Undervisning
Elever på et undervisningsforløb i en af museets faste udstillinger.

En klasse ser nærmere på Peter Paul Rubens' Salomons dom.

Forskellige perioders kunst

Se de forskellige forløb, som sætter fokus på udvalgte perioder i dansk og international kunst, herunder:


Dansk guldalder

Guldalderen fra 1800-1850 er en af dansk kunsts store glansperioder. Vi undersøger værker fra perioden 1800-1850 og diskuterer væsentlige træk i tiden og guldalderkunsten. 

Målgruppe: 7-10. klasse
Varighed: 1 time
Pris: 550 kr.


Guldalder og national identitet

I forløbet fokuserer vi på national identitet. Det er nemlig i guldalderen, at tanken om det særligt danske fødes i kunsten. Vi undersøger, hvordan det danske kommer til udtryk i guldaldermalerierne og diskuterer, hvordan værkerne kan være medskabere af en nationalfølelse. I forløbet perspektiveres perioden med værker fra det moderne gennembrud eller samtidskunsten. I 2-timers forløbet arbejder eleverne videre med temaet i museets værksted.

Læs forløbsbeskrivelsen (pdf)
Hent undervisningsmaterialet National Identitet (pdf)

Målgruppe: 7-10. klasse
Pris: 550 kr. eller 850 kr.
Varighed: 1 time eller 2 timer

Vi tilbyder desuden en variation af undervisningsforløbet med fotoworkshop, hvor eleverne efter at have oplevet og diskuteret guldalderkunst, skal lave et fotografi, der indfanger deres forestillinger om national og kulturel identitet.

Læs forløbsbeskrivelsen (pdf)

Målgruppe: 7-10. klasse
Varighed: 2 1/2 timer
Pris: 850 kr.


Guldalder og det moderne gennembrud – idealisering og kritik

Vi stiller skarpt på 1800-tallets kunst og samfund. Fra guldalderens idylliserede billeder af virkeligheden til den kritiske socialrealisme i det moderne gennembrud, der vil "sætte ting til debat". De to perioder fungerer eksemplarisk som kontraster og giver et godt indblik i og overblik over en spændende periode i Danmarkshistorien. 

Læs forløbsbeskrivelsen (pdf)

Målgruppe: 7-10. klasse
Varighed: 1 time
Pris: 550 kr.


Det moderne gennembrud – da kunsten blev kritisk

I slutningen af 1800-tallet taler man om virkelighedens indtog i billedkunsten. Kunsten skal ikke længere idealisere som i fx guldalderen. Nu skal den vise den virkelige verden. Men hvad er det for en virkelighed, man vil vise i det moderne gennembrud? Vi undersøger værker fra perioden og diskuterer væsentlige træk i tiden og kunsten. I 2-timers forløbet arbejder eleverne videre med temaet i museets værksted.

Læs forløbsbeskrivelsen (pdf)

Målgruppe: 7-10. klasse
Varighed: 1 time eller 2 timer
Pris: 550 kr. eller 850 kr.


Modernisme – da kunsten blev "moderne"

I tiden omkring 1900 bryder kunsten i høj grad grænser og bliver moderne, men hvad er "moderne" kunst? Vi undersøger værker fra moderne kunstretninger som fx fauvisme, kubisme og surrealisme. 

Læs forløbsbeskrivelse (pdf)

Målgruppe: 7-10. klasse
Varighed: 1 time
Pris: 550 kr.


Samtidskunst

Forløbet sætter fokus på museets nyeste værker og undersøger, hvordan vores egen tids kunst ser ud. Hvilke materialer bruger kunstnerne, og hvilke oplevelser giver den os? I 2-timers forløbet arbejder eleverne praktisk med samtidskunstens udtryksformer og materialer.

Målgruppe: 7-10. klasse
Varighed: 1 time eller 2 timer
Pris: 550 kr./850 kr.

Vi tilbyder desuden en variation af undervisningsforløbet, hvor eleverne skal lave deres egen stop motion film. En stor del af vor tids kunst, samtidskunsten, stiller skarpt på vores verden og samfund i dag og opfordrer os til at diskutere aktuelle problemstillinger. Og ofte gør den det i en mangfoldighed af medier og materialer. Samtidskunstneren kaldes af nogle for en "DJ", netop fordi han/hun remixer og sampler forskelligt materiale, gammelt og nyt. Med inspiration fra kunsten skal eleverne skabe en kort stop motion-film og rejse en debat.

Målgruppe: 7-10. klasse
Varighed: 4 timer
Pris: 1050 kr.


arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 7.okt.2015
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo