The Royal Collections
kks10900
© Clemens, Johann Friderich : Dommen afsiges over en afdød fyrste. (1786-1788).

Dommen afsiges over en afdød fyrste

Artist: Clemens, Johann Friderich, 1748 - 1831 , Danish
Media: Print/Intaglio printing/Etching
Technique: ,

Inventory nr.: KKS10900


Collection
The Royal Collection of Graphic Art

Motif
Note: anvendt ved begyndelsen af bogens 8. kap. (1789 udg.) (Dommen over en afdød Potuanerfyrste: "Retfærdigheden udøves her uden Persons anselse. Dog maa Fyrsterne selv ikke fordres for Retterne; men saasnart de ere døde, blive de stillede til Doms af offentlige Anklagere, eller Folkets Advokater. Den afdøde Fyrstes Handlinger blive nu undersøgte i en talrig Raadsforsamling, endelig afsiges Dommen ved visse Karakterer, som tilkiendes ham efter hans Fortienesters Beskaffenhed." L. Holberg, Værker i tolv bind udg. m. indl. og kommentarer af Billeskov Jansen, Kbh. 1969-71, p. 97)

Link to SMK's Art Database
Dommen afsiges over en afdød fyrste
arrow Comments (0)
 
No comments
Add comment
 


Updated: 7.jul.2014
Webmaster: Webmaster
SMK Logo