Undervisning
Elever på et undervisningsforløb i en af museets faste udstillinger.

En klasse ser nærmere på Peter Paul Rubens' Salomons dom.

Forskellige perioders kunst

Se de forskellige forløb, som sætter fokus på udvalgte perioder i dansk og international kunst, herunder:

 


Guldalder og national identitet

I forløbet fokuserer vi på national identitet. Det er nemlig i guldalderen, at tanken om det særligt danske fødes i kunsten. Vi undersøger, hvordan det danske kommer til udtryk i guldaldermalerierne og diskuterer, hvordan værkerne kan være medskabere af en nationalfølelse. I forløbet perspektiveres perioden med værker fra det moderne gennembrud eller samtidskunsten. 

Læs forløbsbeskrivelsen (pdf)
Hent undervisningsmaterialet National Identitet (pdf)

Målgruppe: 7-10. klasse
Pris: 550 kr. 
Varighed: 1 time

Vi tilbyder desuden en variation af undervisningsforløbet med fotoworkshop, hvor eleverne efter at have oplevet og diskuteret guldalderkunst, skal lave et fotografi, der indfanger deres forestillinger om national og kulturel identitet.

Læs forløbsbeskrivelsen (pdf)

Målgruppe: 7-10. klasse
Varighed: 2,5 time
Pris: 850 kr.


Guldalder og det moderne gennembrud – idealisering og kritik

Vi stiller skarpt på 1800-tallets kunst og samfund. Fra guldalderens idylliserede billeder af virkeligheden til den kritiske socialrealisme i det moderne gennembrud, der vil "sætte ting til debat". De to perioder fungerer eksemplarisk som kontraster og giver et godt indblik i og overblik over en spændende periode i Danmarkshistorien. 

Målgruppe: 7-10. klasse
Varighed: 1,5 time
Pris: 650 kr.

Læs forløbsbeskrivelsen (pdf)

OBS!

I forbindelse med etableringen af museets nye klimaanlæg er samlingen er dansk/nordisk kunst erstattet af en særophængning fra uge 15 - medio august 2017. I den periode udbydes forløbet "Guldalder og det moderne gennembrud - idealisering og kritik" kun som 1-times forløb. Prisen er 550 kr.

Læs forløbsbeskrivelse (pdf)


Det moderne gennembrud – da kunsten blev kritisk

I slutningen af 1800-tallet taler man om virkelighedens indtog i billedkunsten. Kunsten skal ikke længere idealisere som i fx guldalderen. Nu skal den vise den virkelige verden. Men hvad er det for en virkelighed, man vil vise i det moderne gennembrud? Vi undersøger værker fra perioden og diskuterer væsentlige træk i tiden og kunsten.

Læs forløbsbeskrivelsen for 1-times forløb (pdf)

Målgruppe: 7-10. klasse
Varighed: 1 time
Pris: 550 kr.


Modernisme – da kunsten blev "moderne"

I tiden omkring 1900 bryder kunsten i høj grad grænser og bliver moderne, men hvad er "moderne" kunst? Vi undersøger værker fra moderne kunstretninger som fx fauvisme, kubisme og surrealisme. 

Læs forløbsbeskrivelse (pdf)

Målgruppe: 7-10. klasse
Varighed: 1 time
Pris: 550 kr.


Samtidskunst

I dette forløb går vi helt tæt på vores egen tids kunst og stiller skarpt på gennemgående tendenser. Vi undersøger, hvilke tanker og sanser samtidskunsten sætter i gang, og hvilke diskussioner værkerne kan være med til at rejse. Lidt populært sammenlignes samtidskunstnerne med "DJ's", fordi de remixer og sampler på kryds og tværs af materialer og medier.

Læs forløbsbeskrivelse af 1-times forløbet (pdf)

Målgruppe: 7-10. klasse
Varighed: 1 time 
Pris: 550 kr.

1,5 og 2,5 times forløb med kunstner

I et 1,5 times forløb med en kunstner kombineres værksamtaler med kreative og kunstneriske praksisformer som en måde at opleve kunsten på. Vi bruger fx tegneøvelser til at skærpe blikket og forholde sig til overflader, former og detaljer. Forløbene finder sted i samlingerne og i et nyt undervisningsrum midt i samlingen af moderne kunst.

I et 2,5-times forløb kombinerer en af vores professionelle kunstnere undervisningen i museets samlinger med kreative processer i værkstedet. Museets værker danner udgangspunkt for en videre refleksion, hvor samspillet mellem idéer og bearbejdelse af materialer giver eleverne mulighed for at eksperimentere med kunstneriske og innovative arbejdsmetoder.

Målgruppe: 7-10. klasse
Varighed: 1,5 time eller 2,5 time
Pris: 650 kr. eller 850 kr.

Stop motion film

Vi tilbyder desuden en variation af undervisningsforløbet, hvor eleverne skal lave deres egen stop motion film. En stor del af vor tids kunst, samtidskunsten, stiller skarpt på vores verden og samfund i dag og opfordrer os til at diskutere aktuelle problemstillinger. Med inspiration fra kunsten skal eleverne skabe en kort stop motion-film og rejse en debat.

Læs forløbsbeskrivelse af 4-timers forløbet (pdf)

Målgruppe: 7-10. klasse
Varighed: 4 timer
Pris: 1050 kr.


arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 3.apr.2017
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo