Undervisning
Elever igang med at bruge de digitale borde i museets faste udstilling Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900

Elever igang med at bruge de digitale borde i museets faste udstilling Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900.

Temaer

En række af vores forløb sættes fokus på et tema, som for eksempel udspringer af en af vores aktuelle særudstillinger. Se forløbene herunder:


Portræt, identitet og iscensættelse

Portræt, identitet og iscenesættelse

Hvad er et portræt? Hvor lidt skal der til før man genkender et ansigt? hvad betyder mimik og gestik? Hvad vil det sige at have en identitet? Og hvordan kan man iscenesætte en identitet i et portræt? SMK rummer en lang række ældre og nye portrætter og selvportrætter. Vi undersøger, hvordan selviscenesættelse af den menneskelige identitet i portrætterne fx kan være et udtryk for samfundets opfattelse af magt, ideologier samt mande- og kvinderoller.

Læs forløbsbeskrivelse for 1-times forløb (pdf)

I et 2,5-timers forløb kombinerer en af vores professionelle kunstnere undervisningen i museets samlinger med kreative processer i værkstedet. Museets værker danner udgangspunkt for en videre refleksion, hvor samspillet mellem idéer og bearbejdelse af materialer giver eleverne mulighed for at eksperimentere med kunstneriske og innovative arbejdsmetoder.

Varighed: 1 time eller 2,5 time
Pris: 550 kr. eller 850 kr.

Vi tilbyder en særlig version af undervisningsforløbet, en fotoworkshop, hvor eleverne efter at have set værkerne, får en konkret fotoopgave, hvor de skal lave et iscenesat portræt. Vi afslutter med en fælles fremlæggelse og gennemgang af elevernes produkter. 

Læs forløbsbeskrivelsen (pdf)

Varighed: 2,5 time
Pris: 850 kr.


National identitet

I forløbet diskuterer vi begrebet national identitet. Er det noget naturgivent, eller er det en konstruktion? Vi tager afsæt i den danske guldalder, men inddrager også samtidskunstens debatskabende vinkel. I værkstedet arbejder vi med collager og maleri, og her er udgangspunktet nutidens nationale symboler. 

Varighed: 2 timer
Pris: 850 kr.


Tryk på! – eksperimentér med grafiske medier

Med computerteknologien er vi blevet vant til hurtigt at kunne printe billeder og tegninger fremstillet ved hjælp af tegneprogrammer, og straks efter har vi det ønskede antal eksemplarer. I forløbet sætter vi fokus på en anden og mere langstrakt proces. Her er det de mere gammeldags arbejdsprocesser, vi arbejder med. Efter en inspirationstur i museets faste udstillinger arbejder vi videre i værkstedet med tryktyperne linoleumssnit, træsnit, flamingopladetryk og gummistempler. I efteråret 2015 bruger vi også udstillingen At rejse sig i mørket med grafiske værker fra 1950'erne.

Varighed: 2 timer
Pris:
850 kr.


Kroppen i kunsten

Menneskets krop har altid været et yndet motiv i kunsten. I forløbet ser vi eksempler på, hvordan kunstneren i 1600-tallet anvendte bibelske og mytologiske fortællinger som skjul for at vise nøgne skønheder. Vor tids kunstnere bruger derimod menneskekroppen til at konfrontere os med blandt andet fremmedgørelse og vores personlige forhold til kroppen.

Se forløbsbeskrivelse for 1-times forløb (pdf).

I et 2 timers forløb kombinerer en af vores professionelle kunstnere undervisningen i museets samlinger med kreative processer i værkstedet. Museets værker danner udgangspunkt for en videre refleksion, hvor samspillet mellem idéer og bearbejdelse af materialer giver eleverne mulighed for at eksperimentere med kunstneriske og innovative arbejdsmetoder.

Varighed: 1 eller 2 timer
Pris: 550 kr. 850 kr.

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 27.jun.2016
Sideansvarlig: Webmaster