The Royal Collections
pc4-13-12-04 044
© Lundbye, Johan Thomas : Bien. Illustration til Kaalunds "Fabler for Børn". Se kommentar fra arkkatalog.. (1843-1844).

Bien. Illustration til Kaalunds "Fabler for Børn". Se kommentar fra arkkatalog.

Artist: Lundbye, Johan Thomas, 1818 - 1848 , Danish
Media: Drawing
Technique: Pen and black ink, 14x11

Inventory nr.: KKSgb36


Collection
The Royal Collection of Graphic Art

Note
Kommentar fra arkkatalog: De 43 blade i Td 716-718 er alle illustrationer, eller skitser til sådanne, til Kaalunds "Fabler for Børn", København 1845. Illustrationer-ne blev litograferet af J.A. Kittendorf. Blandt tegningerne findes kun de autografier, som Lundbye egenhændigt har korrigeret, en rest på 4 blade findes blandt grafikken, mens endnu 4 formodes at være gået tabt. Tegningerne er afbildet i 1908-udgaven af Kaalunds fabler, hvortil Karl Madsen har leveret et forord.
arrow Comments (0)
 
No comments
Add comment
 


Updated: 7.jul.2014
Webmaster: Webmaster
SMK Logo