To unge foran Ejnar Nielsens maleri Og i hans øjne så jeg døden fra 1897.

© To unge foran Ejnar Nielsens maleri Og i hans øjne så jeg døden.

Udskoling


Vi tilbyder undervisningsforløb af 1, 1 1/2, 2 1/2 og 4 timers varighed.


Vores forløb tager altid udgangspunkt i museets udstillinger og sigter mod at aktivere og engagere eleverne. I forløbene tager vi højde for elevernes kompetencer og læringsstile og tilstræber at variere mellem korte oplæg, samtaler og små opgaver og øvelser.

Undervisningsforløb med kunstner

I et forløb med kunstner undersøger eleverne sammen med kunstneren et tema gennem forskellige værker fra museets samling. Undersøgelsen fortsætter i kunstværkstedet, hvor eleverne får fingrene helt ned i materialerne og med kunstnerisk vejledning arbejder videre med temaet gennem kreative processer.

Den helt unikke mulighed for at kombinere oplevelsen af 700 års originalkunst med en skabende og kreativ tilgang til kunsten giver eleverne et afsæt for at reflektere, sanse og sætte oplevelsen i spil gennem praktisk erfaring – sammen og hver for sig.

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Billedanalyse__1t__udskoling.pdf

Billedanalyse (1 time)

I dette forløb stiller vi skarpt på, hvilke analyseredskaber man kan bruge, når man vil i dybden med et kunstværk. Vi arbejder med grundlæggende billedanalytiske begreber som fx komposition, symbolik og kropssprog.
Forløbet veksler mellem værksamtaler og små øvelser, og vi opfordrer eleverne til at sætte ord på deres egne oplevelser af værkerne for at lade dem få blik for kunstens flertydighed og forskellige tolkningsmuligheder.

7.-10. klasse. 1 time med kunstformidler. 550 kr. 
Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Billedanalyse__2_5t__udskoling.pdf

Billedanalyse (2,5 time)

I dette forløb stiller vi skarpt på, hvilke analyseredskaber man kan bruge, når man vil i dybden med et kunstværk. Vi arbejder med grundlæggende billedanalytiske begreber som fx komposition, symbolik og kropssprog.

I værkstedet sætter kunstneren den kreative proces i gang og vejleder undervejs, så eleverne kan fortsætte undersøgelsen af kunstneriske virkemidler ved at udtrykke sig gennem materialer og billedsprog.

7.-10. klasse. 2,5 time med kunstner. 850 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Fra_ide_til_materiale__2_5t__udskoling.pdf

Fra idé til materiale (2,5 time)

Sammen med en af museets kunstnere kommer eleverne dermed helt tæt på idéer, kreativitet og den kunstneriske proces, hvor de med små opgaver og vejledning får mulighed for at bruge eksperimentet som redskab.

I samlingen undersøger vi bl.a., hvordan kunstnere har eksperimenteret med materialer og givet kendte ting nye betydninger. I værkstedet arbejder vi videre med de idéer og skitser, vi har samlet sammen undervejs.

7.-10. klasse. 2,5 time med kunstner. 850 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Portret__identitet_og_iscenesettelse__1t__udskoling.pdf

Portræt, identitet og iscenesættelse (1 time)

Vi ser nærmere på, hvilke virkemidler kunstnere bruger i deres iscenesættelser af dem selv eller andre og fokuserer på detaljer som fx kropssprog, lys, farver og symboler, som kan have stor betydning for den måde, vi oplever værket på.

Forløbet veksler mellem værksamtaler og små øvelser.

7.-10. klasse. 1 time med kunstformidler. 550 kr.
Hent forløbsbeskrivelsefileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Portret__idenitet_og_iscenesettelse__2_5t__udskoling.pdf

Portræt, identitet og iscenesættelse (fotoworkshop)

Med udgangspunkt i både ældre og nye portrætter diskuterer og analyserer vi iscenesættelsen af forskellige personers identiteter.

Med afsæt i kunstens portrætter og elevernes egen identitetsforståelse skal de i grupper iscenesætte et portrætfotografI. Afslutningsvis præsenterer eleverne deres fotografier, og produkterne diskuteres i fællesskab.

7.-10. klasse. 2,5 times fotoworkshop med kunstformidler. 850 kr. 
Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Portret__identitet_og_selviscenesettelse__2_5t__udskoling.pdf

Portræt, identitet og (selv)iscenesættelse (2,5 time)

Vi ser nærmere på, hvilke virkemidler kunstnere bruger i deres iscenesættelser af dem selv eller andre og fokuserer på detaljer som fx kropssprog, lys, materialitet, teknik og farver, som kan have stor betydning for den måde, vi oplever værket på.

I værkstedet oplever eleverne en anden side af museet, hvor der er plads til at komme helt tæt på den kunstneriske proces.

7.-10. klasse. 2,5 time med kunstner. 850 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Det_moderne_gennembrud__1t__udskoling.pdf

Det moderne gennembrud (1 time)

Det moderne gennembrud varsler opbrud og nytænkning på alle fronter i Danmark. Mange af periodens kunstnere ser sig selv som talerør for det nye ”moderne” samfund og for det ”moderne” menneske.

I forløbet veksler vi mellem værksamtaler og små øvelser og undersøger, hvordan forandringerne i samfundet afspejlet i kunsten. 

7.-10. klasse. 1 time med kunstformidler. 550 kr. 
Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Fellesskab__identitet_og_samfund__2_5t__udskoling.pdf

Fællesskab, identitet og samfund (2,5 time)

Gennem værksamtaler og små øvelser undersøger vi værkernes form og materialitet og diskuterer med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer, hvad de forskellige værker siger netop os om fællesskaber, identitetsdannelse og det samfund, vi er en del af.

I værkstedet sætter kunstneren den kreative proces i gang og eleverne fortsætter undersøgelsen af fællesskab og samfundsdebat.

7.-10. klasse. 2,5 time med kunstner. 850 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Kroppen_i_kunsten__1t__udskoling.pdf

Kroppen i kunsten (1 time)

I dette forløb diskuterer vi kroppe og kropsidealer med afsæt i både ældre og ny kunst. Vi ser nærmere på, hvordan vi oplever og sanser med kroppen i mødet med kunst, og vi undersøger, hvordan kunsten gennem tiden har brugt kroppen til at fortælle historier om bl.a. seksualitet, køn og værdier.
Forløbet veksler mellem værksamtaler og små øvelser og giver plads til elevernes forskellige oplevelser af værkerne.

7.-10. klasse. 1 time med kunstformidler. 550 kr. 
Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Kroppen_i_kunsten__2_5t__udskoling.pdf

Kroppen i kunsten (2,5 time)

I dette forløb diskuterer vi kroppe og kropsidealer med afsæt i både ældre og ny kunst. Vi ser nærmere på, hvordan vi oplever og sanser med kroppen i mødet med kunst, og vi undersøger, hvordan kunsten gennem tiden har brugt kroppen til at fortælle historier om bl.a. seksualitet, køn og værdier.

I værkstedet sætter kunstneren den kreative proces i gang og vejleder undervejs, så eleverne kan fortsætte undersøgelsen af kropslighed.

7.-10. klasse. 2,5 time med kunstner. 850 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Mellem_liv_og_dod__1t__udskoling.pdf

Mellem liv og død (1 time)

I dette forløb tager vi fat på to af tilværelsens helt store og uomtvistelige temaer – livet og døden. Vi undersøger, hvordan kunsten forholder sig til de på én gang konkrete og alligevel abstrakte begreber. Forløbet er bl.a. målrettet konfirmationsforberedelse.

I forløbet veksler vi mellem værksamtaler og små øvelser.

7.-10. klasse. 1 time med kunstformidler. 550 kr.
Hent forløbsbeskrivelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Guldalder_og_national_identitet__1t__udskoling.pdf

Guldalder og national identitet (1 time)

I dette forløb om den danske guldalder har vi valgt at fokusere på begrebet ”national identitet”. Det er nemlig i guldalderen, at idéen om en ”særlig danskhed” etableres som et udtryk for national bevidsthed, og det er i guldalderen, vi så småt gør klar til at blive et demokrati.

I forløbet veksler vi mellem værksamtaler og små øvelser. 

7.-10. klasse. 1 time med kunstformidler. 550 kr. 
Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Guldalder_og_moderne_gennembrud__1_5t__udskoling.pdf

Guldalder og det moderne gennembrud (1,5 time)

Guldalderkunsten dyrker det nationale og det nære – og viser det pæne frem i både landskaber og den borgerlige familie. I 1871 dukker Georg Brandes op og vender vrangen ud på pænheden. 

I forløbet undersøger vi de to kunstneriske perioder. Vi veksler mellem værksamtaler, små øvelser og eleverne fordyber sig i en gruppeopgave.

7.-10. klasse. 1,5 time med kunstformidler. 650 kr. 
Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Guldalder_og_national_identitet__2_5t__udskoling.pdf

Guldalder og national identitet (2,5 time)

I denne fotoworkshop sætter vi fokus på den danske guldalder og begrebet national identitet. Det er nemlig i guldalderen, at idéen om en ”særlig danskhed” etableres som et udtryk for national bevidsthed.

Med afsæt i kunsten og i egne erfaringer og holdninger skal eleverne i grupper skabe et fotografi. Afslutningsvis præsenterer eleverne deres fotografier.
7.-10. klasse. 2,5 times fotoworkshop med kunstformidler. 850 kr. 
Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Modernisme__1t__udskoling.pdf

Modernisme (1 time)

Vi undersøger udvalgte ismer som fx fauvisme, kubisme og surrealisme og sætter fokus på, hvordan kunstnerne eksperimenterede med farver og former. For at nærme os de modernistiske agendaer perspektiverer vi med værker fra tidligere eller senere perioder.

Forløbet veksler mellem værksamtaler og små øvelser.

7.-10. klasse. 1 time med kunstformidler. 550 kr. 
Hent forløbsbeskrivelse.

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Tryk_pUE___2_5t__udskoling.pdf

Tryk på! (2,5 time)

Sammen med en af museets kunstnere går eleverne på opdagelse i museets samling og undersøger, hvordan forskellige kunstnere har arbejdet med grafiske metoder og grafiske udtryk.

Inspirationen bliver taget med i museets værksted, hvor eleverne selv får fingrene ned i trykkeprocessen. Kunstneren introducerer en af de traditionelle tryktyper. 

7.-10. klasse. 2,5 time med kunstner. 850 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Samtidskunst__1t__udskoling.pdf

Samtidskunst (1 time)

I dette forløb stiller vi skarpt på gennemgående tendenser i samtidskunsten og sætter fokus på materialer, former og medier.
Forløbet veksler mellem værksamtaler og små øvelser, og vi opfordrer eleverne til at sætte ord på deres personlige oplevelser af værkerne for på den måde at give dem blik for hinandens refleksioner og kunstens flertydighed og mange tolkningsmuligheder.

7.-10. klasse. 1 time med kunstformidler. 550 kr. 
Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/samtidskunst__1_5t__udskoling.pdf

Samtidskunst (1,5 time)

I dette forløb får eleverne mulighed for at undersøge en række aspekter inden for samtidskunsten sammen med en af museets samtidskunstnere.
Alle vores undervisende kunstnere er selv aktive på samtidskunstscenen. De kan derfor sætte en viden og teknik- og materialeforståelse i spil, når de sammen med eleverne undersøger, hvad materialitet og form betyder for vores oplevelse af værkerne.

7.-10. klasse. 1,5 time med samtidskunstner. 650 kr. 
Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/samtidskunst__2_5t__udskoling.pdf

Samtidskunst (2,5 time)

Samtidskunsten arbejder i mange forskellige medier og materialer. I dette forløb får eleverne mulighed for at undersøge en række aspekter inden for samtidskunsten sammen med en af museets samtidskunstnere.

I værkstedet sætter kunstneren den kreative proces i gang og vejleder undervejs, så eleverne kan fortsætte undersøgelsen af samtidskunsten ved at udtrykke sig gennem materialer og billedsprog.

7.-10. klasse. 2,5 time med samtidskunstner. 850 kr. 
Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Samtidskunst__4t__udskoling.pdf

Samtidskunst (4 timer, stop motion workshop)

Med enkle virkemidler og på samtidskunstens præmisser mixer eleverne forskellige materialer og skaber en kort stop-motion film, der tager fat i en (af eleverne udvalgt) aktuel problemstilling og rejser en debat.
Eleverne opfordres til at sætte ord på deres egne oplevelser af værkerne, og vi diskuterer i fælleskab de samfundstemaer, der bliver udfordret i samtidskunstværkerne undervejs og i elevernes egne produktioner.

7.-10. klasse. 4 timers stop motion workshop med kunstformidler. 1.050 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Udskoling/Samtidskunst__4t__udskoling.pdf

Gisp, det er gips (2,5 time)

Sammen med en af museets kunstnere går eleverne på opdagelse i Afstøbningssamlingen, der rummer hovedværker fra antikken til renæssancen: egyptiske konger og fabelvæsner, antikkens guder, romerske kejsere og atleter. Der er mulighed for at nærstudere en rytterstatue i øjenhøjde, alverdens portrætbuster og Michelangelos mesterværker.

Vi ser nærmere på udvalgte skulpturer og går derefter i værkstedet, hvor der er mulighed for at lave afstøbninger og forme små skulpturer i gips.

7.-10. klasse. 2,5 time med kunstner. 850 kr. + 1250 kr. for åbning af Afstøbningssamlingen

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du:

 

  • har spørgsmål
  • ønsker at få tilsendt gratis undervisningsmateriale
  • vil bestille et undervisningsforløb
  • vil besøge museet på egen hånd som gruppe
  • vil have faglig sparring og vejledning i valg af forløb

Booking
T 33748484
tirs - fre kl. 10.00-14.00
e-mail: booking_@_smk.dk

Vores bookere er alle studerende indenfor de æstetiske fag.