The Royal Collections
pc4-17-02-05  037
© Abildgaard, Nicolai : En konge modtager en krans af en knælende kvinde. 1743-1809.

En konge modtager en krans af en knælende kvinde

Artist: Abildgaard, Nicolai, 1743 - 1809 , Danish
Media: Drawing
Technique: , 15x10

Inventory nr.: KKS11781


Collection
The Royal Collection of Graphic Art

Note
Kommentarer fra arkkatalog: -Ifølge meddelelse fra forhenværende kredslæge S.L.Henrichsen, Gadekærvej 19, Kbh. Valby, udkast til det af Weidenhaupt udførte basrelief over vestre dør i Chirurgisk Akademis auditorium: Chr. VII bekranser Chirurgisk akademi". Chirurgisk Akademi oprettes ved forordning af 22.6.1785. P.Meyn's tegninger forelægges i møde d. 20.1.1786 approberes af Kongen 6.6.1786. Rejsegilde på bygningen 29.11.1786. Indvielse af bygningen 25.10. 1787. Abildgaards udkast må således henføres til årene 1786/87.
arrow Comments (0)
 
No comments
Add comment
 


Updated: 7.jul.2014
Webmaster: Webmaster
SMK Logo