Research

Peter Nørgaard Larsen, Head of Collections and Research

The Collection and Research department
Tel.: +4525527210
E-mail: peter.larsen_@_smk.dk

Area of responsibility

 • Responsible for managing and developing the department – in terms of staff, strategy, and professional results.
 • Responsible for art-related issues in connection with exhibitions and collections, acquisition strategies, research plans, and research reports.
 • Represents the Gallery in advisory research committees, boards, and representative councils of research academies, etc.
 • Chief editor and art editor on the Gallery’s research journal, SMK Art Journal.
 • Member of the managerial committee and contributor to the joint strategic work at the National Gallery of Denmark.

The curriculum vitae of Peter Nørgaard Larsen

Selected publications

Peter Nørgaard Larsen and Sven Bjerkhof (ed.), Verden som landskab. Nordisk landskabsmaleri 1840-1910, English, Swedish, Norwegian and Finnish version, National Gallery of Denmark 2006.

L.A. Ring. På kanten af verden, English edition: L.A. Ring. On the Edge of the World, National Gallery of Denmark 2006.

”Med ryggen mod fremtiden. Billedkunst i anden halvdel af 1800-tallet”, in: Kunstakademiet 1754-2004, Copenhagen 2004, 118-185.

”Malerisk sansning og sjælens syner. Impressionismen og postimpressionismen i Danmark”, Impressionismen og Norden, Nationalmuseum, Stockholm 2002, National Gallery of Denmark 2003, 158-206; Danish, Swedish and English version.

Sjælebilleder. Symbolismen i dansk og europæisk maleri 1870-1910, National Gallery of Denmark 2000; Danish and English version.

All publications

Exhibitions

På tværs. Nyerhvervelser 2007-09, (in collaboration with Marianne Torp), National Gallery of Denmark 2009

Verden som Landskab, (in collaboration with Anne Grethe Uldahl), National Gallery of Denmark 2007

L.A. Ring. På kanten af verden, (in collaboration with Anne Grethe Uldahl), National Gallery of Denmark 2006

Dansk skulptur 1850-2000, (in collaboration with Marianne Torp), National Gallery of Denmark 2004

Impressionismen og Norden, National Gallery of Denmark 2003

Selection of art from the Nordic countries, member of comité scientifique, La naissance de l’art moderne. De Puvis de Chavannes á Matisse et Picasso, Palazzo Grassi, Venezia 2002

Strindberg Maleren og Forfatteren, (in collaboration with Anne Grethe Uldall) National Gallery of Denmark 2001

Sjælebilleder. Symbolismen i dansk og europæisk maleri 1870-1910, National Gallery of Denmark 2000

Dansk Skulptur i 125 år. Statens Museum for Kunst besøger Charlottenborg, (in collaboration with Marianne Torp), Charlottenborg Udstillingsbygning 1996

Contributions to conferences and seminars (in Danish)

Oplæg, ”Nyophængningen på SMK”, ODM’s årsmøde, Statens Museum for Kunst 1-2.12.2009

Medarrangør af konferencen Nordik 2009, Mind and Matter, Jyväskyla, 16-19.9.2009

Oplæg, ”Statens Museum for Kunst som vidensressource”, KUAS’ museumskonference, Odense 20.4.2009

Medarrangør af konferencen Let’s Get Critical: Reception in Art History and Art Criticism, Novo Nordic Foundation Art History Conferences IV; Kunstakademiet og Københavns Universitet 27-28.2.2009

Oplæg på ODM’s forskningsseminar, ”Strategier og perspektiver for kunstmuseumsforskningen”, Horsens 6.11.2008

Paper, ”Edvard Munch og Danmark”, på Edvard Munch – seminar, Oslo Universitet og Nasjonalgalleriet, Oslo, 13.4.2007

Paper, ”Kunstmuseernes forskning”, seminar på Thorvaldsens Museum, København 12.3.2007

Medarrangør af konferencen Nordik 2006, Tradition and Visual Culture, Bergen 2006

Paper, ”Forskning på SMK – Vilkår og målsætninger”, seminar på Nationalmuseum for Kunst, Arkitektur og Design, Oslo, 17.11.2006

Medarrangør af konferencen Contemporary Painting in Context, Novo Nordic Foundation Art History Conferences III, København 2006

Medarrangør af konferencen Anthro/Socio, Novo Nordic Foundation Art History Conferences II, København 2005

Paper, ”Forskningsbegrebet og kunstmuseernes forskning”, Kulturarvsstyrelsens årsmøde, Nyborg 26.4.2004

Paper, ”Mentalitetshistorie”, Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, 23.11.2004

Paper, ”Vitalismen i dansk billedkunst 1890-1910”, Vitalismeseminar, Syddansk Universitet, Odense, 18-19.3.2004

Medarrangør og paper, “Slimy Fish and Bloody Intestines. Reflections on Art History and the History of Mentalities, and an Example from 19th Century Danish Painting”, Images of Culture, Novo Nordic Foundation Art History Conferences I, København 2003

Paper, ”Mellem diskurs og blockbuster. Vilkår og perspektiver for forskningen på kunstmuseerne”, seminar om museumsforskning, Museumshøjskolen, Odense 25-26.3.2003

Paper, ”Med ryggen mod fremtiden. Guldalderens efterliv”, Thorvaldsen i tiden, Carlsberg Akademi, 2-3.9.2002

Paper, ”Vilhelm Hammershøi”, Intim/Sublim, Aarhus Kunstmuseum og Danmarks Humanistiske Forskningscenter, 23-24.8.2001

Arrangør og paper, ”Om Sjælebilleder og det praktiserede symbolismebegreb”, Sjælebilleder, Statens Museum for Kunst 15.11.2000

Medarrangør og paper, ”Joakim Skovgaard: Kristus i de dødes rige”, Grundtvig og Billedkunsten, Statens Museum for Kunst og Grundtvig-Akademiet 3-4.11.2000

Other activities and spheres of interest (in Danish)

 • 1996 - 2001 Member of the art historical reference group with Statens Museumsnævn (The Danish Museum Board, since 2001 part of The Heritage Agency of Denmark)
 • 2001 - 2004 Representative for research staff on the advisory research committee for The National Gallery of Denmark, The Danish Museum of Art and Design, and The Royal Academy of Fine Arts Library.
 • 2001 - 2004 Member of The Heritage Agency of Denmark’s Art History Council.
 • 2002 - External examiner at the Departments of Art History, Copenhagen and Aarhus.
 • 2002 - Member of symposium group under the auspices of the Novo Nordisk Foundation.
 • 2003 - 2008  Member of the council for the Georg Brandes School, University of Copenhagen.
 • 2004 - Representative for managerial staff on the advisory research committee for The National Gallery of Denmark, The Danish Museum of Art and Design, and The Royal Academy of Fine Arts Library.
 • 2004 - Member of the Board of Directors of The Danish Research School of Cultural Heritage.
 • 2004 -2009 Member of the Board of Directors of the Nordic Committee for Art History Nordik.
 • 2005 - Member of the committee on art history research at the Novo Nordisk Foundation.
 • 2007 - Member of the Advisory Board (aftagerpanel) for Art History at the University of Copenhagen.
 • 2008 -2009 Member of the Steering Committee for the Golden Days festival.
 • 2008 - Member of the Ministry of Science, Technology, and Innovation’s committee on Art History.
 • 2009 - Member of the Danish Ministry of Culture’s Research Committee.
Updated: 26.apr.2018
Webmaster: Webmaster
SMK Logo