Undervisning

Astrid Holm, Rose dækker bord, 1914

Ufortalte historier - stemmer fra det koloniale arkiv

I 2017 markeredes 100-året for salget af De Vestindiske Øer. I den anledning har SMK i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek og Living Archives set på museets samlinger med nye øjne. I processen er nye aspekter af kunstværker og arkivaliers betydning for forståelsen af Danmarks rolle som slavenation og kolonimagt  trådt frem. Samtidig er museer, biblioteker og arkivers betydning for den nationale selvforståelse i fortid og nutid endnu mere tydelig.

Toolkit til undervisningsbrug i grund- og gymnasieskolen

Dette toolkit  indeholder et udvalg af kunstværker fra Statens Museum for Kunst og arkivalier fra Det Kongelige Bibliotek samt konkrete undervisningsaktiviteter. Aktiviteterne kan indgå i undervisningen i dansk, historie, samfundsfag og billedkunst og fx bruges som forberedelse eller efterbehandling i forbindelse med museumsbesøg. Kunstværkerne og arkivalierne kan tilgås i Skoletubekanalen Ufortalte historier.

Undervisningsaktiviteterne anviser måder hvorpå kunst og arkivalier kan inddrages i undervisningen. Aktiviteterne problematiserer og forholder sig til en vanskelig fortid, men bidrager også til refleksion over koloniale strukturer, som også i dag er med til at forme menneskers bevidsthed.

Vi har ønsket at gå til kunsten og arkivalierne på en måde, som skaber indlevelse og kan være med til at ophæve distance og fremmedgørelse fra mennesker og skæbner i den fælles historie. Denne følsomme tilgang er et forsøg på at stimulere til personlig stillingtagen, men også et skridt i en proces, hvor elever, lærer og museumsgæster kan være med til at kaste nyt lys over en problematisk fortid og forståelsen af den i dag.

Læs mere i lærerteksten og se undervisningstilbud på SMK udskoling og ungdoms-og voksenuddannelser og KB.

5 undervisningsaktiviteter, tidslinje og begrebsoversigt

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo