Undervisning
Elever i en af museets faste udstillinger

Elever i en af museets faste udstillinger.

Perioder i kunsten

Herunder kan du se vores undervisningsforløb, der sætter fokus på udvalgte perioder i kunsten:


Kunsthistoriens perioder

De faste udstillinger på SMK rummer 700 års kunsthistorie. Det giver en fin mulighed for at dykke ned i udvalgte perioder. I forløbet kommer vi gennem tre perioder og undersøger deres forskellige karakteristika. I kan vælge mellem ”middelalder, renæssance og barok”, "barok, oplysningstid/rokoko og tidlig dansk guldalder" eller "”Det moderne gennembrud, modernisme og samtidskunst.”

Varighed: 1 time
Pris: 550 kr.


Guldalder og national identitet

Det er i guldalderen, at tanken om det særligt danske fødes i kunsten. Vi undersøger guldaldermalerierne og deres særlige billede af Danmark og diskuterer kunst og nationalfølelse. Vi diskuterer, hvordan guldalderværkerne kan være medskabere af en nationalfølelse. I forløbet perspektiveres perioden også med værker fra perioden efter guldalderen – det moderne gennembrud – eller samtidskunsten.

Læs forløbsbeskrivelsen for 1-times forløb(pdf)
Hent undervisningsmaterialet Guldalder og national identitet (pdf)

Varighed: 1 time 
Pris: 550 kr. 

Vi tilbyder en særlig version af undervisningsforløbet, en fotoworkshop, hvor eleverne efter forløbet i samlingerne skal lave et  fotografi, der indfanger deres forestillinger om national og kulturel identitet.

Varighed: 2½ time
Pris: 850 kr.

Læs forløbsbeskrivelsen her (pdf)


Guldalder og det moderne gennembrud – idealisering og kritik

Vi stiller skarpt på 1800-tallets kunst og samfund. Fra guldalderens idylliserede billeder af virkeligheden til den kritiske socialrealisme i det moderne gennembrud, der vil "sætte ting til debat". I 1800-tallet bruges kunsten i høj grad som et redskab i samfundsdebatten, og kunsten har klare dagsordener. I guldalderen kradser krisen, og kunsten fokuserer på det skønne og gode i håbet om bedre tider. I det moderne gennembrud bliver projektet et andet. Kunstnerne opfordres nu til at være kritiske. De to perioder fungerer eksemplarisk som kontraster og giver et godt indblik i og overblik over en spændende tid i Danmarkshistorien. 

Læs forløbsbeskrivelsen (pdf)

Varighed: 1,5 time
Pris: 650 kr.

OBS!

I forbindelse med etableringen af museets nye klimaanlæg er samlingen er dansk/nordisk kunst erstattet af en særophængning fra uge 15 - medio august 2017. I den periode udbydes forløbet "Guldalder og det moderne gennembrud - idealisering og kritik" kun som 1-times forløb. Prisen er 550 kr.

Læs forløbsbeskrivelse (pdf)


Det moderne gennembrud – da kunsten blev kritisk

I slutningen af 1800-tallet taler man om virkelighedens indtog i billedkunsten. Kunsten skal ikke længere idealisere som i for eksempel guldalderen – den skal vise den virkelige verden. Men hvad er det for en virkelighed, man vil vise i det moderne gennembrud? Vi undersøger værker fra perioden og diskuterer væsentlige træk i tiden og kunsten. 

Læs forløbsbeskrivelsen (pdf)

Varighed: 1 time
Pris: 550 kr.


Modernisme – da kunsten blev "moderne"

I begyndelsen af 1900-tallet bliver kunsten "moderne". I forløbet undersøger vi flere af periodens mange kunstretninger, og vi ser på, hvorfor og på hvilken måde kunstens indhold og udtryk forandrede sig så meget i disse år. 

Læs forløbsbeskrivelsen (pdf)

Varighed: 1 time
Pris: 550 kr.


Samtidskunst

Samtidskunst

Hvordan ser vores egen tids kunst ud? Vi ser på, hvordan samtidskunsten eksperimenterer med form og indhold, og hvordan kunsten diskuterer emner fra vores hverdag og fra verden, som den ser ud i dag. I forløbet sætter vi altså fokus på nogle af museets nyeste værker. Sammen med eleverne undersøger vi, hvad vor egen tids kunstnere udvælger af materialer og temaer, og hvordan kunstnerne eksperimenterer med form og indhold i for eksempel videokunst, installationer, fotografi, skulptur og maleri.

Læs forløbsbeskrivelse af 1-times forløb (pdf)

Varighed: 1 time
Pris: 550 kr.

1,5 og 2,5 times forløb med kunstner

I et 1,5 times forløb med en kunstner kombineres værksamtaler med kreative og kunstneriske praksisformer som en måde at opleve kunsten på. Vi bruger fx tegneøvelser til at skærpe blikket og forholde sig til overflader, former og detaljer. Forløbene finder sted i samlingerne og i et nyt undervisningsrum midt i samlingen af moderne kunst.

I et 2,5-times forløb kombinerer en af vores professionelle kunstnere undervisningen i museets samlinger med kreative processer i værkstedet. Museets værker danner udgangspunkt for en videre refleksion, hvor samspillet mellem idéer og bearbejdelse af materialer giver eleverne mulighed for at eksperimentere med kunstneriske og innovative arbejdsmetoder.

Varighed: 1,5 time eller 2,5 time
Pris: 650 kr. eller 850 kr.

Stop motion film

Vi tilbyder desuden en variation af undervisningsforløbet, hvor eleverne skal lave deres egen stop motion film. En stor del af vor tids kunst, samtidskunsten, stiller skarpt på vores verden og samfund i dag og opfordrer os til at diskutere aktuelle problemstillinger. Med inspiration fra kunsten skal eleverne skabe en kort stop motion-film og rejse en debat.

Læs forløbsbeskrivelse af 4-timers forløb (pdf)

Pris: 1050 kr.
Varighed: 4 timer

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 3.apr.2017
Sideansvarlig: Webmaster