Undervisning

Kunstkatapult

Et partnerskab mellem skoler og Statens Museum for Kunst
I 2011-2012 begyndte "Kunstkatapult" som et tæt samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og to skoler i København. Målet var at indgå partnerskaber, der styrker en faglig dialog mellem skoler og museum, og som sikrer, at museet inddrages som en læringsressource i skolernes årsplaner.

Resultat af partnerskabet: et tværfagligt undervisningsforløb for 5. klasse
Resultatet af samarbejdet er et forløb for 5. klasser, som skoler og museum i fællesskab har udviklet, afprøvet og evalueret. Forløbet tilgodeser fagmål for dansk, billedkunst og historie og strækker sig over 5 workshops, der foregår på både Statens Museum for Kunst og ude på skolerne. Undervisningsforløbet er dialogbaseret. Der er lagt vægt på at skabe variation i undervisningen, og forløbet er bygget op omkring elevernes aktive deltagelse og flerstemmighed.

Fra 1-årigt pilotprojekt til fast undervisningstilbud
Kunstkatapult var i første omgang et 1-årigt pilotprojekt støttet af Kulturstyrelsen i 2011-2012. Kunstkatapult er nu blevet et fast undervisningstilbud på museet og tilbydes alle interesserede skoler.

Hvem har udviklet Kunstkatapult
Den primære arbejdsgruppe i udviklingen af Kunstkatapult bestod af lærere fra to skoler i København, Bavnehøj Skole og Det Kongelige Vajsenhus – alle faglærere i dansk, billedkunst og/eller historie – samt museets undervisningsafdeling og en billedkunstner og en arkitekt tilknyttet Statens Museum for Kunst. Arbejdsgruppen har desuden haft stor glæde af faglig sparring med kritiske venner: Kirsten Hanne Hansen, pædagogisk leder på Øster Farigmagsgades Skole, Kirsten Skov, lektor fra Læreruddannelsen Zahle, og Anne-Marie Tyroll Beck, forsker i udeskoler/anderledes læringsrum fra Syddansk Universitet.

Find undervisningsdesign og mere information i Kunstkatapult manual (pdf)

Ved booking af undervisningsforløbet kontakt:
Undervisnings- og udviklingsmedarbejderJulie Maria Johnsen, tlf.: 33 74 84 58 eller mail: julie.johnsen_@_smk.dk eller Undervisnings- og udviklingsansvarlig Nana Bernhardt, tlf.: 33 74 85 62 eller mail: nana.bernhardt_@_smk.dk

En del af arbejdsgruppen bestående af lærere, museumsundervisere
arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo