Research

Back to the research profile of Eva de la Fuente

2009

”Den Gode Røver” in: Kunstmagasinet Janus, no. 1, March 2009.

”Høj sø. Sagt og skrevet om Jordaens Færgebåd” in: Billedkunst, 17. årg., no. 1, May 2009, pp. 19-30.

“Skibet og Skatten. Jacob Jordaens maleri på Statens Museum for Kunst” in: Jordaens. Et mesterværk bliver til, published in connection with a restoration project and exhibition at the National Gallery of Denmark, November 2008 – February 2009, Bonnefantenmuseum Maastricht, March – June 2009, 2008, pp. 11-48.

2006

“Skitsen og det ufuldendte. Franciscus Junius , retorikken og den unge Rembrandt” in: Rembrandt? Mesteren og hans værksted (Rembrandt? The Master and his workshop), exhibition catalogue by Lene Bøgh Rønberg & Eva de la Fuente Pedersen, National Gallery of Denmark 4. February – 14. May 2006, pp. 150-163 and passim.

“Style et rhétorique: la Ruwe Mannier La technique de Rembrandt” in: Dossier de l’Art, no.129 April 2006, pp. 30-40.

2005

SMK Highlights. National Gallery of Denmark, 2005, (32 catalogue texts).

2004

”Cornelius Gijsbrechts og Perspektivkammeret i Det Kongelige Danske Kunstkammer” in: SMK ART Journal 2003-2004, pp. 84-107 and pp. 152-160.

2003

”Fra russisk ikon til kostbart italiensk tavlemaleri. 1300-tals maleren Ambrogio Lorenzetti er nu en del af samlingerne” in: Sans & Samling. National Gallery of Denmark. September-December 2003, no. 9, pp. 4-5.

"Ruins and Scrollwork. A South-German Shrine from the renaissance” in: Arvesølvet. Studier fra nationalmuseet tilegnet Fritze Lindahl 2003, Nationalmuseet, Copenhagen 2003, pp. 127-138, English summary p. 234.

”Retorikken og det narrative. En barokaltertavle fra Lorentz Jørgensens værksted” in: Bild och Berättelse (The 19. Iconografic Symposium, Åbo, Finland, September 2000). Helsinki 2003, pp. 183-198.

2002

”Fra fattigkirkegård til gravhave. Træk af Vestre Kirkegårds historie” in: Historiske Meddelelser om København 2002. pp. 163-181.

”Gravminder på Vestre Kirkegård” in: NYT, no.92, December-February 2002-2003. Nationalmuseet 2002.

2001

Skriften på Stenen. Vestre Kirkegårds Bevaringsværdige Gravminder (Eva de la Fuente Pedersen & Marianne Linnée Nielsen), Københavns Kommune, 2001 (687 pages).

“Et mesterværk fra den sjællandske barok. Lorentz Jørgensens altertavle i S.Olai kirke i Helsingør”, in: Håndværk i 2000 år (Conference held at Det Kongelige Danske Kunstakademi, Konservatorskolen, September 2000). Copenhagen 2001.

2000

“Tradition og Fornyelse. Gravminder fra o. 1900 på Vestre Kirkegård i København” in: Kirkegårdskultur 2000, pp. 42-57.

1999

"Frömmigkeitsideal und protestantische Ethik. Zur Stiftung von Epitaphkanzeln und anderen kirchlichen Holzschnitzereien mit Epitaphfunktion durch dänishe Bürger im 17. und im frühen 18. Jahrhundert" in: Konsthistorisk Tidsskrift, LXVIII, 3, 1999, pp. 155-178

"Gravsten og Grønkål. Vestre Kirkegårds tidlige historie og dens gravminder af Thorvald Bindesbøll og andre kunstnere fra skønvirketiden" in: Nationalmuseets Arbejdsmark 1999, pp. 125-135, English summary pp.135-136.

1998

Dansk træskæreri. Studier i snedker- og billedskæreri fra renæssancen og bruskbarokken ca.1560-1660, University of Copenhagen 1998.

"Kirkemøbler med epitafiefunktion. Om den adelige elites donationer i Danmark 1560-1660" in: Ting och Tanke. Ikonografi på liturgiska föremål. The 17th Iconografical Symposium. Stockholm 1998, pp. 313-334, English summary p.334.

"Kunstens have" in: Garnisons kirkegård. Historiske indtryk og kirkegårdskunst. Copenhagen 1998, pp. 22-44.

1997

"Abel Schrøder den Yngre. En billedskærer fra 1600-tallet" in: Roskilde Stiftsblad, 48. årg., no.7, 1997, pp. 99-107.

1995

På rejse med Abel Schrøder. Næstved Museum 1995 (32 pages).

"Abel Schrøder den Yngre" i: Nyt fra Nationalmuseet, no.65, December-February 1994-95, pp. 4-5.

1988

"Majestas Mariae I. Lisbjergalterets ikonografi og motiviske forbilleder" in: ICO. Iconographisk Post 1988/2, pp. 12-28, English summary pp. 29-30. "Majestas Mariae II. Nordspanske fremstillinger" in: ICO. Iconographisk Post 1988/3, 1-16, English summary pp. 16.

Rubens Cantoor. The Drawings of Willem Panneels. A Critical Catalogue by Jan Garff and Eva de la Fuente Pedersen with an introduction by Jan Garff I-II, Department of Prints and Drawings, The Royal Museum of Fine Arts, Copenhagen 1988.

"Rubens Cantoor" in: Forum. Council of Europe, February 1988, pp. 18-19.

1987

Aksel Jørgensens atelierbilleder" in: CRAS. Tidsskrift for kunst og kultur, nr. XLIX, København 1987, pp. 12-29.

Articles in dictionaries and encyclopedias

"Jacob Kremberg" and "Daniel Tommisen" in The Dictionary Of Art, Macmillan Publishers Limited, London 1996.

Co-author writing about different museums: Fogtdals Kunstleksikon, Copenhagen 1992.

Articles in Weilbachs Kunstnerleksikon: Des Asmussen, Ib Ander¬sen, Axel Andreasen, Valdemar Andersen, Falke Bang, Hans Bendix, Børge Biilmann Petersen, Lars Bo, Bo Bonfils, Oscar Bojesen, Marlie Brande, Louis de Chomond Boudan, Otto Christensen, Christian Deichmann, Johann Tuscher Erichsen, Leo Estvad, Johannes, Niels and Andreas Flint, Peter Gemzøe, Johan Andreas Greyss, Poul Isac Grønvold and Claude Alexandre Guittar, Oscar René Fievé, Henrik Flagstad, Johanne Foss, Hans and Jochum Holst, Aksel Jørgensen, Abel Schrøder den Ældre and den Yngre among others.

A few articles in Den Store Danske Encyclopædi.

Back to the research profile of Eva de la Fuente Pedersen

Updated: 30.nov.2015
Webmaster: Webmaster
SMK Logo