Ungdoms- og voksenuddannelser

På SMK tilbyder vi forløb af 1, 2, 2½ og 4 timers varighed.


Undervisningsforløb med kunstner
I et forløb med kunstner undersøger eleverne sammen med kunstneren et tema gennem forskellige værker fra museets samling og gennem kreative og kunstneriske processer. Den helt unikke mulighed for at kombinere oplevelsen af 700 års originalkunst med en skabende og kreativ tilgang til kunsten giver eleverne et afsæt for at reflektere, sanse og sætte oplevelsen i spil gennem praktisk erfaring – sammen og hver for sig.

 

Undervisningsforløb med kunstformidler
I et forløb med kunstformidler undersøger eleverne udvalgte kunstværker og kombinerer den umiddelbare kunstoplevelse med analytiske greb. Vores kunstformidlere er alle studerende inden for de æstetiske, pædagogiske eller kulturhistoriske fag. Alle forløb er bygget op, så de veksler mellem miniforedrag, værksamtaler og små øvelser. Målet er at skabe rum for både individuelle og kollektive læreprocesser, hvor eleverne kan reflektere over og gennem kunsten samt lytte til og tænke med på andres betragtninger.

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Ungdoms-_og_voksenudddannelser/Billedanalyse__1t__ung_og_voksen_.pdf

Billedanalyse (1 time)

I dette forløb stiller vi skarpt på, hvilke analyseredskaber man kan bruge, når man vil i dybden med et kunstværk. Vi arbejder med grundlæggende billedanalytiske begreber som fx komposition, symbolik og kropssprog.

Forløbet veksler mellem værksamtaler og små øvelser, og vi opfordrer eleverne til at sætte ord på deres egne oplevelser af værkerne.

Gymnasiet, HF, HHX, HTX, VUC, EUD. 
1 time med kunstformidler. 550 kr. Hent forløbsbeskrivelse

Billedanalyse (2,5 time)

Med udgangspunkt i forskellige medier og formudtryk analyserer vi værker fra museets udstillinger. Vi går på tværs af perioder og ismer og såvel skulptur som maleri og installation kan indgå. Forløbet veksler mellem værksamtaler og kreative processer i værkstedet. Museets værker danner udgangspunkt for en videre refleksion, hvor samspillet mellem idéer og bearbejdelse af materialer giver eleverne mulighed for at eksperimentere med kunstneriske og innovative arbejdsmetoder. 

2,5 time med kunstner. 850 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Ungdoms-_og_voksenudddannelser/Det_moderne_gennembrud__1t__ung_og_voksen_.pdf

Det moderne gennembrud (1 time)

Det moderne gennembrud varsler opbrud og nytænkning på alle fronter i Danmark; politisk, teknologisk, socialt og kulturelt. Mange af kunstnere ser sig selv som talerør for det nye ”moderne” samfund og menneske.

I forløbet veksler vi mellem værksamtaler og små øvelser og undersøger, hvordan forandringerne i samfundet afspejlet i kunsten.

Gymnasiet, HF, HHX, HTX, VUC, EUD. 
1 time med kunstformidler. 550 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Ungdoms-_og_voksenudddannelser/Guldalder_og_national_identitet__1t__ung_og_voksen_.pdf

Guldalder og national identitet (1 time)

I dette forløb om den danske guldalder har vi valgt at fokusere på begrebet ”national identitet”. Det er nemlig i guldalderen, at idéen om en ”særlig danskhed” etableres som et udtryk for national bevidsthed.

I forløbet veksler vi mellem værksamtaler og små øvelser. Vi aktualiserer også begrebet national identitet ved at inddrage værker fra samtidskunsten.

Gymnasiet, HF, HHX, HTX, VUC, EUD. 
1 time med kunstformidler. 550 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Ungdoms-_og_voksenudddannelser/Guldalder_og_national_idenititet__2_5t__ung_og_voksen_.pdf

Guldalder og national identitet (2,5 time)

I denne fotoworkshop sætter vi fokus på den danske guldalder og begrebet national identitet.

I mindre grupper skal eleverne skabe et fotografi, hvor de giver deres bud på, hvad national identitet er. Afslutningsvis præsenterer eleverne deres fotografier, og produkterne diskuteres i fællesskab.

Gymnasiet, HF, HHX, HTX, VUC, EUD. 2,5 time med fotoworkshop kunstformidler. 850 kr. Hent forløbsbeskrivelse

Guldalder og det moderne gennembrud – idealisering og kritik (1,5 time)


Vi stiller skarpt på 1800-tallets kunst og samfund. Fra guldalderens idylliserede billeder af virkeligheden til den kritiske socialrealisme i det moderne gennembrud, der vil "sætte ting til debat". De to perioder fungerer eksemplarisk som kontraster og giver et godt indblik i og overblik over en spændende tid i Danmarkshistorien.

1,5 time med kunstner. 650 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Ungdoms-_og_voksenudddannelser/Portret__identitet_og_iscenesettelse__1t__ung_og_voksen_.pdf

Portræt, identitet og iscenesættelse (1 time)

Vi ser nærmere på, hvilke virkemidler kunstnere bruger i deres iscenesættelser af dem selv eller andre og fokuserer på detaljer som fx kropssprog, lys, materialitet, teknik og farver.

Forløbet veksler mellem værksamtaler og små øvelser, og vi opfordrer eleverne til at sætte ord på deres personlige oplevelser.

Gymnasiet, HF, HHX, HTX, VUC, EUD. 
1 time med kunstformidler. 550 kr. Hent forløbsbeskrivelse

Portræt, identitet og iscenesættelse (2,5 time)

Vi ser nærmere på, hvilke virkemidler kunstnere bruger i deres iscenesættelser af dem selv eller andreog undersøger, hvordan selviscenesættelse af den menneskelige identitet i portrætterne fx kan være et udtryk for samfundets opfattelse af magt, ideologier samt mande- og kvinderoller.

Forløbet veksler mellem værksamtaler og kreative processer i værkstedet.

2,5 time med kunstner. 850 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Ungdoms-_og_voksenudddannelser/Portret__idenititet_og_iscenesettelse__2_5t__ung_og_voksen_.pdf

Portræt, identitet og iscenesættelse (fotoworkshop)

Med udgangspunkt i ældre og nye portrætter diskuterer og analyserer vi iscenesættelsen af forskellige personers identiteter. Vi undersøger, hvordan iscenesættelser kan være et udtryk for magt, mande- og inderoller mv.

I mindre grupper skal eleverne iscenesætte et portrætfotografi. Afslutningsvis præsenterer eleverne deres fotografier.

Gymnasiet, HF, HHX, HTX, VUC, EUD. 2,5 times fotoworkshop med kunstformidler. 850 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Ungdoms-_og_voksenudddannelser/Kroppen_i_kunsten__1t__ung_og_voksen_.pdf

Kroppen i kunsten (1 time)

I dette forløb diskuterer vi kroppe og kropsidealer med afsæt i både ældre og ny kunst. Vi ser nærmere på, hvordan vi oplever og sanser med kroppen i mødet med kunst, og vi undersøger, hvordan kunsten gennem tiden har brugt kroppen til at fortælle historier om bl.a. seksualitet, køn og værdier.

Forløbet veksler mellem værksamtaler og små øvelser.

Gymnasiet, HF, HHX, HTX, VUC, EUD. 
1 time med kunstformidler. 550 kr. Hent forløbsbeskrivelse

Kroppen i kunsten (2,5 time)


I dette forløb diskuterer vi kroppe og kropsidealer med afsæt i både ældre og ny kunst. Vi ser nærmere på, hvordan vi oplever og sanser med kroppen i mødet med kunst, og vi undersøger, hvordan kunsten gennem tiden har brugt kroppen til at fortælle historier om bl.a. seksualitet, køn og værdier.

Forløbet veksler mellem værksamtaler og kreative processer i værkstedet.

2,5 time med kunstner. 850 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Ungdoms-_og_voksenudddannelser/Kuratering_og_museologi__2_5t__ung_og_voksen_.pdf

Kuratering og museologi (2,5 time)

I dette forløb undersøger vi, hvordan et museum fungerer i dag. Hvordan bliver en udstilling til? Og hvordan kan vi efterfølgende analysere den? Vi diskuterer ophængningsprincipper, kuratorens arbejde og institutionens rolle.

Forløbet veksler mellem samtaler og små øvelser. 

Gymnasiet, HF, HHX, HTX, VUC, EUD. 2,5 times kurateringsworkshop med kunstformidler. 850 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Ungdoms-_og_voksenudddannelser/Kuratering_og_museologi__4t__ung_og_voksen_.pdf

Kuratering og museologi (4 timer)

I denne workshop undersøger vi, hvordan et museum fungerer i dag.

Eleverne kommer gruppevis og med museets faste udstillinger som materiale til at skabe et koncept for en mulig udstilling med tanke på ophængningsprincipper, målgruppe og formidling. Vi gør brug af rummodeller og nedskalerede billeder ligesom museets udstillingsteam.

Gymnasiet, HF, HHX, HTX, VUC, EUD. 4 timers kurateringsworkshop med kunstformidler. 1.050 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Ungdoms-_og_voksenudddannelser/Modernisme__1t__ung_og_voksen_.pdf

Modernisme (1 time)

Vi undersøger udvalgte ismer som fx fauvisme, kubisme og surrealisme og sætter fokus på, hvordan kunstnerne eksperimenterede med farver og former. 

Forløbet veksler mellem værksamtaler og små øvelser og lader elevernes egne refleksioner være med til at give blik for kunstens flertydighed.

Gymnasiet, HF, HHX, HTX, VUC, EUD. 
1 time med kunstformidler. 550 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Ungdoms-_og_voksenudddannelser/Samtidskunst__1t__ung_og_voksen_.pdf

Samtidskunst (1 time)

I dette forløb stiller vi skarpt på gennemgående tendenser i samtidskunsten og sætter fokus på materialer, former og medier.

Forløbet veksler mellem værksamtaler og små øvelser og vi opfordrer eleverne til at sætte ord på deres personlige oplevelser af værkerne.

Gymnasiet, HF, HHX, HTX, VUC, EUD. 
1 time med kunstformidler. 550 kr. Hent forløbsbeskrivelse

Samtidskunst (1,5 time)

I dette forløb stiller vi skarpt på gennemgående tendenser i samtidskunsten og sætter fokus på materialer, former og medier.

Forløbet veksler mellem værksamtaler og kreative og kunstneriske praksisformer som en måde at opleve kunsten på. Vi bruger fx tegneøvelser til at skærpe blikket og forholde sig til overflader, former og detaljer. 

1,5 time med kunstner. 650 kr. Hent forløbsbeskrivelse

Samtidskunst (2,5 time)

I dette forløb stiller vi skarpt på gennemgående tendenser i samtidskunsten og sætter fokus på materialer, former og medier.

Forløbet veksler mellem værksamtaler og kreative processer i værkstedet. Museets værker er udgangspunkt for videre refleksion, hvor samspillet mellem idéer og bearbejdelse af materialer giver eleverne mulighed for at eksperimentere med kunstneriske og innovative arbejdsmetoder.

2,5 time med kunstner. 850 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Ungdoms-_og_voksenudddannelser/Samtidskunst__4t__ung_og_voksen_.pdf

Samtidskunst (4 timer)

Med enkle virkemidler og på samtidskunstens præmisser skaber en kort stop-motionfilm, der tager fat i en  aktuel problemstilling.

Eleverne opfordres til at sætte ord på deres egne oplevelser af værkerne, og vi diskuterer i fælleskab de samfundstemaer, der bliver udfordret i samtidskunstværkerne undervejs og i elevernes egne produktioner.

Gymnasiet, HF, HHX, HTX, VUC, EUD. 4 timers stop motion workshop med kunstformidler. 1.050 kr. Hent forløbsbeskrivelse

fileadmin/user_upload/Dokumenter/udforsk-kunsten/undervisning/forloebsbeskrivelser_2017/Ungdoms-_og_voksenudddannelser/Samtidskunst__4t__ung_og_voksen_.pdf

Tryk på! (2,5 time)

Sammen med en af museets kunstnere går eleverne på opdagelse i museets samling og undersøger, hvordan forskellige kunstnere har arbejdet med grafiske metoder og grafiske udtryk.

Inspirationen bliver taget med i museets værksted, hvor eleverne selv får fingrene ned i trykkeprocessen. Kunstneren introducerer en af de traditionelle tryktyper.
Gymnasiet, HF, HHX, HTX, VUC, EUD. 2,5 time med kunstner.
Hent forløbsbeskrivelse

Kunsthistoriens perioder (1 time)

De faste udstillinger på SMK rummer 700 års kunsthistorie. Det giver en fin mulighed for at dykke ned i udvalgte perioder.

I forløbet kommer vi gennem tre perioder og undersøger deres forskellige karakteristika. I kan vælge mellem ”middelalder, renæssance og barok”, "barok, oplysningstid/rokoko og tidlig dansk guldalder" eller ”Det moderne gennembrud, modernisme og samtidskunst.”

1 time med kunstformidler. 550 kr.

Gisp, det er gips (2,5 time)

Sammen med en af museets kunstnere går eleverne på opdagelse i Afstøbningssamlingen, der rummer hovedværker fra antikken til renæssancen: egyptiske konger og fabelvæsner, antikkens guder, romerske kejsere og atleter. Der er mulighed for at nærstudere en rytterstatue i øjenhøjde, alverdens portrætbuster og Michelangelos mesterværker.

Vi ser nærmere på udvalgte skulpturer og går derefter i værkstedet, hvor der er mulighed for at lave afstøbninger og forme små skulpturer i gips.

2,5 time med kunstner. 850 kr. + 1250 kr. for åbning af Afstøbningssamlingen

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du:

 

  • har spørgsmål
  • ønsker at få tilsendt gratis undervisningsmateriale
  • vil bestille et undervisningsforløb
  • vil besøge museet på egen hånd som gruppe
  • vil have faglig sparring og vejledning i valg af forløb

Booking
T 33748484
tirs - fre kl. 10.00-14.00
e-mail: booking_@_smk.dk

Vores bookere er alle studerende indenfor de æstetiske fag.