Research

The publications of Hanne Kolind Poulsen

Back to the research profile of Hanne Kolind

2013

Flowers and World Views, ed. Eva de la Fuente Pedersen and Hanne Kolind Poulsen, Statens Museum for Kunst, 2013

"Two Flower Albums in the Royal Collection of Graphic Art", in: ed. Eva de la Fuente Pedersen og Hanne Kolind Poulsen, Flowers and World Views, Statens Museum for Kunst, 2013, p. 100-169.

"The Green Florilegium / Das Grüne Florilegium", in: The Green Florilegium / Das Grüne Florilegium, München, London, New York (Prestel Verlag) 2013, p. 15-35.

"Konstnerens Phantasie"? – om de mærkelige orkidéer i Gottorfer Codex", SMK #6, 2013 p. 10-15.

2012

"Kraftbilledets afkræftelse: En introduktion til reformationens billedforståelser”, Periskop no. 15, 2012, p. 53-77.

2011

Woodcuts fromDürer to Tal R, exhibition catalogue, Statens Museum for Kunst, 2011

"A Tribute to the Reformation: Hesselagergård in a Lutheran Perspective", in: Michael Andersen, Birgitte Bøggild Johannsen & Hugo Johannsen (eds.), Reframing the Danish Renaissance. Problems and Prospects in a European Perspective: Papers from an International Conference in Copenhagen 28 September – 1 October 2006, (PNM. Publications from the National Museum, Studies in Archaeology & History, vol. 16), Copenhagen 2011, p. 137-51.

2010

”Dronning Dorotheas anetavler: tegn for duelighed”, in: Peter Dragsbo, ed.: Christian III og Dronning Dorotheas anetavler i Sønderborg Slotskirke, Sønderborg 2010, p. 36-51.

2009

Hanne Kolind Poulsen & Henrik Holm: Nature Strikes Back. Man and Nature in Western Art, National Gallery of Denmark, 2009.

”The Gottorfer Codex: History, Documentation, Conservation and Future Use” (in collaboration with conservator Niels Borring), in: Matthew James Driscoll & Rangheidur Mósesdóttir red.: Care and Conservation of Manuscripts 11. Proceedings of the eleventh international seminar held at the University of Copenhagen 24th-25th April 2008, Copenhagen (Museum Tusculanum Press) 2009, p. 1-13.

2008

”Billedligt talt – tro og visuel formidling i 1500-tallets Nederlandene. Omkring en tegning af Maarten van Heemskerck i Den Kgl. Kobberstiksamling”, SMK Art Journal, ed. Peter Nørgaard Larsen, National Gallery of Denmark, 2008, 6-31 (English version: "Faith and Visual Communication in the Netherlands of the Sixteenth Century. On a drawing by Maarten van Heemskerck in the Royal Collection of Prints and Drawings, p. 84-101).

”Til erindring om frelsen. Lucas Cranach den Ældres Madonna med barnet og den lille Johannes”, in: ed. Nils Ohrt, Kunsthistorier. Paintings from Nivaagaards Malerisamling, 2008, p. 128-139.

”Et blik på det fremmede. Melchior Lorck i Tyrkiet 1555-1559”. Exhibition catalogue, National Gallery of Denmark, 12.3. – 3.8.2008.

2007

“Maleriet, virkeligheden og kunsthistorien. To positioner i dansk nutidsmaleri: Kathrine Ærtebjerg og Anette Harboe Flensburg”, Periskop, no. 13, p 11-41.

2006

“Between Convention, Likeness and Iconicity: Cranach’s Portraits and Luther’s Thoughts on Images”, i: red. Andreas Tacke , Lucas Cranach 1553-2003. Wittenberger Tagungsbeiträge anlässlich des 450. Todesjahres Lucas Cranach des Âlteren (Schriften der Luthergedenkstätten Sachsen-Anhalt, Bd. 6), Leipzig (Evangelische Verlaganstalt) 2006, p. 205-216.

“Blending and Meaning: On grotesque features in the work of Lucas Cranach the Elder”. Research Papers of Department of the Arts and Cultural Studies. kunstogkulturvidenskab.ku.dk

”At brande Frederik II: Om Melchior Lorcks kobberstik-portræt af Frederik II”, SMK Art Journal, 2006, p. 23-35 (English version: "Branding King Frederik II: On Melchior Lorck's Engraved Portrait of Frederik II", p.86-95).

“Queen Dorothea of Denmark celebrating her dead husband – and herself!”, in: ed. Lilian H. Zirpolo, Constructions of Death, Mourning, and Memory. Conference Oct. 27-29, 2006. Proceedings, New Jersey 2006, p. 121-124.

2003

“Fläche, Blick und Erinnerung. Cranachs Venus und Cupido als Honigdieb im Licht der Bildtheologie Luthers”, in: Lucas Cranach. Glaube, Mythologie und Moderne, ed. Werner Schade, Hamburg 2003, p. 130-143.

"Mode and Meaning. The Frescoes of Giovanni Antonio da Pordenone in the Cathedral of Cremona", Analecta Romana Instituti Danici, vol. 29, 2003, p. 119-153.

2002

”Obtrusive Paintings: Pordenone and the Baroque Tendencies in Italian Art at the Beginning of the 16th Century”, in: ed. Søren Kaspersen, Images of Cult and Devotion. Function and Reception of Christian Images in Medieval and Post-Medieval Europe, akter fra Det 14. nordiske ikonografiske Symposium (Sandbjerg Gods, 27-31 August 1994), Copenhagen 2002, p. 265-272.

“Lucas Cranach den Ældre og hans værksted: En diskussion af kunsthistoriens traditionelle autenticitetsbegreb”, in: Søren Kaspersen, ed., Værksted: forlæg og stil – ikonografi og program. Akter fra Det 18. nordiske ikonografiske symposium, Kalundborg, 30. 8 – 3.9.2002.

Cranach, exhibition catalogue, National Gallery of Denmark, 26.4 - 8.9.2002, Copenhagen 2002.

2000

"Choice and Redemption: On Lucas Cranach the Elder's 'Melancholia' in Statens Museum for Kunst", Statens Museum for Kunst Journal, 4, 2000, p. 40-75.

1999

"Filippino Lippis Joakim og Annas gensyn uden for Jerusalems Gyldne Port", in the exhibition catalogue "Gensyn - Om restaureringen af Filippino Lippis mesterværk, 'Joakim og Annas gensyn uden for Jerusalems Gyldne Port'", National Gallery of Denmark 1999.

"Fra ånd til videnskab. Julius Lange og positivismen", in: Viljen til det menneskelige. Tekster omkring Julius Lange, ed. Hanne Kolind Poulsen, Hans Dam Christensen & Peter Nørgaard, Copenhagen 1999.

Viljen til det menneskelige. Tekster omkring Julius Lange, ed. Hanne Kolind Poulsen, Hans Dam Christensen & Peter Nørgaard Larsen, Copenhagen 1999.

1998

In Danish: Kunsthistorisk bibliografi samt monumentregistrant over Colli Albani-regionen (v. Rom). www.acdan.it

"Stoffet som motivets slagmark", in: Claus Egemose. Colour Fashion, Copenhagen 1998, p.1-19.

1996

"Om billeder, kunst og kunst i billeder", in the exhibition catalogue "Kunsten i billedet", Kunstmuseet Køge Skitsesamling, 12. October 1996 - 2. February 1997.

"Obtrusive Paintings. A Discussion of Baroque Tendencies in the Works of Correggio", Analecta Romana Instituti Danici, XXIII, 1996, p. 117-145.

"Det transitive værk. Billede, ramme og betragter i tidlig italiensk renæssancemaleri", Periskop, 4, 1995, p. 73-99.

1994

"Beskrivelsessystemer. Fra regler til spil", in: ed. Michael Tvermoes, Spillets regler. En bog om Helge Bertram, Copenhagen 1994, p. 59-88.

1993

Politikens Kunstleksikon, ed. Peter Michael Hornung. Translation from The Oxford Companion to Art p. 320-380 and the writing of 20 articles about Danish artists.

1992

"Videnskabens bastion. Om Julius Lange og opførelsen af Statens Museum for Kunst", Kunstmuseets Årsskrift, 1992, p. 116-145.

1990

"Den evige sandheds ophør. Helge Bertrams Spilets regler, 1984", in: Kunstværkets krav. 27 fortolkninger af danske kunstværker. Festskrift til Erik Fischer, ed. E.J. Bencard, A. Kold & P.S. Meyer, Copenhagen 1990, p. 281-94.

”Jet-te L. Ranning: Mellem fysik og illusion”, article in connection with an exhibition by Jette L. Ranning at Fyns Kunstmuseum 1990.

1987

"Mertz! Billedets mysterium", Atlas, no.6, 1987, p.18-24.

Back to the research profile of Hanne Kolind

Updated: 26.apr.2018
Webmaster: Webmaster