Undervisning
Elever igang med at bruge de digitale borde i museets faste udstilling Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900

Elever igang med at bruge de digitale borde i museets faste udstilling Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900.

Temaer

En række af vores forløb sættes fokus på et tema, som for eksempel udspringer af en af vores aktuelle særudstillinger. Se forløbene herunder:


Ufortalte historier

100-året for salget af De Vestindiske Øer er anledningen for særophængningen Ufortalte Historier på Statens Museum for Kunst. Ufortalte historier stiller skarpt på hvordan Danmarks fortid som kolonimagt og slavenation afspejles i museets samlinger.

Ufortalte historier er udgangspunkt for en række undervisningsaktiviteter, som giver mulighed for at arbejde med kunst og kolonihistorie. Gennem øvelser, dialog og praktisk-æstetiske aktiviteter får eleverne mulighed for at opleve og reflektere over arven fra den koloniale fortid og deres forståelse af samspillet mellem nutid, fortid og fremtid. Ønsket er sætte den koloniale arv i spil på en måde, der aktiverer eleverne, stimulerer til indlevelse og sætter dem i stand til at tage kritisk stilling til en fortid, som har sat dybe spor i den fælles erindring.

Vi tilbyder 1-times undervisningsforløb samt en workshop over to dage med billedkunster Michelle Eistrup. Eistrup arbejder i sin egen kunstneriske praksis med postkoloniale tematikker og i workshoppen undersøger hun sammen med eleverne, hvordan billedkunsten afspejler magtstrukturer gennem kropspositurer, klædedragter og blikretninger. I workshoppen arbejder eleverne både hele klassen samlet og i mindre grupper og der indgår forskellige kreative øvelser undervejs.

I efteråret 2017 har vi mulighed for at tilbyde Michelle Eistrups workshop gratis til 9 klasser (ungdomsuddannelser). Workshoppen finder sted to tirsdage i træk og datoer aftales med museets booking på 33738484.

Varighed: 1 time eller 2x3 timer workshop Michelle Eistrup
Pris: 550 kr. 1 time.  Michelle Eistrups workshops udbydes gratis til 9 klasserPortræt, identitet og iscensættelse

Hvad er et portræt? Hvor lidt skal der til før man genkender et ansigt? hvad betyder mimik og gestik? Hvad vil det sige at have en identitet? Og hvordan kan man iscenesætte en identitet i et portræt? SMK rummer en lang række ældre og nye portrætter og selvportrætter. Vi undersøger, hvordan selviscenesættelse af den menneskelige identitet i portrætterne fx kan være et udtryk for samfundets opfattelse af magt, ideologier samt mande- og kvinderoller.

Læs forløbsbeskrivelse for 1-times forløb (pdf)

Varighed: 1 time
Pris: 550 kr.

1,5 og 2,5 times forløb med kunstner

I et 1,5 times forløb med en kunstner kombineres værksamtaler med kreative og kunstneriske praksisformer som en måde at opleve kunsten på. Vi bruger fx tegneøvelser til at skærpe blikket og forholde sig til overflader, former og detaljer. Forløbene finder sted i samlingerne og i et nyt undervisningsrum midt i samlingen af moderne kunst.

I et 2,5-times forløb kombinerer en af vores professionelle kunstnere undervisningen i museets samlinger med kreative processer i værkstedet. Museets værker danner udgangspunkt for en videre refleksion, hvor samspillet mellem idéer og bearbejdelse af materialer giver eleverne mulighed for at eksperimentere med kunstneriske og innovative arbejdsmetoder.

Varighed: 1,5 time eller 2,5 time
Pris: 650 kr. eller 850 kr.

Fotoworkshop

Vi tilbyder en særlig version af undervisningsforløbet, en fotoworkshop, hvor eleverne efter at have set værkerne, får en konkret fotoopgave, hvor de skal lave et iscenesat portræt. Vi afslutter med en fælles fremlæggelse og gennemgang af elevernes produkter. 

Læs forløbsbeskrivelsen (pdf)

Varighed: 2,5 time
Pris: 850 kr.


Tryk på! – eksperimentér med grafiske medier

Med computerteknologien er vi blevet vant til hurtigt at kunne printe billeder og tegninger fremstillet ved hjælp af tegneprogrammer, og straks efter har vi det ønskede antal eksemplarer. I forløbet sætter vi fokus på en anden og mere langstrakt proces. Her er det de mere gammeldags arbejdsprocesser, vi arbejder med. Efter en inspirationstur i museets faste udstillinger arbejder vi videre i værkstedet med tryktyperne linoleumssnit, træsnit, flamingopladetryk og gummistempler.


Varighed: 2,5 timer
Pris:
850 kr.


Kroppen i kunsten

Menneskets krop har altid været et yndet motiv i kunsten. I forløbet ser vi eksempler på, hvordan kunstneren i 1600-tallet anvendte bibelske og mytologiske fortællinger som skjul for at vise nøgne skønheder. Vor tids kunstnere bruger derimod menneskekroppen til at konfrontere os med blandt andet fremmedgørelse og vores personlige forhold til kroppen.

Se forløbsbeskrivelse for 1-times forløb (pdf).

I et 2,5 timers forløb kombinerer en af vores professionelle kunstnere undervisningen i museets samlinger med kreative processer i værkstedet. Museets værker danner udgangspunkt for en videre refleksion, hvor samspillet mellem idéer og bearbejdelse af materialer giver eleverne mulighed for at eksperimentere med kunstneriske og innovative arbejdsmetoder.

Varighed: 1 eller 2,5 timer
Pris: 550 kr. 850 kr.

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 18.maj.2017
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo