobertus Gijsbrechts

Trompe l'oeil – øjenbedrag – var en af den nederlandske kunstner Gijsbrechts (ca. 1610-1678) specialiteter.

Billederne skulle med deres præcise, naturtro og sanselige fremstillinger narre beskueren til at tro, at de så på et ægte stykke virkelighed. Mange af billederne beskæftiger sig med livets flygtighed, døden og genopstandelsen. 

4-7. klasse. Hent undervisningsmaterialet

Drømmerier

Drøm er forvandling. Drøm er fantasi og leg. Drøm er vægtløs svæven og dybe afgrunde.

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i værker, der befinder sig et sted mellem drøm og virkelighed. Der er masser af plads til fantasi og mulighed for at diskutere, hvor drømmene kommer fra, og hvad de kommer med. 

0-6. klasse. Hent undervisningsmaterialet

Fantasy

Malerier kan være som magiske passager til andre verdener. Gennem værker fra 1300-tallet til i dag kobles fantasy-genren med billedkunstens univers. Undervisningsmaterialet undersøger, hvordan kunstnere leder os på vej i fortællingerne, og hvordan vi ved at se nærmere på værkerne kan fortolke de forskellige symboler. Kunst og fantasy kan være udgangspunktet for diskussioner om godt og ondt, fortid, nutid og fremtid og ikke mindst de værdier, der kæmpes om. 

4-9. klasse. Kontakt Bookingen for at bestille materialet.

Fortælling, myte og drøm

Undervisningsmaterialet udforsker menneskets fortællinger. De findes overalt – i computerspil, romaner, billedkunst og på TV.

Fokus er særligt på samtidskunsten med blandt andet installationer, video og fotografi. Hvilke fortællinger fortæller du og dine venner? Og hvad drømmer du om?

1-9. klasse. Kontakt Bookingen for at bestille materialet.

Fotografier


Undervisningsmaterialet introducerer til udvalgte fotografiske genrer og kommer med forslag til øvelser, der kan bruges før, under eller efter besøget på museet. 

7-10. klasse. Hent lærermaterialet

Henri Matisse – til franskundervisningen

I samarbejde med Det Franske Institut har vi lavet undervisningsmateriale, som giver eleverne mulighed for at øve fransk og samtidig arbejde med kunstneren Henri Matisse. 


Udskoling. Hent undervisningsmateriale

Udskoling. Hent identitetskort, som eleverne kan bruge til at interviewe hinanden med

Kunstkatapult

Til undervisningsforløbet Kunstkatapult har vi udarbejdet en manual. Forløbet er beregnet for 5. klasse og strækker sig over fem workshops, som finder sted både på skolen og museet. Manualen er tænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med forløbet. 

Læs mere om om Kunstkatapult
Hent manualen

L.A. Ring. På kanten af verden

L.A. Ring (1854-1933) var en af de største danske kunstnere i årene omkring 1900.

Undervisningsmaterialet undersøger, hvordan Ring lod sine egne erfaringer og sindsstemninger præge sine billeder. Det gav nogle meget personlige malerier, som samtidig står åbne for betragterens egne fortolkninger. 

8-10. klasse. Hent undervisningsmaterialet

National identitet

Undervisningsmaterialet diskuterer, hvad national identitet betyder, og hvordan kunsten kan være medskaber af en nationalfølelse.

Vi tager afsæt i den danske guldalder, da det er i denne periode, at tanken om "det danske" fødes. 

Hent undervisningsmaterialet

Portræt

Hvad fortæller portrætter om dem og os? Hvem er de portrætterede, og hvad drømmer de om?

Undervisningsmaterialet ser på portrættet som genre. Ved at forene billedanalyse med indlevelse og fantasi kan materialet være udgangspunkt for at arbejde videre med børnenes egne portrætter i museets værksted eller efter besøget. 

0-3. klasse. Kontakt Bookingen for at bestille materialet.

Værkets virkemidler


Materialet kan både bruges som et led i et undervisningsforløb på SMK og på egen hånd.

Materialet fungerer som et redskab til at komme helt tæt på et kunstværk og analysere kunstens udtryk og indhold. 

7.-10. klasse. Hent undervisningsmaterialet (pdf)

Wilhelm Freddie – Stik gaflen i øjet!

Wilhelm Freddie var en af 1900-tallet mest radikale danske kunstnere. Han oplevede, at politiet lukkede hans udstillinger, konfiskerede hans værker, og han kom sågar i fængsel på grund af sin kunst. Hans kompromisløse arbejde med surrealisme og eksperimenter med forskellige kunstneriske medier har givet ham en central placering i dansk kunsthistorie.

Hent undervisningsmaterialet – mellemtrin
Hent undervisningsmaterialet – udskoling
Lærervejledning

2+2=7

I skolen er 2 +2 = 4, men sådan regner man ikke i kunsten. Det er en verden, hvor der ikke kun er én løsning. Her er plads til fantasi, humor, følelser og tanker på omveje.

Undervisningsmaterialet undersøger, hvordan skrald kan blive til kunst, og ser på, hvordan nogle kunstnere samler forskellige affald sammen og bruger det til at lave kunstværker. 

0-6. klasse. Hent undervisningsmaterialet

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du:

 

  • har spørgsmål
  • ønsker at få tilsendt gratis undervisningsmateriale
  • vil bestille et undervisningsforløb
  • vil besøge museet på egen hånd som gruppe
  • vil have faglig sparring og vejledning i valg af forløb

Booking
T 33748484
tirs - fre kl. 10.00-14.00
e-mail: booking_@_smk.dk

Vores bookere er alle studerende indenfor de æstetiske fag.

Værker til fri download

Værker til fri download

En række af SMK's værker er tilgængelige til fri download. Værkerne er en del af Google Art Project.

Kunsthistorier

Kunsthistorier

Gå på opdagelse i kunsthistorier - et univers med kunstværker, kunstnere, historier og spor.