The Royal Collections
eckersberg 0021
© Eckersberg, C.W. : Elefantordenens indstiftelse. 1840.

Elefantordenens indstiftelse

Artist: Eckersberg, C.W., 1783 - 1853 , Danish
Media: Drawing
Technique: , 27x37

Inventory nr.: KKS414


Collection
The Royal Collection of Graphic Art

Note
Forlæg for maleriet, oprindelig udsmykningen af riddersa-len, Christiansborg slot, 1841. Emil Hannover, C.W.Eckers-berg, Kbh. 1898 nr. 556. Maleriet endeligt anbragt i Parolesalen 1841. På det nuværen-de Christi-ansborg ophængt i Frederik VI's gemak.

Link to SMK's Art Database
Elefantordenens indstiftelse
arrow Comments (0)
 
No comments
Add comment
 


Updated: 8.apr.2014
Webmaster: Webmaster
SMK Logo