The Royal Collections
img0135
© Lundbye, Johan Thomas : A Danish Coast. View from Kitnæs by the Roskilde Fjord. 1843.

A Danish Coast. View from Kitnæs by the Roskilde Fjord

Artist: Lundbye, Johan Thomas, 1818 - 1848 , Danish
Media: Painting ()
Technique: Oil on canvas, 255x188

Inventory nr.: KMS412


Titles
  • A Danish Coast. View from Kitnæs by the Roskilde Fjord

Collection
The Royal Collection of Paintings and Sculpture

Materials

Motif
Note: Motivet er taget fra Roskilde fjord (på Lundbyes tid en del af Isefjord) nær Frederikssund, nærmere bestemt Kitnæs nær Jægerspris på Hornsherred. Virkelighedens klint var og er ikke nær så høj som på maleriet (jf. Monrad, 1989, p. 252; Monrad, 1994, p. 147), og der har ikke været nævneværdig erosion på stedet (ibid., p. 150 note 40). Lundbye har ønsket at give motivet en udtalt monumentalitet, så det kunne måle sig med udlandets (især Tysklands) bjerge. Maleriet skal ses i sammenhæng med tidens voldsomme nationale opblomstring. Derfor gav Lundbye også billedet en generel titel, "En dansk kyst", uden angivelse af en bestemt lokalitet (som senere er tilføjet af kunsthistorikere). Vognen, der har mistet sit ene hjul, skal ifølge kunstneren selv opfattes som et sindbillede på ham selv, og den afspejler dermed hans store kunstneriske anfægtelser: "Den gamle Kærre ligner jeg, min Ven! et Hjul er gaaet itu og nu kan jeg ikke komme videre, det andet dreier sig immer, men kan ikke bringe Vognen af Pletten." (Brev til Lorenz Frølich, dateret 16. maj 1842; gengivet i Frølich, 1920, p. 84 (afb.), og citeret Monrad, 1994, 147f (afb.)).
Topographic motif:
  • Danmark
  • Region Hovedstaden
  • Jægerspris
arrow Comments (0)
 
No comments
Add comment
 


Updated: 8.apr.2014
Webmaster: Webmaster
SMK Logo