The Royal Collections
pc4-29-03-2005 051
© Juel, Jens : Herlufsholm kirke ved Susåen. 1745-1802.

Herlufsholm kirke ved Susåen

Artist: Juel, Jens, 1745 - 1802 , Danish
Media: Drawing
Technique: , 22x18

Inventory nr.: KKSgb5330


Collection
The Royal Collection of Graphic Art

Authenticity
  • tidl. tilskrevet
    Juel, Jens
    Denne tegning er gengivet i en radering betegnet: "Bülow del: Bradt sculps: " altså drejer det sig om en tegning af Kammerherre Johan Bülow, der muligvis har kopieret Juel. Juel kan også godt have givet en hjælpende hånd, men tegningen må dog nok tilskrives Bülow. Den omtalte radering er i Wiederwelts katalog over Mullers Pinakotek vol. XXII p. 662. LVIII og Krohn nr. 672 som Bradt, må dog være F.L. Bradt. Juel har muligvis malet motivet, ihvertfald lignende, jf. auktion 18.4.1823 "Prospekt af et Kloster, et lident Landskab af Juel i Olie", måske identisk med Eine kleine Landschaft, Prospekt eines adlichen Stiftes" (Thomsen) auktion 15.2.1916 nr. 56 (Felthusen). Et Oliebillede af motivet afb. som Juel i kataloget for Herlufholms 400 års jubilæumsudst. af Helge Finsen og Sven Tito Achen, tilhørende fru Regitze Winkel f. Keyper, der havde det fra sin mor f. Baumann, der havde det fra nogle tanter Baumann, var 42 x 58 cm. og signeret "Propsthain"

Note
Mogens Kai Nørregaard, Noter og kommentarer til en samling breve fra Bierfreund bla. til Jens Juel p. 31. Svend Tito Achen i Herlovianeren 53. årg. 1975 11. dec. p 132.

Link to SMK's Art Database
Herlufsholm kirke ved Susåen
arrow Comments (0)
 
No comments
Add comment
 


Updated: 8.apr.2014
Webmaster: Webmaster
SMK Logo